SPRAWOZDANIE NA KONIEC ROKU KOŚCIELNEGO - 22.11.2009

NOWE INICJATYWY W ŻYCIU DUSZPASTERSKIM PARAFII:

I. Te, które pojawiły się w kontekście, w związku z ogłoszonym przez Benedykta XVI Rokiem Kapłańskim:

1) Na zakończenie Mszy św. w czwartki odmawiana jest modlitwa Jana Pawła II o uświęcenie kapłanów, a podczas Mszy św. o g. 18,00 głoszona jest okolicznościowa homilia o posłudze kapłańskiej i płynących z niej łaskach dla Ludu Bożego. Natomiast od pierwszej niedzieli adwentu i właśnie na czas adwentu planowane jest w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 15.00 modlitewne czuwanie przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Z inicjatywy parafian podczas tych czuwań przed Jezusem Eucharystycznym - Najwyższym Kapłanem osoby ojców pasjonistów - kapłanów z naszej parafii będą otoczone szczególną modlitewną opieką wiernych.

2) Wzorem różnych sanktuariów w każdą drugą niedzielę miesiąca na zakończenie mszy św. z udziałem dzieci o godz. 11.30 udzielane jest specjalne błogosławieństwo dla dzieci i ich rodziców oraz wszystkich chętnych wiernych. Inicjatywa ta spotkała się z ciepłym przyjęciem przez parafian i możliwe, że to okazjonalne błogosławieństwo w uroczystej oprawie pojawi się także na innych mszach świętych.

II. Inne inicjatywy:

1) Kierując się zapotrzebowaniem wiernych, w roku 2010 proponujemy Msze św. zbiorowe: w drugie środy miesiąca o g. 18,00 w intencjach polecanych Bogu przez wstawiennictwo M. B. Bolesnej ? Patronki naszej parafii oraz w drugą niedzielę każdego miesiąca o g. 10,00 w intencji Jubilatów i Małżeństw, którzy w danym miesiącu obchodzą swoje urodziny i rocznice sakr. małżeństwa. Ta druga inicjatywa ma na celu zachęcić większą ilość osób, nie tylko np. ?srebrnych? czy ?złotych? jubilatów, aby dziękować Bogu we wspólnocie parafialnej za otrzymywane łaski, dając jednocześnie świadectwo swojej żywej wiary. Żeby uniknąć obaw wiernych o kwestie finansowe związane z ofiarą na Mszę św., proponujemy formę Mszy św. zbiorowej za dobrowolną ofiarą.

Z kolei poprzez msze święte w drugie środy miesiąca oraz odczytywanie w każdą środę spisanych na kartkach intencji do MB Bolesnej pragniemy Patronce naszej parafii powierzać sprawy i osoby bliskie naszym sercom.

2) Mając na względzie prośby naszych parafian, aby nie łączyć intencji za zmarłych i za żyjących, przy zamawianiu intencji na rok 2010 prosimy o podawanie telefonu kontaktowego do osoby zamawiającej intencje i wstępne zdeklarowanie: czy Msza św. ma być odprawiona za żyjących, czy za zmarłych?

3) Powróciliśmy w naszej parafii do tradycji peregrynowania wśród mieszkańców poszczególnych bloków różańca papieskiego wraz z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Dziękujemy mieszkańcom tych bloków, którzy przyjęli już obraz i różaniec oraz złożyli ofiarę na potrzeby Kościoła. Zachęcamy pozostałych do tej formy wyrażenia swego przywiązania do Matki Bożej.

4) Jako parafia objęliśmy opieką dzieci z ubogich rodzin. Dzięki ofiarności Darczyńców możemy sponsorować obiady około ?.. dzieciom. Średni miesięczny koszt obiadów dla jednego ucznia wynosi 70 zł i na kwotę tą można się składać w kilka osób. Serdecznie zapraszamy do tej formy naszej solidarności z potrzebującymi.

5) Nawiązaliśmy współpracę z Bractwem św. Stanisława, które włącza się i uświetnia nasze parafialne obchody uroczystości religijno - patriotycznych.

NOWE INICJATYWY W FUNKCJONOWANIU I URZĄDZENIU KOŚCIOŁA:

1) Przy naszej parafii rozpoczęła działalność Rada Parafialna, która ma za zadanie wspierać ks. Proboszcza w sprawach administracyjno-gospodarczych oraz związanych z duszpasterstwem. W pracach Rady Parafialnej biorą udział osoby, które zechciały swoim doświadczeniem i umiejętnościami głębiej włączyć się w duchowe i organizacyjne życie parafii. Informacje o pracy Rady i możliwości kontaktu z nią zostaną podane w najbliższym czasie.

2) Największą inwestycją ostatnich miesięcy był remont schodów głównych, które ze względu na bardzo zły stan techniczny oraz zagrażający bezpieczeństwu i niezgodny z przepisami podjazd wymagały pilnej modernizacji. Firma kamieniarska przełożyła i zafugowała część z dotychczasowego granitu oraz dokupiła nową partię materiału i ułożyła go. Usunięto stare i niefunkcjonalne metalowe kratki przy wejściu i zastąpiono je specjalnie zmatowionym, tzw. płomieniowanym granitem. Zostały również wykonane podstopnie u podnóża wieży, aby wstępnie zabezpieczyć ją na okres zimowy przed wilgocią oraz podstopnie przed frontem Kościoła.

Następnie w miejsce dotychczasowych poręczy zainstalowano dwie balustrady obustronne wykonane ze stali kwasoodpornej, aby były bardziej funkcjonalne dla ludzi i lepiej służyły przez wiele lat.

Kierując się najnowszymi przepisami prawa budowlanego oraz kwestią bezpieczeństwa wiernych, zmuszeni byliśmy usunąć stary podjazd dla niepełnosprawnych zlokalizowany na głównych schodach. Trwają obecnie prace projektowe nad koncepcją nowego, praktycznego i wygodnego podjazdu lub dźwigu windowego, które ułatwią komunikację osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom z dziećmi w wózkach.

3) Rozumiejąc wagę innego problemu, tzn. dokuczliwego dla wiernych odczucia zimna w świątyni, podjęliśmy intensywne wysiłki, aby zwiększyć temperaturę w Kościele z możliwym jak najmniejszym nakładem finansowym. Ze względu na przestarzały i mało efektywny system grzewczy staramy się zadbać o komfort przebywania w świątyni na różne sposoby. I tak: by zimne powietrze nie przedostawało się do Kościoła, zabezpieczono wszystkie otwory na strychu, a strop kaplicy M. B. Bolesnej został przykryty grubą warstwą wełny mineralnej. Ponadto przy drzwiach wejściowych do Kościoła zostały zamontowane siłowniki, które domykają drzwi. W ciągu tygodnia udostępnione jest wiernym boczne wejście do Kościoła. Dzięki temu w Kościele jest wyższa temperatura i ogrzewanie świątyni przynosi odczuwalne skutki. Udałoby się nam zachować wyższą temperaturę w świątyni, gdybyśmy pamiętali także o zamykaniu drzwi przeszklonych w kruchcie Kościoła.

W nawiązaniu do wyżej wspomnianych starań oraz kierując się prośbami wiernych, zakupiliśmy do naszego Kościoła wykładzinę dywanową na siedziska ławek, która poprawi komfort przebywania w świątyni i odczucie większego ciepła. Te wszystkie inwestycje nie byłyby możliwe bez wielkiej ofiarności parafian, którzy poprzez swoje datki i poświęcony czas służą naszej wspólnocie.

Niestety, wyraźnie odczuwalne zmiany w kierunku wyższej temperatury wewnątrz kościoła będą możliwe dopiero w kolejnych sezonach zimowych, gdyż pierwszym krokiem, jaki musimy podjąć w styczniu ? lutym przyszłego roku będzie sporządzenie bilansu energetycznego budynku, który pozwoli wskazać i zdiagnozować słabe punkty budowli. Dopiero kolejnym etapem może być usunięcie tych wad i decyzja co do naprawy lub wymiany systemu grzewczego. Wszystkie te działania wymagają sporej ilości czasu oraz funduszy. Prosimy wiernych o cierpliwość w tym względzie.

4) Dzięki ofiarności naszych parafian mogliśmy w większości pokryć koszty jesiennych inwestycji: przycięcia i wywiezienia przez specjalistyczną firmę 32 drzew lipowych oraz materiałów do malowania ogrodzenia kościelnego od al. Pasjonistów. Praca społeczna wiernych nie ograniczyła się tylko do wspomnianych prac malarskich, ale wiązała się także z wyregulowaniem drewnianych drzwi wejściowych, zainstalowaniem nowego oświetlenia w kruchcie oraz z wielkimi porządkami w wieży kościelnej, skąd usunięto olbrzymie ilości ptasich odchodów i zabezpieczono otwory wieży przed ptakami.

5) Z sugestii parafian i Rady Parafialnej pojawiają się także liczne inicjatywy, mające zintegrować i zaktywizować wiernych, takie jak: utworzenie strony internetowej parafii, założenie parafialnej gazetki czy powrócenie do korzystania z rzutnika i ekranu w celu piękniejszego wychwalania Boga poprzez nasz śpiew liturgiczny.

Wszystkie te przedsięwzięcia duszpasterskie i inwestycyjne nie byłyby możliwe bez wsparcia materialnego i modlitewnego wielu parafian, za co składam serdeczne ?Bóg zapłać? i zapewniam o modlitwie za naszych dobroczyńców. Proszę również o wyrozumiałość dla pewnych niedogodności związanych z przeprowadzanymi pracami oraz o dalsze wsparcie modlitwą, pracą i ofiarami planowanych inwestycji, które będą służyć dobru naszej wspólnoty parafialnej.

Łódź, dn. 22.11.2009 r.                                                

o. Artur Kiliszek C.P.
Proboszcz par. M. B. Bolesnej

Poprawiony (poniedziałek, 22 lutego 2010 10:44)