Sprawozdania proboszcza

Sprawozdanie proboszcza za 2015 rok

SPRAWOZDANIE PROBOSZCZA ZA ROK 2015

I. PREZENTACJA KAPŁANÓW-PASJONISTÓW, SIÓSTR MISJONAREK ŚW. RODZINY I GRUP PARAFIALNYCH:

W naszej wspólnocie parafialnej pracują następujący Ojcowie: proboszcz o. Artur Kiliszek; wikariusze parafialni: o. Hieronim Skrzypek i o. Piotr Soból; duszpasterze: o. Stanisław Banach, o. Romuald Dobrzyński, o. Tomasz Gałkowski, o. Wojciech Kowalczyk, o. Stanisław Mazur, o. Jerzy Słowikowski oraz diakon o. Mirosław Stocki. Po świętach Bożego Narodzenia przybył do nas ze wspólnoty pasjonistów we Francji o. Krzysztof Kukliński, który kilka lat posługiwał przy Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes.

Szczególnie bolesnym doświadczeniem 2015 roku było dla naszej wspólnoty zakonnej i parafialnej odejście do Domu Ojca współbrata - o. Piotra Gryza, byłego proboszcza i wikariusza tutejszej parafii, który 1 marca zmarł w wieku 61. lat, w 43. roku życia zakonnego i w 36. roku kapłaństwa. W ubiegłym roku zmarł również przebywający w infirmerii zakonnej łódzkiej wspólnoty pasjonistów o. Józef Pacuszka, który odszedł do Domu Ojca w wieku 71. lat, w 46. roku życia zakonnego i 40. roku kapłaństwa. Polecamy modlitwie Parafian także o. Wojciecha Kowalczyka, który przez kilkanaście miesięcy zmagał się z chorobą nowotworową i zmarł 23 stycznia 2016 roku oraz o. Tomasza Wójciaka, który od kilku miesięcy przebywa w infirmerii klasztornej na dłuższym leczeniu.

Przy naszej parafii pracują siostry ze Zgromadzenia Misjonarek św. Rodziny: s. Jadwiga (przełożona), s. Bogumiła (katechetka), s. Edmunda (zakrystianka) i s. Tomasza. Na terenie naszej parafii katechizują trzy osoby świeckie, zaś poza terenem parafii katechezy w szkole ponadgimnazjalnej przy ul. Drewnowskiej uczy dwóch ojców. Ponadto poza parafią pracują dwaj ojcowie: o. Tomasz Gałkowski jako sędzia w Trybunale Metropolitarnym w Łodzi i profesor-wykładowca prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie oraz o. Piotr Soból jako kapelan Hospicjum Domowego przy Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Przy naszej parafii w 2015 roku działały:

- Chór parafialny "Passio" (czwartek g. 18,30 Sala na II p.).
- Zespół kameralno-instrumentalny "Theotokos" (wtorek g. 19,00 Sala na II p.).
Grupy modlitewno-formacyjne:
- Asysta (niedziela Msza Św. o g. 10,00).
- Rodzina Matki Pięknej Miłości (III czwartek miesiąca Msza Św. o g. 18,00).
- Czciciele Miłosierdzia Bożego (II piątek miesiąca Msza Św. o g. 18,00).
- Wspólnota Niewolnic Jezusa i Maryi (I sobota miesiąca o g. 9,00 Sala Odczytów).
- "Żywa Róża" - czciciele Różańca św. (I niedziela miesiąca g. 16,30 Sala Siloe).
- Koło Przyjaciół Radia Maryja (I sobota miesiąca o g. 17,00 Sala Odczytów).
- Wspólnota Jedność Wieczernika (I czwartek miesiąca Msza Św. o g. 18,00).
- Odnowa w Duchu Świętym "Łaska Pana" (czwartek g. 19,00 Sala Siloe).
- "Kościół Domowy" (jeden raz w miesiącu).
- Wspólnota osób niepełnosprawnych i wolontariuszy "Radość i Krzyż" (II sobota miesiąca g. 15,00 Sala Odczytów).
- Wspólnota młodzieżowo-studencka (niedziela g. 19,00 Sala św. Gabriela).
Odbywały się także spotkania dla dzieci i młodzieży, w tym:
- przygotowania dla bierzmowanych.
- ministranci (sobota g. 10,00-11,00).
- cykliczne przygotowania do sakramentu bierzmowania (od października do maja, w II niedzielę miesiąca o g. 13,00).
- systematyczne spotkania dzieci i ich rodziców przygotowujących się do I Komunii św. w klasie II i III (II niedziela miesiąca g. 11,30).

II. PODSUMOWANIE KOLĘDY AD 2015/2016:

Na terenie naszej parafii zamieszkuje ok. 10 000 osób i jest ponad 5 200 mieszkań. Udaliśmy się z wizytą duszpasterską do około 2 600 mieszkań, z czego wynika, że zostaliśmy przyjęci w 50% mieszkań na terenie naszej parafii, co oznacza spadek o 1% w porównaniu do poziomu ubiegłorocznej kolędy.

Większość osób przyjmujących kapłana po kolędzie stosuje się do zaleceń dotyczących właściwego przygotowania się do wizyty duszpasterskiej poprzez wystawienie: krzyża, świec, kropidła z wodą święconą oraz Pisma Świętego. Niestety, w odwiedzanych domach coraz rzadziej dostrzegamy krzyże, obrazy święte i inne przedmioty religijne, a coraz częściej na ich miejsce pojawiają się np. jakieś pamiątki czy ezoteryczne, a wręcz magiczne eksponaty z zagranicznych wyjazdów. Pamiętajmy, że jako uczniowie Jezusa jesteśmy zobowiązani świadczyć o naszej wierze i przekazywać - zwłaszcza młodszemu pokoleniu - depozyt i skarb naszej wiary, za co w sumieniu będziemy odpowiadać przed Panem Bogiem. Zachęcamy o wzbogacanie domów o symbole religijne. Bardzo prosimy też o dbałość w kwestii posiadania nowych i katolickich wydań Pisma Św., w miejsce wersji starych lub opracowanych przez inne wyznania chrześcijańskie. Sprzyjać to będzie pogłębieniu naszej wiary i wiedzy religijnej.

Bardzo zachęcamy wiernych także do regularnego czytania prasy katolickiej dla dorosłych, młodzieży i dzieci. W naszym parafialnym sklepiku "Niedzielę" kupuje tygodniowo ok. 30 osób, "Gościa Niedzielnego" - ok. 25 osób, "Idziemy" - ok. 5 osób, dwumiesięcznik "Miłujcie Się!" - 20 osób, "Któż jak Bóg" - 25 osób, "Anioł Stróż" z płytą dla dzieci - 5 osób, "Mały Gość Niedzielny" - 15 osób. To oznacza, że tylko niewiele ponad 1% parafian czyta prasę katolicką. Zastanówmy się, czy ww. statystyki nie powinny nas zawstydzać i dawać do myślenia.

W czasie kolędy parafianie w większości są otwarci na rozmowę z kapłanami oraz chętnie dzielą się sprawami dotyczącymi ich rodzin. Charakterystyczne dla naszego miasta, jak i parafii jest postępujące starzenie się mieszkańców. Niektórzy z nich mogą liczyć na wsparcie bliskich czy sąsiadów. Kapłani z radością zauważają, że wzrasta wrażliwość na osoby w podeszłym wieku i ich potrzeby.

Coraz więcej osób, nie tylko starszych, podkreśla, jak cenna jest dla nich możliwość słuchania niedzielnej Mszy Św. transmitowanej przez telewizję lub radio. Bardzo ważna jest dla wiernych formacja religijna dzięki audycjom w radio i telewizji, a zwłaszcza w Radiu Maryja, Radiu Niepokalanów czy TV Trwam.

Wierni podczas kolędy wykazują też zainteresowanie aktualnymi sprawami parafii. Z wdzięcznością przyjmowali roznoszoną podczas tegorocznej kolędy ulotkę o ostatnich inwestycjach w parafii i o dziełach miłosierdzia służących wspólnocie parafialnej.

Cieszy przyjmowanie kapłanów po kolędzie przez osoby młode, przy czym dotyczy to głównie żyjących w związkach sakramentalnych lub planujących zawarcie małżeństwa. Niestety, utrzymuje się tendencja nieprzyjmowania księdza przez wiele osób młodych żyjących bez legalizacji swoich związków, którzy przez pewien czas zamieszkują w naszej parafii. Smuci, że jedyny kontakt z parafią następuje dopiero w chwili pragnienia ochrzczenia dziecka czy chęci otrzymania zaświadczenia o możliwości pełnienia godności chrzestnego. Pamiętajmy, że rodzicem chrzestnym winna być osoba żyjąca w małżeństwie sakramentalnym lub w stanie wolnym i dająca przykład regularnego życia sakramentalnego.

Bardzo nas raduje fakt, że babcie i dziadkowie dbają o wzrost duchowy najmłodszego pokolenia, stanowią dobry przykład życia religijnego, uczą modlitw, zachęcają do kontynuowania tradycji religijnych.

Przypominamy, że osoby, które nie przyjęły kapłana w wyznaczonym terminie, mogą nadal skontaktować się z kancelarią parafialną w celu uzgodnienia dogodnego czasu kolędy. Bardzo nam zależy, by jak najwięcej rodzin przyjęło kapłana i otrzymało Boże błogosławieństwo dla swoich bliskich i całych domostw.

Natomiast wszystkie osoby potrzebujące dłuższej rozmowy z kapłanem - niż to jest możliwe podczas kolędy - by omówić swoje wątpliwości związane z życiem sakramentalnym czy innymi problemami, zachęcamy do kontaktu z duszpasterzami poprzez kancelarię lub zakrystię.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim parafianom za okazaną ofiarność i życzliwość. Mamy świadomość niełatwej sytuacji materialnej wielu rodzin, więc tym bardziej dziękujemy za wszystkie ofiary złożone podczas tegorocznej kolędy, które będą przeznaczone na pokrycie kosztów dalszego malowania wnętrza świątyni.

III. ŻYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII W 2015 R.:

W ubiegłym roku szczególnie uroczyście świętowaliśmy:

1) 24 V - z obecnością ks. bpa Ireneusza Pękalskiego - wprowadzenie do naszej świątyni relikwii pierwszego stopnia św. siostry Faustyny Kowalskiej.

2) 04 VI w Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało odbyła się Msza św. i procesja ulicami parafii pod przewodnictwem ks. abpa Marka Jędraszewskiego Metropolity Łódzkiego, który zaszczycił swoją osobą naszą wspólnotę z racji Roku Życia Konsekrowanego.

3) 19 marca we wspomnienie św. Józefa - Głównego Patrona Archidiecezji Łódzkiej w Bazylice Archikatedralnej zostały wręczone przez Metropolitę Łódzkiego ks. abpa Marka Jędraszewskiego odznaczenia za zasługi dla Archidiecezji Łódzkiej. Wśród odznaczonych znalazł się pasjonista, wieloletni wikariusz naszej parafii - o. Hieronim Skrzypek, który został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Archidiecezji Łódzkiej.

4) Miniony rok zaznaczył się również innymi wydarzeniami o zasięgu szerszym niż nasza parafia. Były to:

a) Ustanowienie dekretem Arcybiskupa Łódzkiego naszej świątyni Kościołem Stacyjnym z racji Roku Życia Konsekrowanego - jeszcze do 2 lutego 2016 roku z tej racji wierni mogą uzyskiwać w naszym kościele odpust zupełny, dla siebie lub dla zmarłych.

b) 23 XI Spotkanie Rodziny Radia Maryja z udziałem m.in. ks. abpa seniora Władysława Ziółka i redemptorysty o. Dariusza Drążka, z którego odbyła się transmisja radiowa i telewizyjna w Radio Maryja i TV Trwam, a po niej "Rozmowy niedokończone" - o życiu pasjonisty Sługi Bożego o. Bernarda Kryszkiewicza.

c) 12 X nasza świątynia gościła Krzyż Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) oraz Ikonę Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani), czyli symbole ŚDM, które w ramach przygotowań do przyszłorocznego Święta Młodych peregrynowały po Polsce. Spotkaniu w naszej parafii z udziałem licznych reprezentantów zgromadzeń zakonnych przewodniczył Metropolita Łódzki ks. abp Marek Jędraszewski, a szczególnie poświęcone ono było modlitwie za osoby życia konsekrowanego.

d) Po raz kolejny nasza parafia była wielkopostnym Kościołem Stacyjnym Archidiecezji Łódzkiej, dzięki czemu gościliśmy 14 III ks. abpa seniora Władysława Ziółka, który przewodniczył Mszy Św. i wygłosił homilię. Zebrana tego dnia kolekta - zgodnie z życzeniem ks. abpa M. Jędraszewskiego - została przeznaczona na przedświąteczną pomoc rodzinom potrzebującym z naszej parafii.

e) 27 III nasz kościół był archidiecezjalnym etapem "sztafety" modlitewnej w intencji Ojca Świętego Franciszka, Synodu Biskupów oraz w intencji rodzin.

f) 21 IV gościliśmy libańską mistyczkę i stygmatyczkę Myrnę Nazzour wraz z jezuitą o. Zygmuntem Kwiatkowskim, którzy dali poruszające świadectwo dotyczące działania Bożego w życiu Myrny oraz o toczącym się w Syrii konflikcie, w wyniku którego poddana jest planowej eksterminacji jedna z najstarszych wspólnot chrześcijańskich.

g) 29 IV i 19 XI uczestniczyliśmy w Mszach św. z modlitwą o uzdrowienie prowadzonych przez znanego w Polsce, a także za granicą rekolekcjonistę, kaznodzieję i autora licznych książek franciszkanina o. Józefa Witko.

Obydwa wydarzenia spośród wszystkich innych zgromadziły największą liczbę wiernych - każdorazowo ok. 1 200 osób.

h) 27 IX odbył się kolejny Piknik Parafialny.

i) 15 XII odbyło się spotkanie z o. Konradem Hejmo, dominikaninem i red. Sebastianem Karczewskim, publicystą "Naszego Dziennika" nt. "Walka z Kościołem wczoraj i dziś. Kulisy wielkich mistyfikacji".

j) Przeżywaliśmy dwie tury wielkopostnych rekolekcji: parafialne i szkolne prowadzone przez ks. Remigiusza Trockiego posługującego w Radiu Niepokalanów oraz tzw. "rekolekcje ostatniej szansy" głoszone przez ks. Michała Misiaka, a także rekolekcje adwentowe o miłosierdziu Bożym - prowadzone przez michaelitę ks. Piotra Prusakiewicza, redaktora naczelnego pisma "Któż jak Bóg".

k) Od 26 do 30 grudnia w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży gościliśmy relikwie pierwszego stopnia św. Jana Pawła II peregrynujące po Łódzkiej Archidiecezji.

l) W okresie Bożego Narodzenia w czasie Mszy Św. o g. 11,30 pielęgnowaliśmy tradycję przebierania się przez dzieci i dorosłych za aniołków, pastuszków, św. Rodzinę oraz Trzech Króli.

m) Kontynuowaliśmy też tradycję środowych osiedlowych majówek odbywających się pomiędzy blokami na terenie całej parafii.

5) Cieszy też aktywne zaangażowanie wolontariuszy - zwłaszcza ludzi młodych oraz rodziców - zwłaszcza w organizację kolejnej edycji parafialnego pikniku rodzinnego odbywającego się na terenie przyklasztornym.

6) Kolejną okazją do goszczenia u nas szacownych gości były: wrześniowy odpust parafialny ku czci MB Bolesnej świętowany pod przewodnictwem ks. bpa Marka Marczaka oraz październikowy odpust zakonny św. Pawła od Krzyża - pod przewodnictwem ks. prałata Jarosława Patera, rektora WSD w Łodzi.

Do większość z wyżej wymienionych wydarzeń możemy powrócić, korzystając z parafialnej strony internetowej - z zakładek: "Galeria" i "Multimedia", gdzie znajdują się zdjęcia i do odsłuchania zapisy audio. W oparciu o przedstawione wyżej działania można powiedzieć, że naszą parafię wyróżnia otwarcie na różnorodne formy ewangelizacji i służenia wiernym.

IV. PARAFIALNE DZIEŁA MIŁOSIERDZIA W RAMACH DZIAŁANOŚCI CARITAS W 2015 R.:

W życiu naszej parafii doniosłą rolę odgrywają nie tylko inicjatywy duszpasterskie czy gospodarcze, ale także dzieła miłosierdzia możliwe dzięki naszej wspólnej wrażliwości na osoby potrzebujące. Dlatego warto zrelacjonować działalność realizującego te dzieła Parafialnego Zespołu Caritas. Dzięki Darczyńcom możliwe są:

a) Sponsorowanie obiadów dla dzieci w dwóch szkołach podstawowych.

b) Wakacyjna akcja "Tornister" pomagająca wyposażyć w wyprawkę szkolną około 25. uczniów z ubogich rodzin.

c) Akcja "Drzewko Miłości": zakup bożonarodzeniowych prezentów dla ponad 20. potrzebujących dzieci.

d) Świąteczne zbiórki na Boże Narodzenie i Wielkanoc produktów żywnościowych dla ok. 40. potrzebujących rodzin oraz dwa razy do roku zbiórki artykułów spożywczych w markecie "Biedronka", z której 30% przekazujemy dla archidiecezjalnej Caritas.

e) Zbiórki odzieży przynoszonej przez parafian do zakrystii lub kancelarii i jej wydawanie osobom potrzebującym we wtorki w g. 14,00-16,00 w Sali Siloe.

f) Coroczna zbiórka ofiar w ramach wielkopostnego Kościoła Stacyjnego Archidiecezji Łódzkiej z przeznaczeniem na przedświąteczną pomoc rodzinom.

g) Współfinanasowanie budowy studni w Sudanie i wspieranie parafialnej Caritas dzięki zbiórkom makulatury i plastikowych nakrętek systematycznie składanych do pojemników na stałe wystawionych przy szczycie budynku zamieszkałego przez siostry.

h) Udział w "Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom" - dochód ze sprzedaży świec przeznaczony jest na pomoc dla dzieci i ich rodzin: leczenie, rehabilitację, pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek.

i) Udział w ogólnopolskiej akcji "Jałmużna Wielkopostna" - dochód z ofiar odkładanych przez wiernych do tekturowych skarbonek i przynoszonych w Niedzielę Palmową przeznaczony jest na pomoc w leczeniu dzieci i osób starszych.

V. PARAFIALNE ZBIÓRKI OFIAR W RAMACH DZIEŁ MIŁOSIERDZIA:

W ciągu roku odbywa się około 20. zbiórek dobrowolnych ofiar do puszek lub na tacę wynikających z polecenia Episkopatu Polski, aprobowanych przez Kurię Archidiecezji Łódzkiej oraz wynikających z potrzeb Caritas.
Najważniejsze zbiórki miały cel:
a) dwie tace na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie;
b) nadzwyczajna taca na odbudowę spalonego kościoła w łódzkich Mileszkach;
c) na wsparcie Kościoła na Wschodzie oraz na pomoc prześladowanym chrześcijanom na świecie, w tym w Syrii;
d) na papieską Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia i Świątynię Opatrzności Bożej;
e) na Fudusz Ochrony Macierzyństwa;
f) na budowę Centrum Studiów Jana Pawła II w Łodzi;
g) na budowane przez pallotynów Sanktuarium Świętości Życia w Łodzi;
h) dwie puszki na Katolicki Uniwersytet Lubelski i na Stolicę Apostolską;
i) na misje w Kościele oraz na pomoc dla ukraińskiej wspólnoty pasjonistów w Smotryczu;
j) na kolonie letnie Caritas;
k) stałe tace w sezonie jesienno - zimowym na pokrywanie kosztów ogrzewania świątyni i obiektów klasztornych.

VI. NAJWIĘKSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z 2015 R.:

Największymi przedsięwzięciami ostatniego roku było:

1) Wymiana instalacji elektrycznej i montaż nowego mosiężnego oświetlenia stacji Drogi Krzyżowej, które zostały oczyszczone i na nowo zamontowane.

2) Demontaż starych grzejników spod ławek przy ścianach oraz zabudowa pustych kanałów po grzejnikach dębiną.

3) Przygotowanie Kaplicy MB Bolesnej do wystawienia relikwii świętych: s. Faustyny, Jana Pawła II i pasjonistów, wraz z zakupieniem specjalnych reliwiarzy.

4) W pomieszczeniach przykościelnych zostały wymalowane dwie klatki schodowe wraz z korytarzami.

5) Nieplanowaną inwestycją - wymuszoną przez zdarzenie losowe w postaci awarii wodociągowej - były trwające kilka miesięcy prace w kaplicy klasztornej w domu pasjonistów: najpierw długie osuszanie, potem renowacja sufitu, ścian i podłogi.

6) Największą i najbardziej kosztowną nicjatywą gospodarczą w parafii jest ponowne po wielu latach malowanie ścian górnego Kościoła. Z ofiar złożonych podczas zeszłorocznej kolędy udało się pomalować Kaplicę MB Bolesnej i część ścian świątyni od Kaplicy Patronki do chóru wraz ze świetlikami. Ofiary zebrane podczas tegorocznej kolędy pragniemy przeznaczyć na pokrycie kosztów dalszego malowania.

Wszystkie te przedsięwzięcia wymagają sporej ilości czasu oraz funduszy i nie byłyby możliwe bez wielkiej ofiarności parafian i zaangażowania wspołnoty zakonnej. Składamy za to wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom serdeczne "Bóg zapłać". Przypominamy, że w każdą drugą środę miesiąca o g. 18,00 w intencji darczyńców i dobrodziejów odprawiamy Mszę Św. za wstawiennictwem Patronki naszej parafii.

VII. STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2015:

Na zakończenie sprawozdania przedstawiam statystykę parafialną. W ub.r. sprawowaliśmy 198 pogrzebów - zmarło 107 kobiet i 91 mężczyzn. Udzieliliśmy sakramentu chrztu św. 77 dzieciom, tj. 35 chłopcom i 42 dziewczynkom. Odbyło się także 19 ślubów. Stałą tendencją w parafiach łódzkich, w tym również naszej, jest ponad dwukrotnie większa liczba pogrzebów niż chrztów oraz malejąca ilość zawieranych związków sakramentalnych.

W maju 2015 r. - ze względu na rok przestępny - nie odbyła się I Komunia Św., a jedynie Rocznica I Komunii Św,. w której wzięło udział 100 dzieci z klas III. Do sakramentu bierzmowania udzielanego przez ks. bpa seniora Adama Lepę przystąpiło 57 osób. W ciągu ub.r. kontynuowaliśmy kurs przedmałżeński dla osób przygotowujących się do sakramentu małżeństwa (20 osób w edycji wiosennej i 15 osób w edycji jesiennej).

Na terenie naszej parafii mieszka ok. 10 000 osób. Do Kościoła uczęszcza na niedzielne Msze Św. około 2 000 osób, czyli średnio co piąty mieszkaniec parafii. Największa frekwencja - ok. 2 500 osób ma miejsce w Niedzielę Palmową, a najniższa - 1 500 osób w miesiącach wakacyjnych. W ciągu całego 2015 roku rozdaliśmy w świątyni 125 000 komunii św. Cieszy fakt, że znaczna część parafian uczęszczających systematycznie do kościoła, regularnie przystępuje do sakramentu eucharystii i spowiedzi św.

Informujemy, że w ub.r. dwóch mężczyzn z naszej parafii rozpoczęło archidiecezjalny kurs na szafarza nadzwyczajnego, który umożliwi im pomoc kapłanom w rozdawaniu komunii św. oraz w roznoszeniu jej do chorych - już od najbliższych świąt wielkanocnych.

Warto w tym miejscu dodać, że nasi duszpasterze - trzej kapłani - udają się regularnie w pierwsze piątki miesiąca z komunią św. do ponad 30 wiernych, którzy zostali zgłoszeni w czasie kolędy lub poprosili o to osobiście czy przez bliskich - telefonicznie albo w zakrystii i kancelarii. Smuci fakt, że w przypadku pogorszenia się zdrowia rodzina nie wzywa od razu kapłana do bliskich. Pamiętajmy, że sakrament namaszczenia nie jest przeznaczony dla zmarłych czy dopiero dla umierających, ale służy wsparciu chorych w ich znoszeniu cierpienia. Pocieszające jest to, że w ciągu roku z okazji rekolekcji wielkopostnych czy Światowego Dnia Chorego wielu wiernych chętnie i pobożnie przystępuje do sakramentu namaszczenia chorych z pełną świadomością duchowych owoców tego sakramentu.

Na zakończenie pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim osobom - duchownym i świeckim - za życzliwość i okazywane wsparcie. Zapewniam o wdzięcznej pamięci modlitewnej całej naszej wspólnoty zakonnej. Na kończący się Rok Życia Konsekrowanego oraz na rozpoczęty Rok Miłosierdzia i Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski życzę w imieniu własnym i wszystkich duszpasterzy odkrycia bogactwa skarbu wiary zainicjowanej w sakramencie chrztu każdego z nas i głębokiego doświadczania Boga bogatego w miłosierdzie oraz realizacji miłości miłosiernej w całym naszym życiu.

Szczęść Boże!

o. Artur Kiliszek CP
Proboszcz Parafii pw. M. B. Bolesnej

Łódź, dn. 24.01.2016

Poprawiony (czwartek, 04 lutego 2016 23:44)

 

Sprawozdanie za AD 2013

 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013

Kochani Bracia i Siostry! Przeżywamy dziś w Kościele uroczystość Chrztu Pańskiego. W tym wydarzeniu dochodzi do pierwszego w historii świata pojawienia się w postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy. Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia wierzącym Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś strony kieruje uwagę na rzeczywistość chrztu. Warto tu wspomnieć, że Kościół w Polsce rozpoczął właśnie czteroletni okres przygotowań do 1050. rocznicy Chrztu Polski, którą będziemy przeżywać w 2016 r., a w bieżącym roku liturgicznym te przygotowania będą przebiegać pod hasłem "Wierzę w Syna Bożego".

Nim przejdziemy do realizacji nowego programu duszpasterskiego, warto jeszcze raz spojrzeć na miniony - 2013 rok, podsumowując go sprawozdaniem dotyczącym naszej parafii oraz wnioskami wynikającymi z tegorocznej kolędy.

I. PREZENTACJA KAPŁANÓW-PASJONISTÓW, SIÓSTR MISJONAREK ŚW. RODZINY I GRUP PARAFIALNYCH:

W naszej wspólnocie parafialnej pracują następujący Ojcowie: proboszcz o. Artur Kiliszek; wikariusze parafialni: o. Hieronim Skrzypek i o. Piotr Soból; duszpasterze: o. Romuald Dobrzyński, o. Tomasz Gałkowski, o. Stanisław Mazur, o. Piotr Sułkowski, o. Sebastian Walak oraz o. Wojciech Kowalczyk, który przybył do nas w sierpniu 2013 r., na miejsce o. Pawła Wójcika, który przeszedł do klasztoru w Przasnyszu.

Szczególnie bolesnym doświadczeniem 2013 roku było dla naszej wspólnoty zakonnej i parafialnej odejście do Domu Ojca współbrata o. Mariusza Ratajczyka - byłego proboszcza i wikariusza tutejszej parafii, który w wieku 42. lat zmarł 27 VI w Szpitalu Bródnowskim Warszawie po krótkiej i ciężkiej chorobie. Uroczystości żałobne z obecnością abpa warszawsko-praskiego ks. Henryka Hozera i bpa Marka Solarczyka sprawowano w Warszawie w parafii pw. Św. Mateusza Ap. i Ew., w której Zmarły do ostatnich dni pełnił posługę proboszcza, zaś pogrzeb odbył się w rodzinnej miejscowości Zmarłego - w Witowie k. Piotrkowa Tryb. Z naszej parafii w obu uroczystościach uczestniczyły rzesze wiernych oraz reprezentanci grup parafialnych, a szczególnie licznie wspólnota osób niepełnosprawnych "Radość i Krzyż".

Przy naszej parafii pracują siostry Misjonarki św. Rodziny: s. Paula - jako przełożona i katechetka, s. Edmunda - jako zakrystianka oraz s. Tomasza. Siostry: Lilianna i Dariusza w sierpniu 2013 r. decyzją swojej władzy zakonnej otrzymały nową misję w innych placówkach. Ponadto na terenie naszej parafii katechizują o. Wojciech Kowalczyk oraz osoby świeckie: pani Irena Kuczerenko i pan Józef Piekarski. Zaś poza terenem parafii katechezy uczą: o. Hieronim Skrzypek, o. Artur Kiliszek i o. Piotr Sułkowski. Ponadto poza parafią pracują dwaj ojcowie: o. Tomasz Gałkowski jako sędzia w Trybunale Metropolitarnym w Łodzi i jako profesor-wykładowca prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie oraz o. Piotr Soból jako kapelan Hospicjum Domowego przy Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Przy naszej parafii w 2013 roku działały następujące grupy muzyczne: chór parafialny "Passio"; zespół kameralno-instrumentalny "Theotokos"; zespół muzyczny "Effata", a także grupy modlitewno-formacyjne: Asysta; Rodzina Matki Pięknej Miłości; Czciciele Miłosierdzia Bożego; Wspólnota Niewolnic Jezusa i Maryi; "Żywa Róża" - czciciele różańca św.; Koło Przyjaciół Radia Maryja; Wspólnota Jedność Wieczernika; Odnowa w Duchu Świętym "Łaska Pana"; "Kościół Domowy"; Wspólnota osób niepełnosprawnych i wolontariuszy "Radość i Krzyż". Odbywały się także spotkania dla dzieci i młodzieży, w tym: przygotowania dla bierzmowanych; ministranci; zajęcia w ramach programu "Zaprzyjaźnij się z przyrodą"; tygodniowe półzimowiska, półkolonie, czerwcowy piknik parafialny.

Warto wspomnieć, że w listopadzie i grudniu ub.r. wraz z opłatkiem roznosiliśmy także jubileuszowy kalendarz wydany z okazji przypadającej w 2013 r. 90. rocznicy przybycia Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa do Polski - z prezentacją wszystkich placówek prowadzonych przez pasjonistów z polskiej prowincji. Ktokolwiek z wiernych nie posiada jubileuszowego kalendarza, może go jeszcze nabyć w sklepiku parafialnym.

II. PODSUMOWANIE KOLĘDY AD 2013/2014:

Na terenie naszej parafii zamieszkuje ok. 10 000 osób i jest ponad 5 200 mieszkań. Udaliśmy się z wizytą duszpasterską do około 2 650 mieszkań, z czego wynika, że zostaliśmy przyjęci w 53% mieszkań na terenie naszej parafii, co oznacza spadek o 1,5% w porównaniu do poziomu ubiegłorocznej kolędy.

Zauważalne jest, że większość osób przyjmujących kapłana po kolędzie stosuje się do zaleceń dotyczących właściwego przygotowania się do wizyty duszpasterskiej poprzez wystawienie: krzyża, świec, kropidła z wodą święconą oraz Pisma Świętego. Niestety, dostrzegamy też mniejszą świadomość wiernych dotyczącą potrzeby umieszczania w domach krzyży, obrazów świętych czy w pokojach dziecięcych - poświęconych pamiątek komunijnych.

Należałoby jednak przyłożyć większą wagę do otaczania się poświęconymi przedmiotami kultu religijnego, poprzez które może na nas spływać tak bardzo nam potrzebne Boże błogosławieństwo, opieka Aniołów Stróżów i świętych patronów. Pamiętajmy też, że jako uczniowie Jezusa jesteśmy zobowiązani świadczyć o naszej wierze i przekazywać - zwłaszcza młodszemu pokoleniu - depozyt i skarb naszej wiary. Dlatego zachęcamy do wzbogacania domów o symbole religijne, np. figurki patronki naszej parafii oraz o aktualne wydania Pisma Św. Sprzyjać to będzie pogłębieniu naszej wiary i wiedzy religijnej. Warto też w tym celu regularnie czytać prasę katolicką, szczególnie: "Niedzielę", "Gościa Niedzielnego", "Idziemy" itp. 

W trakcie rozmów prowadzonych podczas kolędy parafianie szczególnie chętnie dzielą problemami i sukcesami swoich rodzin. Charakterystyczne dla naszego miasta, jak i parafii jest postępujące starzenie się mieszkańców. Niektórzy z nich mogą liczyć na wsparcie bliskich czy sąsiadów. Ale wzrasta konieczność wrażliwości na osoby w podeszłym wieku i ich potrzeby - w tym duchowe. Wiele z tych osób pragnęłoby częściej przyjmować kapłana z posługą sakramentalną (komunią św. i sakramentem namaszczenia chorych) i nieraz wyłącznie od życzliwości sąsiedzkiej zależy, czy mają taką szansę. Przypominamy, że przez cały rok można zgłaszać w kancelarii lub zakrystii dane takich osób, do których kapłani jednorazowo lub systematycznie będą się udawać.

Wiele starszych osób podkreśla, że w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia bardzo cenna jest możliwość słuchania katechez czy Mszy Św. przez radio i telewizję, m.in. w Radiu Maryja, Radiu Niepokalanów, Radiowej Jedynce oraz TV Trwam, TVP 1 i TVP Polonia.

Wierni podczas kolędy wykazują też zainteresowanie aktualnymi sprawami parafii i inwestycjami, które służą wspólnocie parafialnej - o tych z ostatniego roku będzie mowa w dalszej części sprawozdania.

Cieszy niemała liczba ludzi młodych przyjmujących kapłanów po kolędzie, a żyjących w związkach sakramentalnych i cieszących się narodzinami lub oczekujących narodzin dziecka. Nierzadko w takich sytuacjach młodzi rodzice prosili o błogosławieństwo kapłana dla nich samych i ich dzieci, także tych nienarodzonych. Niestety, od lat utrzymuje się tendencja nieprzyjmowania księdza przez wiele osób żyjących bez legalizacji swoich związków. Jedyny ich kontakt z parafią następuje dopiero w chwili pragnienia ochrzczenia dziecka czy chęci otrzymania zaświadczenia o możliwości pełnienia godności chrzestnego. Pamiętajmy, że rodzicem chrzestnym powinna być osoba żyjąca w łasce sakramentalnej i jak ważne jest istnienie harmonii w rozwoju życia duchowego dzieci, który to ład zapewnia wychowanie religijne w domu rodzinnym. Nierzadko o wzrost duchowy najmłodszego pokolenia dbają wyłącznie dziadkowie, którzy stanowią dobry przykład życia religijnego, uczą modlitw, zachęcają do kontynuowania tradycji religijnych, np. śpiewania kolęd itp.

Wszystkie rodziny przyjmujące kapłana podczas kolędy dostawały książeczkę pt. "Wierzę w Syna Bożego" przygotowaną na obecny rok duszpasterski w Kościele, aby pogłębić naszą relację i przyjaźń z Jezusem - Zbawicielem człowieka. Osoby pragnące otrzymać ww. książeczkę zapraszamy do kiosku parafialnego.

Przypominamy, że osoby, które nie przyjęły kapłana w wyznaczonym terminie, mogą skontaktować się z kancelarią parafialną w celu uzgodnienia dogodnego czasu kolędy. Bardzo nam zależy, by jak najwięcej rodzin przyjęło kapłana i otrzymało Boże błogosławieństwo dla swoich bliskich i całych domostw.

Natomiast wszystkie osoby potrzebujące dłuższej rozmowy z kapłanem - niż to jest możliwe podczas kolędy - by omówić swoje wątpliwości związane z życiem sakramentalnym czy innymi problemami, zachęcamy do kontaktu z duszpasterzami poprzez kancelarię lub zakrystię.

Na koniec tej części sprawozdania dotyczącego kolędy pragniemy serdecznie podziękować wszystkim parafianom za okazaną ofiarność i gościnność. Mamy świadomość niełatwej sytuacji materialnej wielu rodzin, więc tym bardziej dziękujemy za wszystkie ofiary złożone podczas tegorocznej kolędy, które będą przeznaczone na pokrycie kosztów nowego systemu ogrzewania górnego Kościoła zamontowanego niedawno na chórze Kościoła.

III. ŻYCIE  DUSZPASTERSKIE PARAFII W 2013 R.:

1) W ubiegłym roku - 22 IV - szczególnie uroczyście świętowaliśmy w Łodzi jubileusz 90 - lecia przybycia Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa do Polski, z obecnością ks. bpa Ireneusza Pękalskiego, prowincjała polskiej prowincji pasjonistów o dr. Waldemara Linke oraz 30 kapłanów diecezjalnych i zakonnych - gości tego wydarzenia. Ze spotkania odbyła się transmisja radiowa i telewizyjna w Radio Maryja i TV Trwam, a po niej "Rozmowy niedokończone" - o charyzmacie i historii pasjonistów, które prowadził redemptorysta o. Piotr Dettlaff.

2) Miniony rok zaznaczył się również innymi wydarzeniami o zasięgu szerszym niż nasza parafia. Były to:

a) Wizyta w dn. 19.01. arcybiskupa metropolity ks. Marka Jędraszewskiego z racji odbywającego się w naszej parafii po raz trzeci z rzędu opłatkowego Regionalnego Spotkania Łódzkiej Rodziny Radia Maryja z udziałem redemptorysty o. Mariana Sojki, które zgromadziło blisko 800 wiernych z kilkudziesięciu parafii z całej archidiecezji.

b) Wybór naszej parafii na wielkopostny Kościół Stacyjny Archidiecezji Łódzkiej, dzięki czemu gościliśmy 9 III bpa Adama Lepę, który przewodniczył Mszy Św. i wygłosił homilię. Zebrana tego dnia kolekta - zgodnie z życzeniem ks. abpa M. Jędraszewskiego - została przeznaczona na przedświąteczną pomoc rodzinom potrzebującym z naszej parafii.

c) III Archidiecezjalne Rekolekcje dla Małżeństw prowadzone w Wielkim Poście przez ks. Roberta Jaśpińskiego wraz z małżeństwami z ruchu Spotkań Małżeńskich i Domowego Kościoła.

d) Obchody 30. rocznicy śmierci o. Jana Wszędyrównego - pierwszego prowincjała pasjonistów, proboszcza parafii i budowniczego naszej świątyni. W ramach tych uroczystości gościliśmy 19 maja ks. bpa Adama Lepę, który przewodniczył Mszy Św. i  otworzył prezentowaną do X 2013 r. wystawę poświęconą ojcu Janowi oraz początkom pasjonistów na Teofilowie. Zaś kulminacją obchodów były: Msza Św. sprawowana 26 V pod przewodnictwem ks. bpa Ireneusza Pękalskiego, a po niej koncert uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Łodzi pod opieką dyrygenta p. Kamila Chałupnika.

e) Po raz pierwszy w naszej parafii powstał z inicjatywy o. Pawła Wójcika "Dywan Kwiatowy" - utworzony na zakończenie oktawy Bożego Ciała oraz z okazji Roku Wiary i obchodów 90. rocznicy przybycia zakonu pasjonistów do Polski.

f) W dniach 6-8 X przeżywaliśmy Spotkania Ewangelizacyjne pt. "Wiara rodzi się ze słuchania" animowane przez Wspólnotę Miłości Ukrzyżowanej. Członkowie Wspólnoty dawali świadectwo spotykania Boga w swoim życiu, sprawowana była także Eucharystia, a po niej przy wystawionym Najświętszym Sakramencie trwała adoracja przeplatana śpiewami i modlitwami Wspólnoty.

g) 20 X odbyło się w naszej parafii Regionalne Spotkanie Podwórkowych Kół Różańcowych (PKR), w którym wzięła udział niepełnosprawna założycielka tego niezwykłego ruchu propagującego modlitwę różańcową - p. mgr Magdalena Buczek z opiekunem - redeptorystą o. Piotrem Dettlaffem. Spotkanie uświetnił koncert Małego Chóru Wielkich Serc pod opieką franciszkanina o. Piotra Kleszcza.

h) 23 IV odbyło się spotkanie z p. Anną Golędzinowską, autorką książki autobiograficznej pt. "Ocalona z piekła" - stanowiącej zapis nawrócenia znanej modelki.

i) Zaś 28 IX odbyło się spotkanie autorskie z p. Leszkiem Dokowiczem oraz pokaz filmu pt. "Ja jestem".  Film ten opowiada o mocy sakramentu Eucharystii, o uzdrowieniach za sprawą Jezusa Eucharystycznego, a także o cudzie eucharystycznym w Sokółce.

j) Przeżywaliśmy też dwie tury wielkopostnych rekolekcji: parafialne i szkolne prowadzone przez pasjonistę o. Andrzeja Jakimiaka wraz z klerykami zakonu pasjonistów oraz tzw. "rekolekcje ostatniej szansy" głoszone przez ks. Piotra Stępnia pt. "Narodzić się na nowo", a także rekolekcje adwentowe - prowadzone przez egzorcystę ks. Grzegorza Korczaka wraz z grupą formacyjną "Dzieci Światłości".

2) Kolejną okazją do goszczenia u nas szacownych gości były: wrześniowy odpust parafialny ku czci MB Bolesnej pod przewodnictwem ks. bpa Ireneusza Pękalskiego oraz październikowy odpust zakonny św. Pawła od Krzyża pod przewodnictwem prowincjała polskiej prowincji pasjonistów o dr. Waldemara Linke.

3) W 2013 roku kontynuowaliśmy tradycję:

-  Osiedlowej Drogi Krzyżowej sprawowanej w piątek przed Niedzielą Palmową, która gromadzi ponad stu wiernych.

- oraz środowych osiedlowych majówek odbywających się pomiędzy blokami na terenie całej parafii, gromadzących coraz więcej wiernych wraz z dziećmi.

4) W naszej pamięci pozostanie także koncert kolęd zespołu kameralnego "Presto" i chóru nauczycielskiego.

5) Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia uwieńczyła po raz trzeci akcja charytatywna łódzkiego Caritas "Drzewko Serc", w którą nasi parafianie włączyli się z wielkim zaangażowaniem, dzięki czemu wiele dzieci mogło radośnie świętować Boże Narodzenie. Warto podkreślić systematyczne zaangażowanie naszych parafian i ich ofiarność na rzecz potrzebujących. Mamy tu na myśli:

- wakacyjną akcję "Tornister" pomagającą wyposażyć w wyprawkę szkolną uczniów z ubogich rodzin;

- zbiórki ofiar na potrzebujących w ciągu całego minionego roku, m.in. dla dzieci z Domów Dziecka za pośrednictwem kleryków franciszkanów, dla wspólnoty ukraińskiej w Smotryczu - za pośrednictwem pasjonisty o. Piotra Czaplińskiego;

- sponsorowanie obiadów dzieciom z sąsiedniej szkoły, a od jesieni 2013 - pomoc w opłaceniu bursy i obiadów dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej z ul. Drewnowskiej, gdzie uczą katechezy nasi ojcowie;

- organizowane na rzecz parafialnej Caritas zbiórki odzieży oraz dwa razy do roku zbiórki artykułów spożywczych w pobliskich marketach; np. w grudniu z pomocy  żywnościowej Caritas skorzystały 42 rodziny.

- "Akcję - Paczka" koordynowaną przez Okręg Łódzki ZHR w celu pomocy Polakom mieszkającym na kresach.

- zbiórkę makulatury na rzecz wsparcia misji i budowy studni w Sudanie do nowych niebieskich pojemników dostępnych dla wiernych non-stop.

6) Cieszy też aktywne zaangażowanie jako wolontariuszy - zwłaszcza ludzi młodych oraz rodziców - w organizację kolejnych edycji letnich półkolonii i półzimowisk czy podczas przygotowania i prowadzenia czerwcowego parafialnego pikniku rodzinnego odbywającego się na terenie przyklasztornym oraz kilku okolicznościowych zabaw dla dzieci i młodzieży, w których to wydarzeniach brało udział ok. 50-60 milusińskich.

7) Kolejny już rok - dzięki inicjatywie i autorskiemu programowi naszej parafianki - p. Marii Kaczorowskiej liczna grupa dzieci mogła prawie co miesiąc uczestniczyć w zajęciach pt. "Zaprzyjaźnij się z przyrodą", wyjeżdżając m.in. do Opoczna - by odkryć "barwy Wielkanocy", do Obserwatorium Astronomicznego w Bukowcu, ruin zamku w Inowłodzu, na warsztaty filcowania wełny owczej, na kiszenie kapusty, szlakiem rawskich wiosek tematycznych i wielu innych miejsc, ucząc się przy tej okazji licznych sprawności, poznając piękno polskiej kultury i ludowe tradycje.

8) Bardzo dziękujemy wszystkim głosującym w konkursie "Polski Internet 2012" na naszą stronę internetową: www.pasjonisci.pl. Miło nam poinformować, że startując po raz pierwszy w tym ogólnopolskim konkursie, dzięki Waszemu zaangażowaniu zajęliśmy wysokie 9. miejsce w kategorii "Organizacji Non-Profit", zdobywając blisko 900 głosów. Statystyki wejść pokazują duże zainteresowanie naszą stroną i potrzebę komunikacji z parafianami poprzez nowoczesne media.

W oparciu o przedstawione wyżej działania można powiedzieć, że naszą parafię wyróżnia otwarcie na różnorodne formy ewangelizacji i służenia wiernym.

IV. NAJWIĘKSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z 2013 R.:

Największymi przedsięwzięciami ostatniego roku było:

1) Wykonanie przed Wielkanocą nowych ławek drewnianych w górnym Kościele, które wraz z podestami uzupełniły nawy główne i rzędy boczne, by zapewnić więcej miejsc siedzących dla wiernych.

2) Renowacja poprzez cyklinowanie i lakierowanie wszystkich siedmiu dębowych konfesjonałów wraz z wymianą w nich wewnętrznej tapierki i zamontowanie nowych klęczników dla penitentów.

3) Remont służącego wielu grupom parafialnym i wykorzystywanego na potrzeby spotkań okolicznościowych dużego pomieszczenia - zwanego Salą Siloe, w którym wymieniono na nowe grzejniki i oświetlenie oraz odmalowano go.

4) Najświeższą jesienną inicjatywą gospodarczą w parafii jest wykonanie nowego systemu ogrzewania górnego Kościoła zamontowanego kilka tygodni temu. Inwestycja ta wymagała modernizacji całego węzła cieplnego wraz z założeniem nowej miedzianej instalacji grzewczej doprowadzającej centralne ogrzewanie do zamontowanego na chórze kościelnym systemu czterech aparatów ogrzewczych - nagrzewnic. Dodatkowo w dolnym Kościele wymieniono na nowe grzejniki i zmodernizowano instalację. Ofiary zebrane podczas tegorocznej kolędy pragniemy przeznaczyć na pokrycie kosztów tej bardzo potrzebnej inwestycji, mającej poprawić komfort uczestniczących w nabożeństwach wiernych.

Wszystkie te przedsięwzięcia wymagają sporej ilości czasu oraz funduszy i nie byłyby możliwe bez wielkiej ofiarności parafian.

Składamy za to wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom serdeczne "Bóg zapłać". Przypominamy, że w każdą drugą środę miesiąca o g. 18,00 w intencji darczyńców i dobrodziejów odprawiamy Mszę Św. za wstawiennictwem Patronki naszej parafii.

V. STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2013:

Na zakończenie sprawozdania przedstawiam statystykę parafialną. W ub. r. sprawowaliśmy 164 pogrzeby - zmarło 85 kobiet i 79 mężczyzn. Udzieliliśmy sakramentu chrztu św. 80 dzieciom, tj. 42 chłopcom i 38 dziewczynkom. Odbyło się 12 ślubów.

Stałą tendencją w parafiach łódzkich, w tym również naszej, jest dwu-trzykrotnie większa liczba pogrzebów niż chrztów oraz malejąca ilość zawieranych związków sakramentalnych.

W maju 2013 r. do I Komunii Św. przystąpiło 102 dzieci, a w czerwcu do sakramentu bierzmowania udzielanego przez bpa Ireneusza Pękalskiego przystąpiło 60 osób. W ciągu ub. r. kontynuowaliśmy kurs przedmałżeński dla osób przygotowujących się do sakramentu małżeństwa.

Na terenie naszej parafii mieszka ok. 10 000 osób. Do Kościoła uczęszcza na niedzielne Msze Św. od 2 000 do 2 300 osób, czyli średnio co piąty mieszkaniec parafii. W ciągu całego 2013 roku rozdaliśmy w świątyni 120 tysięcy komunii św., co daje średnią ok. 50 komunii św. na jedną osobę w ciągu całego roku. Można zatem po raz kolejny uznać, że znaczna część z parafian pojawiających się w kościele regularnie przystępuje do sakramentu eucharystii i spowiedzi św., a ok. 20% wiernych sporadycznie, tylko w święta i uroczystości. Cieszy również to, że do naszej świątyni chętnie przybywają wierni także spoza terenu parafii, ceniąc sobie zwłaszcza możliwość ciągłego przystąpienia do sakramentu pojednania i pokuty w czasie sprawowanych nabożeństw.

Warto w tym miejscu dodać, że nasi trzej kapłani-duszpasterze chorych udawali się regularnie w pierwsze piątki miesiąca do ponad 30 wiernych z komunią św. Mamy jednak świadomość, że jest o wiele więcej osób, które powinniśmy objąć taką opieką duszpasterską. Prosimy więc o zgłaszanie zainteresowanych. W ciągu całego 2013 roku udaliśmy się po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w zakrystii lub kancelarii do 12 osób z tzw. ostatnim namaszczeniem. Ubolewamy, że zdarza się, iż najbliższa rodzina - z braku wiedzy co do istoty tej posługi - nie wzywa kapłana, pozbawiając swoich bliskich możliwości dobrego przygotowania na przejście do życia wiecznego lub wsparcia w znoszeniu cierpienia. Pocieszające jest to, że w ciągu roku z okazji rekolekcji wielkopostnych, adwentowych czy Światowego Dnia Chorego wielu wiernych chętnie i pobożnie przystępuje do sakramentu namaszczenia chorych.

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim osobom - duchownym i świeckim - za życzliwość i wsparcie okazywane w całym 2013 roku. Przekazuję Wam, Bracia i Siostry, staropolskie "Bóg zapłać" i zapewniam o wdzięcznej pamięci modlitewnej.

Łódź, dn. 12.01.2014                                                             

o. Artur Kiliszek C.P.
Proboszcz Parafii pw. M. B. Bolesnej

Poprawiony (niedziela, 12 stycznia 2014 15:55)

 

SPRAWOZDANIE ZA AD 2012

 Kochani Bracia i Siostry! Po zakończeniu wizyt duszpasterskich oraz w ramach podsumowania minionego 2012 roku prezentujemy sprawozdanie z najważniejszych spraw dotyczących naszej parafii.

  

I. PREZENTACJA KAPŁANÓW-PASJONISTÓW, SIÓSTR MISJONAREK ŚW. RODZINY I GRUP PARAFIALNYCH:

        W naszej wspólnocie parafialnej pracują następujący Ojcowie: proboszcz o. Artur Kiliszek; wikariusze parafialni: o. Hieronim Skrzypek i o. Piotr Soból; duszpasterze: o. Romuald Dobrzyński, o. Tomasz Gałkowski, o. Stanisław Mazur, o. Piotr Sułkowski, o. Sebastian Walak oraz o. Paweł Wójcik, który jako nowo wyświęcony kapłan pasjonista przybył do naszej wspólnoty w czerwcu 2012 r., na miejsce o. Jacka Wróblewskiego, który przeszedł do wspólnoty pasjonistów w Rawie Maz.  

       Przy naszej parafii pracują siostry Misjonarki św. Rodziny: - s. Lilianna - jako przełożona i katechetka, s. Dariusza - jako zakrystianka oraz s. Tomasza. Ponadto na terenie naszej parafii katechizują osoby świeckie: pani Irena Kuczerenko i pan Józef Piekarski oraz o. Paweł Wójcik. Zaś poza parafią uczą katechezy: o. Piotr Sułkowski, o. Hieronim Skrzypek i o. Artur Kiliszek. Ponadto poza parafią pracują dwaj ojcowie: o. Tomasz Gałkowski jako sędzia w Trybunale Metropolitarnym w Łodzi i jako profesor wykładowca prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie oraz o. Piotr Soból jako kapelan Hospicjum Domowego przy Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

Przy naszej parafii w 2012 roku: działały zespoły muzyczne i chór parafialny; przy ołtarzu posługiwała Asysta i Liturgiczna Służba Ołtarza; funkcjonowały grupy modlitewne i Rada Parafialna. Wykaz wspólnot parafialnych wraz z terminami ich spotkań i duszpaterzami sprawującymi opiekę nad nimi został wydrukowany na ulotkach rozdawanych podczas kolędy. Są one również wyłożone dzisiaj na ławkach razem z obrazkiem zachęcającym do przekazania 1% podatku na budowę "Kompleksu żywieniowego przy Domu Samotnej Matki".

Warto wspomnieć, że w grudniu ub.r. wraz z opłatkiem roznosiliśmy także jubileuszowy album poświęcony naszej parafii wzbogacony o rys historyczny dotyczący początków posługiwania pasjonistów w Łodzi i o kolorowe fotografie ilustrujące wystrój naszej świątyni i najważniejsze parafialne wydarzenia. Okazją do wydania tego albumu był m.in. przypadający w 2013 r. jubileusz 90 - lecia przybycia Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa do Polski oraz 30. rocznicy śmierci o. Jana Wszędyrównego - Budowniczego i pierwszego Proboszcza naszej świątyni. Ktokolwiek z wiernych nie posiada jubileuszowego albumu, może go dzisiaj nabyć w kruchcie kościoła lub w sklepiku parafialnym.

 

 II. PODSUMOWANIE KOLĘDY AD 2012/2013:

 

 Na terenie naszej parafii zamieszkuje 10 020 osób i jest ponad 5 200 mieszkań. Udaliśmy się do około 2 850 mieszkań, z czego wynika, że zostaliśmy przyjęci w 54,5% mieszkań na terenie naszej parafii, co oznacza spadek o 1,5% w porównaniu do poziomu ubiegłorocznej kolędy.

 

Standardem jest staranne przygotowanie się do wizyty duszpasterskiej osób regularnie uczęszczających do kościoła oraz brak w domach pozostałych mieszkańców parafii: krzyża, świec, kropidła z wodą święconą czy nawet Pisma Świętego.

 

Niedobrą tendencją jest także zanik tradycji umieszczania w domach krzyży, obrazów świętych czy pamiątek komunijnych na rzecz zawieszanych symboli innych religii traktowanych nieraz jako pamiątki np. z podróży zagranicznych. Pamiętajmy, że poświęcone przedmioty kultu religijnego otaczają nasz dom Bożym błogosławieństwem i są świadectwem naszej wiary przekazywanej młodszemu pokoleniu.

 

 Zachęcamy - zwłaszcza w Roku Wiary - do wzbogacania naszych domów symbolami religijnymi, np. figurkami patronki naszej parafii oraz aktualnymi wydaniami Pisma Św., szczególnie tymi z dużym wyraźnym drukiem, które są czytelne dla wszystkich wiernych. Sprzyjać to będzie pogłębieniu naszej żarliwości, wiary i wiedzy religijnej. Warto też w tym celu regularnie czytać prasę katolicką, szczególnie "Niedzielę" i "Gościa Nieedzielnego".

 

 Po raz pierwszy w tym roku ramowy plan kolędy został wydrukowany i wręczony wiernym przed świętami Bożego Narodzenia. Parafianie chętnie też korzystali z planu kolędy dostępnego w kanale informacyjnym osiedlowej telewizji kablowej oraz na parafialnej stronie internetowej.

 

 Przy okazji rozmów prowadzonych podczas kolędy parafianie wykazują zainteresowanie aktualnymi sprawami parafii i inwestycjami, które służą wspólnocie parafialnej, a także dzielą problemami i sukcesami swoich rodzin. W sytuacji postępujego starzenia się mieszkańców parafii szczególnie wzrasta potrzeba u osób w podeszłym wieku, by zwiększyła się sąsiedzka wrażliwość, solidarność, konkretna pomoc (np. w zakupach), ale też chwila rozmowy, zainteresowania wychodzącego poza zdawkowe formuły, typu: "Dzień dobry". Jedną z form takiej sąsiedzkiej pomocy może być zaproszenie kapłana z sakramentami do chorego czy nie w pełni sprawnego sąsiada - aby otrzymał on wsparcie Chrystusa-Zbawiciela w dźwiganiu swojego krzyża samotności czy cierpienia.

 

 Wiele starszych osób, które kiedyś regularnie przychodziły do kościoła na nabożeństwa nie tylko w niedzielę, ale też w dni powszednie, bardzo ceni sobie w sytuacji pogorszenia stanu swego zdrowia możliwość uczestnictwa we Mszy Św. przez radio i telewizję, możliwość słuchania katechez w Radiu Maryja czy Apelu Jasnogórskiego w TV Trwam.

 

 Daje się zauważyć wzrost liczby ludzi młodych przyjmujących kapłanów po kolędzie, a żyjących w związkach sakramentalnych i cieszących się narodzinami lub oczekujących narodzin dziecka. Bardzo chętnie w takich sytuacjach młodzi rodzice prosili o indywidualne błogosławieństwo kapłana dla nich samych i ich dzieci, także tych nienarodzonych. Niestety, utrzymuje się tendencja nieprzyjmowania ksiedza przez wiele osób żyjących bez legalizacji swoich związków. Jedyny ich kontakt z parafią następuje dopiero w chwili pragnienia ochrzczenia dziecka czy chęci otrzymania zaświadczenia o możliwości pełnienia godności chrzestnego. Nie czują oni potrzeby uregulowania swojej relacji z Bogiem i konieczności istnienia harmonii w rozwoju życia duchowego ich dzieci, którą to harmonię zapewnia wychowanie religijne w domu rodzinnym.

 

Ze względu na ograniczone możliwości czasowe podczas kolędy, duszpasterze zachęcali do kontaktu z parafią wszystkich potrzebujących spokojnej rozmowy z kapłanem, by omówić swoje wątpliwości związane z życiem sakramentalnym, kwestiami religijnymi czy innymi problemami.

 

Na koniec tej części sprawozdania dotyczącego kolędy pragniemy serdecznie podziękować wszystkim parafianom za okazaną ofiarność i gościnność. Mamy świadomość niełatwej sytuacji materialnej wielu rodzin, więc tym bardziej dziękujemy za wszystkie złożone ofiary podczas tegorocznej kolędy, które będą przeznaczone na sfinansowanie zakupu nowych brakujących ławek do świątyni i dalsze prace remontowe.

 

 

III. ŻYCIE  DUSZPASTERSKIE PARAFII W 2012 R.:

 

1) W ubiegłym roku szczególnie świętowaliśmy jubileusz 40-lecia erygowania parafii, który uświetnił swoją obecnością ks. arcybiskup metropolita łódzki Władysław Ziółek. Kolejną okazją do goszczenia u nas ks. bpa - tym razem bpa Adama Lepy - były święcenia diakonatu dwóch kleryków ze zgromadzenia pasjonistów: o. Mirosława i o. Łukasza.

 

2) Miniony rok zaznaczył się również wydarzeniami o zasięgu szerszym niż nasza parafia. Były to II Archidiecezjalne Rekolekcje dla Małżeństw prowadzone przez ks. Roberta Jaśpińskiego, regionalne spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja z udziałem redemptorysty o. Waldemara oraz Rekolekcje Ewangelizacyjne z udziałem Leszka Dokowicza pt. "Któż jak Bóg".

 

3) W naszej pamięci pozostaną także koncerty zorganizowane dzięki inicjatywie parafianki - p. Marii Kaczorowskiej: koncert kolęd chóru "Cantate Deo" z Kolegiaty Wolborskiej oraz występ orkiestry dętej OSP ze Spicymierza.

 

4) W roku 2012 rekolekcje wielkopostne z relikwiami Św. Małgorzaty Marii Alacoque prowadził ksiądz sercanin. Stanowiły one umocnienie kultu Najświętszego Serca Jezusowego w naszych rodzinach i parafii. A rekolekcje adwentowe przeprowadził pasjonista - o. Rafał Pujsza, wprowadzając nas w problematykę Roku Wiary przeżywanego w kościele powszechnym i przybliżając nam św. Gemmę Galgani - mistyczkę i stygmatyczkę.

 

5) Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia uwieńczyła po raz drugi akcja charytatywna łódzkiego Caritas "Drzewko św. Mikołaja", w którą nasi parafianie włączyli się z wielkim zaangażowaniem, dzięki czemu wiele dzieci mogło radośnie świętować Boże Narodzenie. Warto tu podkreślić systematyczne zaangażowanie naszych parafian i ich ofiarność na rzecz potrzebujących. Mamy tu na myśli zbiórki ofiar na potrzebujących w ciągu całego minionego roku, sponsorowanie obiadów dzieciom z sąsiedniej szkoły czy zbiórkę makulatury na rzecz wsparcia misji i budowy studni w Sudanie. 

 

6) Cieszy też rosnące zaangażowanie, zwłaszcza ludzi młodych oraz rodziców, w organizację kolejnych półkolonii i półzimowisk, w których uczestniczyło ponad sto dzieci oraz podczas przygotowania i prowadzenia dwóch parafialnych pikników rodzinnych. Dzięki inicjatywie i autorskim programie naszej parafianki - p. Marii Kaczorowskiej dzieci uczestniczyły też w zajęciach pt. "Zaprzyjaźnij się z przyrodą", m.in. wyjeżdżając do leśniczówki, piekarni, domów kultury i innych miejsc, gdzie uczyły się wielu sprawności, np. wykonywania rękodzieł.

  

IV. NAJWIĘKSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z 2012 R.:

 

Największymi przedsięwzięciami ostatniego roku było:

 

1) Zakończenie prac związanych z budową nowego, spełniającego normy prawa i bezpieczeństwa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi w wózkach wraz z wykonaniem niezależnego wejścia do naszej świątyni, które tworzą nowe podwójne drzwi dębowe wyposażone w mechanizm automatycznego otwarcia na fotokomórkę. Przy tej okazji została wymieniona nawierzchnia przy podjeździe, brama i ogrodzenie od strony wieży oraz odmalowano ściany i sklepienie w kruchcie. Oddano też do konserwacji pamiątkowy krzyż z Przasnysza, który nasza świątynia otrzymała na zakończenie jej budowy w roku 1976. Poza tym zostały odnowione i ujednolicone wszystkie tablice wotywne w kruchcie: - z kamieniem węgielnym poświęconym przez papieża Pawła VI, - dedykowana osobie o. Jana Wszędyrównego, pierwszego prowincjała polskiej prowincji pasjonistów i budowniczego naszej świątyni; - poświęcona ofiarom Syberii i Katynia; oraz dotycząca konsekracji kościoła i roku jubileuszowego.

 

2) Kolejnymi inwestycjami były: 

- renowacja, cyklinowanie i lakierowanie wszystkich podestów i ławek;

- zakup nowego zamykanego konfesjonału, umieszczonego pod schodami na chór, który cieszy się sporym zainteresowaniem wiernych, czego dowodem długie kolejki do niego przed świętami Bożego Narodzenia; 

- wymiana obić w klęcznikach i w fotelach z prezbiterium. 

       Wszystkie te przedsięwzięcia wymagają sporej ilości czasu oraz funduszy i nie byłyby możliwe bez wielkiej ofiarności parafian, zwłaszcza podczas kolędy, zbiórek funduszy w ramach pamiątkowych cegiełek czy coniedzielnych tac. Składamy za to wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom serdeczne "Bóg zapłać". Przypominamy, że za wszystkich darczyńców i dobrodziejów odprawiamy Mszę Św. w każdą drugą środę miesiąca za wstawiennictwem patronki naszej parafii. 

 

V. STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2012:

 

Na zakończenie sprawozdania przedstawiam statystykę parafialną za rok 2012. W ub. r. sprawowaliśmy 180 pogrzebów - zmarło 105 kobiet i 75 mężczyzn, w tym 16 kobiet do 70. roku życia i 89 kobiet powyżej 70. roku życia oraz 30 mężczyzn do 70. roku życia i 45 mężczyzn powyżej 70. roku życia. Udzieliliśmy sakramentu chrztu św. 65 dzieciom, tj. 33 chłopcom i 32 dziewczynkom, w tym: 24 chłopcom do 1. roku życia i 9 chłopcom do 7. roku życia oraz 19 dziewczynkom do 1. roku życia, 11 dziewczynkom do 7. roku życia i 2 powyżej 7. roku życia. Odbyło się 15 ślubów, w tym: 3 śluby nowożeńców w wieku do 25. lat, 10 ślubów nowożeńców w wieku do 35. lat i 2 śluby nowożeńców w wieku powyżej 35. lat.

 

Stałą tendencją w parafiach łódzkich, w tym również naszej, jest prawie trzykrotnie większa liczba pogrzebów niż chrztów oraz malejąca ilość zawieranych związków sakramentalnych.

 

W maju 2012 r. do I Komunii Św. przystąpiło 107 dzieci, a w czerwcu do sakramentu bierzmowania udzielanego przez bpa Ireneusza Pękalskiego przystąpiło 66 osób. W ciągu ub. r. odbyła się jedna edycja kursu przedmałżeńskiego, w której uczestniczyło 6 par narzeczonych.

 

Na terenie naszej parafii mieszka ok. 10 000 osób. Do Kościoła uczęszcza na niedzielne Msze Św. od 2 000 do 2 500 osób, czyli średnio co piąty mieszkaniec parafii. W ciągu całego 2012 roku rozdaliśmy w świątyni 120 tysięcy komunii św., co daje średnią ok. 50 komunii św. na jedną osobę w ciągu całego roku. Można zatem po raz kolejny uznać, że znaczna część z parafian pojawiających się w kościele regularnie przystępuje do sakramentu eucharystii i spowiedzi św., a ok. 20% wiernych sporadycznie, tylko w święta i uroczystości. Cieszy również to, że do naszej świątyni chętnie przybywają wierni także spoza terenu parafii, ceniąc sobie zwłaszcza komfort przystąpienia do sakramentu pojednania i pokuty.

 

Warto w tym miejscu dodać, że nasi trzej kapłani-duszpasterze chorych udawali się regularnie w pierwsze piątki miesiąca do ponad 30 wiernych z komunią św. Mamy jednak świadomość, że jest o wiele więcej osób, które powinniśmy objąć taką opieką duszpasterską. Prosimy więc o zgłaszanie zainteresowanych. Natomiast w ciągu całego 2012 roku udaliśmy się tylko do 15 osób z tzw. ostatnim namaszczeniem. Przypominamy, że sakramentu namaszczenia chorych nie udziela się wyłącznie konającym, ale jako sakrament umocnienia ducha i ciała jest udzielany na każdą prośbę wiernych. Kapłan wzywany do chorego udziela sakramentalnego rozgrzeszenia i komunii św., które stanowią wzmocnienie w ufności Bogu. Zdarza się, że najbliższa rodzina - z braku wiedzy co do istoty tej posługi - nie wzywa kapłana, pozbawiając swoich bliskich możliwości dobrego przygotowania na przejście do życia wiecznego lub wsparcia w znoszeniu cierpienia.

 

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim osobom - duchownym i świeckim - za życzliwość i wsparcie okazywane w całym 2012 roku. Przekazuję Wam, Bracia i Siostry, staropolskie "Bóg zapłać" i zapewniam o wdzięcznej pamięci modlitewnej. 

 

Łódź, dn. 03.02.2013                                                             

 o. Artur Kiliszek C.P.
Proboszcz Parafii pw. M. B. Bolesnej

 

Poprawiony (piątek, 01 lutego 2013 18:14)

 

SPRAWOZDANIE ZA AD 2011

Drodzy Bracia i Siostry! Zgodnie z tradycją ostatnich lat prezentujemy wiernym najważniejsze w 2011 roku sprawy związane z naszą parafią i prowadzoną w niej działalnością duszpasterską oraz podsumowanie wizyt duszpasterskich, tzw. kolędy AD 2011/2012.

 

I. PREZENTACJA OO. PASJONISTÓW, SIÓSTR MISJONAREK ŚW. RODZINY I GRUP PARAFIALNYCH:

          W naszej wspólnocie parafialnej pracują następujący Ojcowie: proboszcz o. Artur Kiliszek; wikariusze parafialni: o. Hieronim Skrzypek i o. Piotr Soból; duszpasterze: o. Romuald Dobrzyński, o. Tomasz Gałkowski, o. Stanisław Mazur, o. Piotr Sułkowski, o. Sebastian Walak oraz o. Jacek Wróblewski, który przybył do naszej wspólnoty w czerwcu 2011 r. jako nowo wyświęcony kapłan pasjonista.

W 2011 roku odeszli do Pana dwaj ojcowie, którzy przebywali w naszej wspólnocie w infirmerii zakonnej: w lipcu 2011 r. w wieku 71 lat zmarł o. Zenon Sztymelski - pochowany w grobowcu zakonnym w Przasnyszu; a w sierpniu 2011 w wieku 85 lat zmarł o. Albin Sobiech - pochowany w grobowcu zakonnym w Sadowiu k. Ostrowa Wielkopolskiego.

Przy naszej parafii pracują siostry Misjonarki św. Rodziny: - s. Lilianna - jako przełożona i katechetka, s. Dariusza - jako zakrystianka oraz s. Tomasza. Ponadto na terenie naszej parafii katechizują osoby świeckie: pani Irena Kuczerenko i pan Józef Piekarski oraz o. Jacek Wróblewski. Zaś poza parafią uczą katechezy: o. Piotr Sułkowski - w gimnazjum, a o. Hieronim Skrzypek i o. Artur Kiliszek - w szkole ponadgimnazjalnej. Ponadto poza parafią pracują dwaj ojcowie: o. Tomasz Gałkowski jako sędzia w Trybunale Metropolitarnym w Łodzi i jako profesor wykładowca prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie oraz o. Piotr Soból jako kapelan Hospicjum Domowego przy Caritas Archidiecezji Łódzkiej. 

Przy naszej parafii w 2011 roku działały zespoły i chóry muzyczne, przy ołtarzu posługiwała: Asysta i Liturgiczna Służba Ołtarza oraz funkcjonowały grupy modlitewne i Rada Parafialna. Wszystkie grupy i zespoły mają przydzielonych duszpasterzy. Wykaz wspólnot parafialnych wraz z ich  opiekunami został wydrukowany na folderach rozdawanych podczas kolędy.

Niepokoi zauważalny z każdym rokiem spadek liczby osób zaangażowanych w poszczególne grupy związany jest z zaawansowanym wiekiem lub odejściem do Pana wiernych najdłużej uczestniczących w spotkaniach. Cieszy natomiast fakt upiększania liturgii Mszy Św. przez chór i zespoły muzyczne oraz rozwój grupy Odnowy w Duchu Świętym "Łaska Pana", która przyciąga coraz więcej uczestników, szczególnie w młodym i średnim wieku.

 

II. PODSUMOWANIE WIZYT DUSZPASTERSKICH:

Udaliśmy się do około 5 400 (pięciu tysięcy czterystu) mieszkań z terenu naszej parafii. Zostaliśmy przyjęci w 56% mieszkań, co oznacza spadek o ok. 2% w porównaniu do poziomu ubiegłorocznej kolędy. Standardem jest staranne przygotowanie się do wizyty duszpasterskiej osób regularnie uczęszczających do kościoła. Po raz pierwszy w tym roku zapowiedź terminu kolędy pojawiła się w postaci planu wizyt oraz w kanale informacyjnym osiedlowej telewizji kablowej.

Daje się zauważyć wzrost liczby ludzi młodych żyjących bez legalizacji swoich związków, a zwłaszcza bez sakramentu małżeństwa. Jednocześnie wiele tych osób pragnie ochrzcić swoje dzieci, posłać je do I Komunii św., nie rozumiejąc potrzeby uregulowania swojej relacji z Bogiem i konieczności istnienia harmonii w rozwoju życia religijnego ich dzieci nie tylko poprzez udział w lekcjach katechezy czy obecność w kościele, ale również poprzez wychowanie religijne w domu rodzinnym. Smuci też łatwe usprawiedliwianie nieobecności podczas wizyty duszpasterskiej młodzieży i dzieci oraz tłumaczenie tego faktu ważnymi zajęciami pozalekcyjnymi. Niedobrą tendencją jest zanik umieszczania w domach krzyży czy innych symboli religijnych przez niektórych wiernych, zwłaszcza tych młodych czy rzadziej chodzących do kościoła.

Przy okazji prowadzonych z parafianami rozmów okazuje się, ze większość wykazuje zainteresowanie sprawami parafii i kwestiami duszpasterskimi, wyrażając też wdzięczność za czynione z ich ofiar inwestycje i przedsięwzięcia służące wspólnocie parafialnej.

Sporo wiernych w czasie kolędy cechowała otwartość w mówieniu o swoich problemach. Ze względu na ograniczone możliwości czasowe duszpasterzom nieraz nie udało się dogłębnie wyjaśnić, omówić poruszane sprawy, dlatego też zapraszamy do kontaktu z nami wszystkich potrzebujących spokojnej rozmowy, by omówić swoje wątpliwości związane z życiem sakramentalnym czy innymi kwestiami religijnymi.

Na koniec tej części sprawozdania dotyczącego kolędy pragnę serdecznie podziękować wszystkim parafianom za okazane zaufanie i gościnność. Mamy świadomość niełatwej sytuacji materialnej wielu rodzin, więc tym bardziej dziękujemy za wszystkie złożone podczas tegorocznej kolędy ofiary. Większa część z tej kwoty zostanie przeznaczona na dalsze finansowanie kosztów związanych z podjazdem dla niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi.

 

III. ŻYCIE  DUSZPASTERSKIE PARAFII:

1) Ubiegły rok szczególnie zaznaczył się faktem częstego goszczenia w naszych progach pasterzy Archidiecezji Łódzkiej. Jednymi z tych spotkań były: świętowanie rocznicy Nawiedzenia w Cudownym Obrazie Matki Bożej Jasnogórskiej z ks. bpem Adamem Lepą oraz piąta rocznica konsekracji naszej świątyni, którą uświetnił swoją obecnością i głoszonym słowem ks. arcybiskup metropolita łódzki Władysław Ziółek.

        Rok 2011 pozostanie w pamięci m.in. z racji ogłoszenia błogosławionym Wielkiego Polaka - Jana Pawła II. Na beatyfikację do Watykanu z naszej parafii udała się grupa z pielgrzymką autokarową. Mieliśmy również swoje małe święto związane z osobą Zmarłego Papieża - mianowicie otrzymaliśmy od posługującego w Watykanie współbrata pasjonisty o. Piotra Zygmunta, ofiarowane mu przez ks. kard. Stan. Dziwisza, relikwie drugiego stopnia Jana Pawła II.

Uroczystości wprowadzenia tych relikwii do naszej świątyni poprowadził ks. bp Ireneusz Pękalski, który przewodniczył naszym modlitwom również podczas październikowego odpustu zakonnego ku czci św. Pawła oraz w trakcie spotkania Rodziny Radia Maryja. Transmisję z tego ostatniego wydarzenia można było oglądać w całym kraju i zagranicą w telewizji Trwam, a potem słuchać w Radiu Maryja "Rozmów niedokończonych" z udziałem zaproszonych współbraci pasjonistów i parafian. Audycji tej wciąż można posłuchać za pośrednictwem parafialnej strony internetowej. I wreszcie ostatnimi okazją do goszczenia u nas - tym razem ks. abp Władysława Ziółka - były święcenia diakonatu, które otrzymał w naszej świątyni diakon ze zgromadzenia pasjonistów - Paweł Wójcik.

2) Miniony rok zaznaczył się również trzema wydarzeniami o zasięgu szerszym niż nasza parafia. Były to I Archidiecezjalne Rekolekcje dla Małżeństw prowadzone przez ks. Roberta Jaśpińskiego, regionalne spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja oraz Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Św. z koncertem zespołu "Mocni w Duchu" na zakończenie. W naszej pamięci pozostanie także inny koncert - piękne wykonanie kolęd przez chór o ponad stuletniej tradycji - "Cantate Deo" z Kolegiaty Wolborskiej, który będziemy mieli okazję po raz kolejny usłyszeć dziś o g. 19.00.

3) Rok 2011 zakończyliśmy niezwykłymi rekolekcjami adwentowymi, które prowadził o. Maciej Moskwaa- sercanin i które stanowiły przygotowanie do Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego w naszych rodzinach i parafii. A przygotowania do świąt Bożego Narodzenia uwieńczyła piękna akcja charytatywna łódzkiego Caritas "Drzewko miłości - drzewko szczęścia", w którą nasi parafianie włączyli się z wielkim zaangażowaniem, dzięki czemu wiele dzieci mogło radośnie świętować Boże Narodzenie. Warto tu podkreślić wyjątkowe zaangażowanie naszych parafian i ich ofiarność na rzecz potrzebujących wyróżniającą parafię MB Bolesnej spośród innych. Mamy tu na myśli liczne zbiórki ofiar na potrzebujących w ciągu całego minionego roku, systematyczne sponsorowanie obiadów dzieciom z sąsiedniej szkoły, zbiórkę makulatury na rzecz wsparcia misji i budowy studni w Sudanie.

4) Umiejętność organizacji naszych parafian oraz ich zapał do wspólnych działań uwidoczniły się również podczas organizacji półkolonii i półzimowisk dla stu dzieci oraz podczas trzech parafialnych pikników rodzinnych i kurs tańca towarzyskiego

 

III. NOWE INICJATYWY W FUNKCJONOWANIU I URZĄDZENIU KOŚCIOŁA:

Największymi przedsięwzięciami ostatniego roku było:

1) Rozpoczęcie prac związanych z budową nowego, spełniającego normy prawa i bezpieczeństwa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców z dziećmi w wózkach wraz z wykonaniem niezależnego wejścia do naszej świątyni. Na dziś zostały wykonane podwójne oporowe mury zewnętrzne pochylni o łącznej długości ok. 30 mb, do których przymocowano już barierki ze stali kwasoodpornej oraz przygotowano nadproże do nowego szerokiego wejścia do kruchty. W roku 2012 planujemy zakończyć tą ważną, ale i kosztowną inwestycję.

2) W kaplicy M.B. Bolesnej przygotowano miejsce na umieszczenie w niej relikwii bł. Jana Pawła II oraz zakupiono obraz malowany ręcznie przez artystę i sam relikwiarz.

3) Zainstalowano nowe oświetlenie prezbiterium i kościoła oraz podestu, na którym instalowany jest Grób Pański i bożonarodzeniowa stajenka.

4) Odmalowano salki przy kancelarii parafialnej oraz pomieszczenia przy zakrystii, a także odrestaurowano mosiężne emblematy umieszczone w prezbiterium - pod ołtarzem i na ambonce.

5) Zakupiono w 2011 roku dywany i chodniki do prezbiterium, tablice modułowe do prezentacji w kruchcie zdjęć i plakatów z bieżących wydarzeń parafialnych, a także liczne banery informacyjne oraz dekoracyjne towarzyszące świętom roku liturgicznego i eksponowane w świątyni.

6) Przed sezonem zimowym podjęto podobne do ubiegłych lat działania, jak: ocieplenie kaplicy MB Bolesnej, zasłonięcie witraży, montaż kurtyny przy wejściu do kościoła mające na celu poprawę komfortu przebywania w świątyni.  

Wszystkie te przedsięwzięcia wymagają sporej ilości czasu oraz funduszy i nie byłyby możliwe bez wielkiej ofiarności parafian, którzy poprzez swoje datki i poświęcony czas służą naszej wspólnocie. Za co składam wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom serdeczne "Bóg zapłać".

Jednocześnie pragnę w imieniu swoim i moich współbraci przeprosić za wszelkie uchybienia w naszym duszpasterskim posługiwaniu. Dziękuję za Waszą życzliwość i proszę o wyrozumiałość, jeśli w czymkolwiek zawiedliśmy.

 

IV. STATYSTYKA PARAFIALNA:

Na zakończenie sprawozdania przedstawiam statystykę parafialną za rok 2011. W ub. r. sprawowaliśmy 195 pogrzebów; udzieliliśmy sakramentu chrztu św. 91 dzieciom oraz odbyło się 19 ślubów.

Zwraca uwagę ponad dwukrotnie większa liczba pogrzebów niż chrztów oraz malejąca ilość zawieranych związków sakramentalnych - w obu przypadkach jest to tendencja stała, utrzymująca się od kilku lat. Bo w roku 2011 w stosunku do 2010 roku ilość ślubów zmalała o 8%, natomiast ilość pogrzebów wzrosła aż o 25% przy wzroście ilość chrztów jedynie o 10 %.

W maju 2011 r. do I Komunii Św. przystąpiło 106 dzieci, a w czerwcu do sakramentu bierzmowania udzielanego przez bpa Ireneusza Pękalskiego przystąpiło 49 osób. W roku 2011 w stosunku do 2010 roku ilość dzieci I komunijnych wzrosła o 30%, a młodzieży do bierzmowania zmalała o 20%. W ciągu ub. r. odbyły się dwie edycje kursu przedmałżeńskiego. Uczestniczyło w nich 12 par narzeczonych. Przypominamy, że uczestnicy kursów oraz wszyscy chętni młodzi ludzie mają możliwość spotkań z instruktorem Naturalnych Metod Regulacji Poczęć. Bliższe informacje są umieszczone na plakacie w gablocie.

Na terenie naszej parafii mieszka ok. 10 000 osób. Do Kościoła uczęszcza na niedzielne Msze Św. od 2 000 do 3 000 osób, czyli średnio co czwarty mieszkaniec parafii. W ciągu całego 2011 roku rozdaliśmy w świątyni 130 tysięcy komunii św. Można zatem po raz kolejny uznać, że znaczna część z tych pojawiających się w kościele parafian regularnie przystępuje do sakramentu eucharystii i spowiedzi św., a ok. 20% wiernych sporadycznie, tylko w święta i uroczystości.

Warto w tym miejscu dodać, że nasi trzej kapłani-duszpasterze chorych udają się regularnie w pierwsze piątki miesiąca do ponad 30 wiernych z komunią św. Natomiast w ciągu całego 2011 roku udaliśmy się tylko do 30 osób z tzw. ostatnim namaszczeniem. Przypominamy, że sakramentu namaszczenia chorych nie udziela się wyłącznie konającym, ale jako sakrament umocnienia ducha i ciała jest udzielany na każdą prośbę wiernych osobie świadomej i gotowej przyjąć łaski płynące z tego sakramentu, a będącej w niebezpieczeństwie śmierci, osłabionej przez chorobę lub wiek. Zdarza się, że najbliższa rodzina - z braku wiedzy co do istoty tej posługi - nie wzywa kapłana, pozbawiając chorego umocnienia w cierpieniu i w ufności w Bogu Cieszy z kolei fakt wzrostu zainteresowania przyjęciem przez wiernych sakramentu namaszczenia chorych w czasie obchodów Światowego Dnia Chorego, w czasie rekolekcji czy renowacji misji.

Poza tym zauważamy i radujemy się z przybywania do naszej świątyni wiernych (w tym także nierzadko Gości spoza terenu parafii) nie tylko na ucztę eucharystyczną, ale i po to, by przystąpić do sakramentu pojednania i pokuty. Najbardziej jest to widoczne w okresie tuż przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia. Przy czym zauważalna jest potrzeba zaistnienia w świątyni konfesjonału służącego dla osób słabo słyszących i dla kierownictwa duchowego oraz możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy.

Ponadto cieszy wzrost liczby młodych ludzi i młodych małżeństw z małymi dziećmi w naszej świątyni. A podczas kolędy dało się też zaobserwować pojawienie się w naszej parafii liczniejszej grupy młodych małżonków oczekujących na potomstwo. Mamy nadzieję, że niektóre działania duszpasterskie, takie jak: cykliczne niedzielne błogosławieństwa rodzin i dzieci czy archidiecezjalne rekolekcje dla małżeństw oraz inicjatywy integracyjno-rekreacyjne, jak: półkolonie czy parafialne pikniki rodzinne, a wreszcie także czynione inwestycje, takie jak: regularne ogrzewanie świątyni zimą czy mająca zakończyć się w 2012 roku budowa nowego wygodnego i bezpiecznego podjazdu dla rodziców z dziećmi w wózkach, mamy więc nadzieję, że to wszystko razem przyczyni się do jeszcze większego garnięcia się ludzi młodych i młodych rodzin do naszej parafii, jej wspólnot i ubogaci oraz odmłodzi naszą rodzinę parafialną.

Takie niewątpliwe ubogacanie przez ludzi młodych oraz rodziny naszego przeżywania parafialnych nabożeństw dokonuje się dzięki śpiewom zespołu kameralno-instrumentalnego dla dzieci I- komunijnych i śpiewom scholii w czasie Mszy Św. o g. 11,30, a także dzięki zespołowi młodzieżowemu "Effata" posługującemu w czasie Mszy Św. dla bierzmowanych o g. 13,00. Polecamy też uwadze msze święte animowane w ostatnią niedzielę miesiąca o g. 13,00 przez grupę niepełnosprawnych "Radość i Krzyż" oraz w trzecią niedzielę miesiąca o g. 18,00 przez harcerzy i harcerki z ZHR.

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim osobom - duchownym i świeckim - za życzliwość i wsparcie. Przekazuję Wam, Bracia i Siostry, staropolskie "Bóg zapłać" i zapewniam o wdzięczności, pamięci modlitewnej oraz sprawowanej Eucharystii w Waszej intencji w niedzielę o g. 10,00 i w każdą drugą środę miesiąca o g. 18,00.

Łódź, dn. 22.01.2012 r.

                                                                   o. Artur Kiliszek CP

Proboszcz Parafii pw. M. B. Bolesnej

Poprawiony (piątek, 01 lutego 2013 09:03)

 

SPRAWOZDANIE PO KOLĘDZIE AD 2010-1011

W połowie stycznia zakończyliśmy w naszej parafii wizyty duszpasterskie. Jak zawsze, celem tych spotkań było otoczenie wspólną modlitwą rodzin i domostw wiernych, rozmowa na tematy związane z parafią oraz wzajemne zapoznanie się duszpasterzy i parafian. Na początek sprawozdania z tegorocznej kolędy przedstawię zatem Ojców Pasjonistów, którzy w niej uczestniczyli: Hieronim Skrzypek, Piotr Soból, Romuald Dobrzyński, Stanisław Mazur, Tomasz Gałkowski, Piotr Sułkowski, Sebastian Walak i ja - Artur Kiliszek, a w ostatnim tygodniu Krzysztof Zygmunt - pasjonista ze wspólnoty z Sadowia, który pracował przy naszej parafii kilka lat temu. Szczególne podziękowanie za trud posługi podczas wizyt duszpasterskich należy się kapłanom z największym stażem zakonnym oraz tym uczącym w katechezie czy wykładającym na uczelniach katolickich.

Udaliśmy się do około 5 400 (pięciu tysięcy czterystu) mieszkań z terenu naszej parafii. Zostaliśmy przyjęci w 58% mieszkań, co oznacza liczbę 3 220 mieszkań i stanowi spadek o 2% w porównaniu do poziomu ubiegłorocznej kolędy. Zauważalna jest coraz większa ilość pustostanów oraz mieszkań wynajmowanych, których czasowi mieszkańcy nie są zintegrowani z parafią. Specyfiką parafii pw. MB Bolesnej jest też charakterystyczna struktura wiekowa wiernych, czyli coraz więcej osób w starszym wieku. Mając na względzie powyższe czynniki, i tak liczba przyjmujących księdza po kolędzie jest zadowalająca.

 

Coraz więcej osób starannie przygotowuje się do wizyty duszpasterskiej poprzez przyszykowanie w swoich domach: krzyża, świec, kropidła z wodą święconą, a także Pisma Świętego. Wielu wiernych pozytywnie wypowiadało się o możliwości zaczerpnięcia w ostatnich tygodniach święconej wody oraz o ramowym planie kolędy umieszczonych w kruchcie kościoła i  na stronie internetowej. Dobrym źródłem informacji o kolędzie były też kartki zawieszane przy wejściach do domów, w tym roku o wiele rzadziej zrywane.

W tym miejscu raz jeszcze przypominam, że każdy, ktokolwiek nie zdołał przyjąć kapłana, a chciałby to uczynić, może w ciągu najbliższego tygodnia zgłosić się do kancelarii lub zakrystii.

Spośród tych osób, z którymi się spotkaliśmy, większość (ok. 60%) orientuje się w bieżących sprawach związanych z naszą parafią, wykazuje zainteresowanie problematyką duszpasterską oraz planowanymi inwestycjami. Przy okazji tych rozmów wyrażana była wdzięczność za dotychczasowe przedsięwzięcia, za to, co służy wspólnocie parafialnej, m.in. za dbanie o wyższą temperaturę w świątyni, przebudowę bocznego wejścia, za sklepik, parafialną stronę internetową, a zwłaszcza za odnowienie kaplicy Patronki parafii. Wiele osób podkreślało, że nowy wystrój i otwarty charakter kaplicy zachęca do zatrzymania i modlitwy w tym miejscu. Sama uroczystość poświęcenia odnowionej kaplicy też była niezwykłym przeżyciem. I rzeczywiście zauważamy liczniejszą obecność parafian w kaplicy MB Bolesnej przed Mszą św. czy po Komunii oraz podczas nabożeństw ku czci Patronki.

Sporo wiernych w czasie kolędy cechowała otwartość w mówieniu o swoich problemach ? od zdrowotnych po rodzinne. Nieraz spotykaliśmy się z prośbami o radę w trudnych sprawach. Ze względu na wyżej wspomnianą rosnącą liczbę osób w podeszłym wieku, wiele z nich wymaga opieki duszpasterskiej w domach, bo nie jest w stanie uczestniczyć w nabożeństwach w kościele. Kapłani proponowali tym wiernym odwiedziny z sakramentem namaszczenia chorych, spowiedzi czy komunii świętej pierwszopiątkowej, co nierzadko było odbierane z radością i pozytywnie.

Nasi parafianie wykorzystywali wizytę duszpasterską do przekazywania różnych sugestii czy zgłaszania pewnych propozycji. Ponieważ wiele z tych spraw może być ciekawych dla ogółu, pozwolę sobie tutaj przytoczyć te najczęściej się powtarzające kwestie:

- Zastrzeżenia do zbyt szczegółowych i długo trwających ogłoszeń parafialnych czytanych pod koniec mszy św. Poprzedni rok był czasem wielu nowych inicjatyw duszpasterskich i remontowych, które wymagały zaanonsowania, bieżącego informowania i potem podsumowania, rozliczenia. Strona internetowa dopiero ruszała, a wciąż nie mamy gazetki parafialnej, dlatego też ogłoszenia były podstawową formą komunikacji z parafianami.

Dziś można powoli powracać do skróconej formy ogłoszeń, gdyż coraz prężniej działa strona internetowa i niedługo powinna rozpocząć funkcjonowanie gazetka - na razie skromna w szacie graficznej, ale właśnie zawierająca pełną treść najważniejszych bieżących informacji.

 - Zauważono zwiększoną ilość specjalnych zbiórek na tacę czy do puszek. Należy pamiętać, że każda parafia ma liczne zobowiązania w tym zakresie ? zarówno względem Stolicy Apostolskiej, Kurii Archidiecezji Łódzkiej czy Prowincji Pasjonistów, ale też powinność uczestniczenia w coraz liczniejszych akcjach charytatywnych. Miniony rok obfitował tez w różne kataklizmy i anomalie pogodowe w kraju i zagranicą, przez co częściej niż zwykle zwracaliśmy się do wiernych z prośbą o wsparcie. Pamiętać też należy, że coniedzielna taca jest jednym z głównych źródeł utrzymania naszej parafii, a jak wiemy, parafialne budynki wymagają nieustannych konserwacji, inwestycji i remontów czy chociażby ogrzania, co pochłania znaczne kwoty.

 - Zgłaszano potrzebę stworzenia przy parafii większej przestrzeni do spotkań dla dzieci i młodzieży. Przy naszej parafii działa Liturgiczna Służba Ołtarza i schola. Od trzech lat organizujemy półzimowisk dla dzieci. Miło mi poinformować, że po tegorocznej edycji półzimowisk powstała inicjatywa powołania do życia: Oazy Dzieci Bożych "Mali Przyjaciele Jezusa i Maryi" i  młodzieżowej grupy "Młodzi z Pasją". Ponadto młodzież gimnazjalna przygotowująca się do bierzmowana ma spotkania formacyjne w małych grupach raz w miesiącu animując Msze św. niedzielne o g.13,00. Mamy nadzieję, że ta oferta duszpasterska zaspokoi - przynajmniej częściowo - zapotrzebowanie na tego typu formację.

         - Proszono też o przygotowanie w parafii propozycji jakiejś formacji skierowanej ku małżeństwom, zwłaszcza młodym. Jest to przedmiotem naszej troski duszpasterskiej i wydaje się, że już niedługo będziemy mogli przedstawić rodzinom z naszej parafii oraz goszczącym u nas ciekawą ofertę do nich skierowaną, pozwalającą pogłębić relację z Bogiem i we wspólnocie rodzinnej.

          Na koniec tego sprawozdania pragnę serdecznie podziękować wszystkim parafianom za okazane zaufanie i gościnność.

          Mamy świadomość niełatwej sytuacji materialnej wielu rodzin, więc tym bardziej dziękujemy za okazane serce i zrozumienie dla parafialnych inicjatyw (m.in. cegiełek), darów wotywnych dla Patronki naszej parafii, a szczególnie za złożone podczas kolędy ofiary. W ub. roku z tych datków zakupiliśmy: ekrany wyświetlające teksty modlitw i pieśni oraz urządzenia nagłaśniające na wieży i dokupiliśmy głośniki w Kościele, co polepszyło wyraźnie akustykę i słyszalność.

          W br. - wyjątkowo - główną część uzbieranej kwoty nie przeznaczymy na zakup konkretnej rzeczy, lecz odłożymy na sfinansowanie kosztów fazy przygotowawczo-projektowej i pierwsze etapy robót związanych z podjazdem dla niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi. Ofiary złożone podczas kolędy pozwolą pokryć tylko część kosztów tej inwestycji. O kosztorysie całości prac oraz o harmonogramie robót będziemy informować na bieżąco i prosimy o zrozumienie podczas kolejnych zbiórek funduszy na ten cel.

           Część z zebranych ofiar z tegorocznej kolędy zostanie przeznaczona na doświetlenie podestu, który służy do przygotowania Grobu Pańskiego i Żłóbka oraz dokończenie nowego wystroju kaplicy MB Bolesnej.

 Korzystając z okazji, pragnę też w imieniu naszej wspólnoty kapłańskiej przeprosić Was Bracia i Siostry, jeśli w trakcie kolędy okazaliśmy zbytni pośpiech czy niewystarczające zainteresowanie Waszymi problemami.

            Z wdzięcznością wspominamy Waszą otwartość oraz wspólnie spędzone chwile na modlitwie i rozmowie. Niech Bóg błogosławi Waszym rodzinom, a wiara, nadzieja i miłość nie opuszcza Waszych domostw przez cały Rok Pański - 2011.

 

Łódź, dn. 13.02.2011                                                                                                                                   

o. Artur Kiliszek C.P.

Proboszcz par. M. B. Bolesnej

Poprawiony (niedziela, 06 marca 2011 01:20)

 
Więcej artykułów…