Sprawozdania proboszcza

SPRAWOZDANIE NA KONIEC ROKU KALENDARZOWEGO - 31.12.2010

Kochani Bracia i Siostry! Zgodnie z zapowiedzią przedstawiam podsumowanie spraw związanych z naszą parafią i działalnością duszpasterską w związku z zakończonym rokiem kalendarzowym 2010.

I. PREZENTACJA OO. PASJONISTÓW, SIÓSTR MISJONAREK ŚW. RODZINY I GRUP PARAFIALNYCH:

 

         W naszej wspólnocie parafialnej pracują następujący Ojcowie:

1) jako wikariusze parafialni: o. Hieronim Skrzypek, o. Piotr Soból;

2) jako duszpasterze: o. Tomasz Gałkowski, o. Romuald Dobrzyński, o. Stanisław Mazur, o. Piotr Sułkowski oraz o. Sebastian Walak. W infirmerii zakonnej wymagający stałej fachowej opieki przebywają: o. Zenon Sztymelski (70 lat), o. Józef Pacuszka (66 lat) i o. Albin Sobiech (84 lata).

W czerwcu 2010 r. dostałem od władz zakonnych błogosławieństwo i misję na czteroletnią kadencję jako Przełożony wspólnoty Pasjonistów w Łodzi, by pełnić dalej funkcję Proboszcza parafii M.B. Bolesnej. W minionym roku odszedł do Pana: o. Józef Jerzy Kopeć  w dn. 24.10.2010 r. w wieku 72 lat - Profesor KUL-u, wychowawca wielu pokoleń liturgistów. Pochowany w grobowcu Pasjonistów w Łodzi przy ul. Szczecińskiej.

W naszej parafii pracują cztery siostry Misjonarki św. Rodziny: - s. Lilianna - przełożona i katechetka w SP nr 3, s. Dariusza - zakrystianka, s. Milena - katechetka w ZS Muzycznych i Szkole Społecznej nr 4 oraz s. Tomasza. Katechezy na terenie naszej parafii w szkołach podstawowych i przedszkolach uczy p. Irena Kuczerenko - osoba świecka.

Przy naszej parafii działają: - 4 zespoły i chóry muzyczne (tj. chór parafialny, zespół kameralno-instrumentalny, zespół młodzieżowy "Effata" i schola dziecięca); - przy ołtarzu posługuje: Asysta i LSO; - oraz funkcjonuje 12 grup modlitewnych.Wszystkie grupy mają przydzielonych swoich duszpasterzy. Liczą ok. 200 osób, przy czym część wiernych działa jednocześnie w kilku grupach parafialnych. Liderami grup są osoby powyżej 70. roku życia.

II. NOWE INICJATYWY W ŻYCIU  DUSZPASTERSKIM PARAFII:

1) Najważniejszym wydarzeniem było przeżycie Nawiedzenia w Cudownym Obrazie Matki Bożej Jasnogórskiej. Peregrynację poprzedziły święte misje maryjne prowadzone przez Ojców Cystersów, a owocem były: liczne spowiedzi św. po wielu latach odejścia od Boga,  częstsze przystępowanie do komunii św., podjęcie ważnych postanowień: regularne chodzenie na niedzielną Mszę św., pojednanie w rodzinach, regulowanie związków partnerskich poprzez zawieranie sakramentów małżeństwa. W roku Nawiedzenia zaczęliśmy propagować koronkę do 7 Boleści Matki Bożej, które to Boleści mamy zilustrowane w dolnej części rzeźby naszej patronki i opisane na specjalnej tablicy przed wejściem do kaplicy.

 

2) W 2010 r. zakorzeniły się w życiu duszpasterskim naszej parafii Msze św. zbiorowe: w drugie środy miesiąca o g. 18,00 w intencjach polecanych Bogu przez wstawiennictwo Patronki - M. B. Bolesnej oraz za Dobroczyńców naszej parafii, a także w drugą niedzielę każdego miesiąca o g. 10,00 za  Jubilatów i Solenizantów z danego miesiąca (aż 105 intencji)

3) Kontynuowaliśmy peregrynacji wśród mieszkańców różańca papieskiego wraz z Małym Obrazem Nawiedzenia M.Bożej. Dzięki ofiarności  Darczyńców dalej sponsorujemy w pobliskiej szkole obiady dla dzieci z uboższych rodzin.

 

III. NOWE INICJATYWY W FUNKCJONOWANIU I URZĄDZENIU KOŚCIOŁA:

 

Największymi przedsięwzięciami ostatniego roku były:

1) Prace od frontu Kościoła, tj.:

- uratowanie krzyża misyjnego przez prace konserwatorskie wraz z położeniem nowego kamienia przy krzyżu i oświetleniem krzyża.

- remont bocznego wejścia z nowym małym podjazdem wykonanym z płomieniowanych płyt granitowych i poręczą - balustradą dostosowaną do osób niepełnosprawnych; dwie nowe tablice marmurowe: przy wieży z aktualnym rozkładem Mszy św. i przy wejściu bocznym z informacją o parafii.

Koszt wszystkich ww. prac wyniósł 35 000 zł, a ze zbiórek na tace przeznaczone na ten cel uzyskano kwotę 30 000 zł.

 

2) Remont kaplicy M.B. Bolesnej, czyli: odnowienie figury, pomalowanie kaplicy z uwypukleniem złotej korony Maryi, wyposażenie w granitowe parapety oraz cokoły, przygotowanie nowych 4 tablic wotywnych, zakup wykładzin dywanowych. Koszt materiałów do ww. prac w kaplicy wyniósł 10 000 zł. Z jesiennej edycji "Cegiełek parafialnych", służących sfinansowaniu tych wydatków, uzyskano kwotę 11 000 zł. Wspomniane tu "Cegiełki parafialne" to nowy Dar dla Parafii, mający pomóc w przeprowadzeniu większych inwestycji, np. związanych ze specjalnie zaprojektowanym bezpiecznym i wygodnym podjazdem dla niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi we wózkach.

 

3) Pod koniec minionego roku uzyskano pozwolenie na rozpoczęcie od 2011 roku prac związanych z budową tego podjazdu z niezależnym wejściem do naszej świątyni. Baner z wizualizacją tego rozwiązania znajduje się na zewnątrz kościoła, przy wejściu głównym.

 

4) Rozumiejąc wagę dokuczliwego dla wiernych odczucia zimna - zabezpieczono wszystkie otwory na strychu, przykryto na czas jesienno-zimowy w kaplicy M. B. Bolesnej witraże grubą warstwą wełny mineralnej i płytami styropianowymi, a okna w prezbiterium zakryto specjalną folią oraz przykryto kolejne 4 świetliki płytami z poliwęglanu. Warto zaznaczyć, że już drugi rok z rzędu wzrasta w sezonie zimowym liczba wiernych uczestniczących w niedzielnych mszach św.

Koszt ogrzewania świątyni w ciągu 2010 roku wyniósł łącznie 40 000 zł, a ze specjalnych zbiórek ofiar na ogrzewanie uzyskano kwotę 35 000 zł.

 

5) W minionym roku udało się także: przygotować dekoracje i odświeżyć otoczenie świątyni na Peregrynację Obrazu MB Jasnogórskiej, pomalować 2 piętra i klatki schodowe na zapleczu kościoła oraz zainstalować nowe oświetlenie całego ciągu zakrystii i korytarzy. Wiosną 2010 zakupiono także z ofiar kolędowych 4 ekrany wyświetlające teksty pieśni i modlitw, urządzenie podające dźwięk na wieżę, dokupiono 8 głośników do Kościoła oraz nowe nagłośnienia bezprzewodowe wykorzystywane na zewnątrz.

Wszystkie te przedsięwzięcia wymagają sporej ilości czasu oraz funduszy i nie byłyby możliwe bez wielkiej ofiarności parafian, którzy poprzez swoje datki i poświęcony czas służą naszej wspólnocie. Warto podkreślić, że ww. inwestycje były pokrywane ze specjalnych zbiórek, a  brakujące nieraz kwoty uzupełniano z oszczędności pozostałych z tac niedzielnych. Co ważne - parafia nie ma żadnych długów w stosunku do instytucji państwowych czy zobowiązań finansowych względem osób prywatnych.

Poza tym parafia nie tylko na bieżąco płaciła wszystkie zobowiązania finansowe wobec Kurii łódzkiej, ale również brała udział w akcjach pomocy rzeczowej dla potrzebujących, typu: Tydzień Miłosierdzia (X 2010) czy Paczka dla Rodzin na Wschodzie (XII 2010).

Na uwagę zasługuje tutaj szczególna hojność parafian przy wszystkich zbiórkach pieniędzy do puszek lub na tace, np. na pomoc charytatywną dla powodzian czy obowiązkowe w Kościele zbiórki w ciągu całego roku oraz za wydatną pomoc finansową dla naszego seminarium Pasjonistów w Warszawie. Na szczególną uwagę zasługuje jedna z największych w całej archidiecezji zbiórka ofiar na pomoc dla mieszkańców Haiti z racji trzęsienia ziemi. Zebraliśmy wtedy jednorazowo kwotę 9 230 zł.

 

6) W 2010 r. pojawiły się także liczne inicjatywy, mające zintegrować i zaktywizować wiernych, takie jak: utworzenie strony internetowej parafii z aktualnościami, galerią zdjęć, ogłoszeniami i podstawowymi wiadomościami o życiu parafii, powstanie parafialnego sklepiku, działalność biblioteki itp.

 

Wszystkie wymienione przedsięwzięcia duszpasterskie i inwestycyjne nie byłyby możliwe bez zaangażowania i współpracy wspólnoty kapłanów-zakonników Pasjonistów, sióstr Misjonarek św. Rodziny, Rady Parafialnej oraz wsparcia materialnego i modlitewnego wielu parafian.

Jednocześnie pragnę w imieniu swoim i moich współbraci przeprosić, jeżeli w czasie naszych posług sakramentalnych, spotkań w zakrystii czy kancelarii mogło dojść do braku cierpliwości lub innych przykrych zachowań. Z góry dziękuję za Waszą wyrozumiałość i życzliwość. A także za cierpliwe znoszenie pewnych niedogodności, typu: otwarcie tylko jednych drzwi do kościoła w celu ograniczenia napływu zimna do świątyni czy przykrycie części schodów głównych folią ze względu na silnie brudzące ptasie odchody i kosztowne później ich czyszczenie.

Z kolei, ze swojej strony bardzo proszę o punktualne przychodzenie do świątyni, wyłączanie telefonów komórkowych czy unikanie brudzenia zabłoconymi butami klęczników w ławkach.

 

IV. STATYSTYKA PARAFIALNA:

 

Na zakończenie sprawozdania przedstawiam statystykę parafialną:     

CAŁOROCZNA ILOŚĆ:

POGRZEBÓW wynosi: 147 . W tym zmarło 77 kobiet i 70 mężczyzn.

CHRZTÓW ŚW. wynosi: ? 81. W tym 38 chłopców i 43 dziewczynki.

ŚLUBÓW wynosi: 22.

Zwraca uwagę prawie dwukrotnie większa liczba pogrzebów niż chrztów oraz niewiele ponad 20 sakramentalnych związków - w obu przypadkach jest to tendencja stała, utrzymująca się od kilku lat.

W maju 2010 r. do I Komunii Św. przystąpiło 88 dzieci, a w czerwcu do sakramentu bierzmowania udzielanego przez metropolitę łódzkiego abpa Wł. Ziółka przystąpiły 62 osoby.

Na terenie naszej parafii mieszka 10 200 osób. Do Kościoła uczęszcza na niedzielne Msze św. od 2 000 do 2 800 osób, czyli ok. 25 % parafian.

W ciągu całego 2010 roku rozdaliśmy w naszej świątyni 110 tysięcy komunii św., co daje średnią ok. 40 komunii św. na jedną osobę w ciągu całego roku. Odliczając goszczących w naszym kościele wiernych z innych parafii, można uznać, że znaczna część parafian regularnie przystępuje do sakramentu eucharystii, a ok. ? parafian tylko w święta i uroczystości.

Cieszy fakt przybywania do naszej wiernych, którzy pragną przystąpić do sakramentu pojednania i pokuty, kierując się zasadą, że "ojcowie Pasjoniści są w konfesjonale i jest ich kilku". Najbardziej jest to widoczne w okresie tuż przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia.

Szczególnie raduje też wzrastająca liczba młodych ludzi i młodych małżeństw z małymi dziećmi przybywających do naszej świątyni. Mamy nadzieję, że tendencja ta się utrzyma nie tylko dlatego, że będziemy troszczyć się o ogrzewanie naszej świątyni i odznaczać się wyrozumiałą postawą względem ruchliwych i nieraz hałaśliwych małych dzieci, ale także dlatego, że postaramy się przygotować w najbliższych miesiącach dla tych młodych osób interesującą ofertę duszpasterską.

         Na zakończenie pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim osobom - duchownym i świeckim - za życzliwość i wsparcie. Składam jeszcze raz staropolskie "Bóg zapłać" i zapewniam o naszej modlitwie i wdzięczności.

 

Łódź, dn. 09.01.2011 r.                                                                   

o. Artur Kiliszek C.P.
Proboszcz Parafii pw. M. B. Bolesnej 

Poprawiony (niedziela, 06 marca 2011 01:09)

 

SPRAWOZDANIE PO KOLĘDZIE AD 2009-2010

W minionym tygodniu zakończyliśmy w naszej parafii wizyty duszpasterskie. Celem tych spotkań jest wzajemne zapoznanie się duszpasterzy i parafian oraz wspólna modlitwa. Dlatego swoje sprawozdanie z tegorocznej kolędy pragnę rozpocząć od przedstawienia księży pasjonistów, którzy w niej uczestniczyli, poczynając od ojców najdłużej posługujących w zakonie aż po najmłodszych stażem kapłanów. Byli to księża: Romuald Dobrzański, Stanisław Mazur, Hieronim Skrzypek, Janusz Kołodziej, Tomasz Gałkowski, Wojciech Adamczewski, Piotr Soból i ja - Artur Kiliszek.

Udaliśmy się do 9 150 (dziewięciu tysięcy stu pięćdziesięciu) mieszkańców naszej parafii żyjących w około pięciu tysiącach mieszkań zlokalizowanych w 67 blokach wielorodzinnych i kilkunastu domkach jednorodzinnych. Zostaliśmy przyjęci w około 60% mieszkań, co oznacza spadek o ok. 5% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Częściowo za ten stan rzeczy odpowiada struktura wiekowa wiernych naszej parafii, co skutkuje znaczną ilością zgonów (prawie trzykrotnie większą w ub. roku od liczby chrztów), a także niechęć części mieszkańców terenu parafii - zwłaszcza tych w młodym wieku - do przyjęcia kapłana. Specyfiką parafii pw. MB Bolesnej jest fakt, że aż około 50% wiernych to osoby samotne, wdowy, około 40% to małżeństwa ze stażem powyżej pięciu lat, a jedynie ok. 10% stanowią młode małżeństwa. Jak łatwo się domyślać w związku z powyższym wiele osób wymaga opieki duszpasterskiej w domach, bo nie jest w stanie uczestniczyć w nabożeństwach w kościele. Kolęda pomogła poznać te osoby i uświadomić im możliwość utrzymywania częstego kontaktu z kapłanem, a poprzez niego dostęp do regularnego korzystania z sakramentów świętych.


Smuci fakt zrywania w niektórych domach zawieszonych na zewnątrz informacji o wizycie duszpasterskiej. W większości przypadków nie było jednak tego problemu, a mieszkańcy wzajemnie informowali się o dobrym sposobie przyszykowania się do kolędy i o jej terminie. Podkreślenia wymaga właśnie to staranne przygotowanie się przez większość parafian do wizyty duszpasterskiej. W domach znajdowały się: krzyż, świece, kropidło z wodą święconą i u wielu także Pismo Święte. Nie uprzedzaliśmy o konieczności przygotowania przez dzieci zeszytów do religii, a i tak niektóre z nich pamiętały o tym. Niepokojące jest z kolei to, że spora część młodzieży nie tylko nie uczestniczy w zajęciach z religii, ale nawet unika kontaktu z kapłanem podczas kolędy.

Nieodłącznym elementem kolędy jest rozmowa w rodzinach o sprawach związanych z parafią i duszpasterstwem. I tak w trakcie tych rozmów niejednokrotnie była wyrażana przez wiernych opinia o panującej w naszym kościele dobrej religijnej atmosferze, sprzyjającej skupieniu i modlitwie. Z kolei młode małżeństwa doceniały fakt sprawowania o 11.30 specjalnej mszy św. z udziałem dzieci, w której mogą uczestniczyć ze swoimi nieraz bardzo ruchliwymi pociechami bez obaw o negatywne reakcje pozostałych wiernych. Wiele osób wspominało też o głębszym i bardziej radosnym przeżywaniu tych nabożeństw, podczas których oprawę muzyczną zapewniają: zespół muzyczny pod kierunkiem o. Piotra, parafialna schola dziecięca, którą opiekuje się s. Bolesława, czy zespół młodzieżowy aktywny głównie podczas mszy sw. o 13.00. Powtarzały się też bardzo pozytywne opinie o zaangażowaniu i pracy przy naszej parafii sióstr ze zgromadzenia Misjonarek św. Rodziny. Co oczywiste, wiernym najbardziej rzuca się w oczy posługa siostry Mileny i Bolesławy jako katechetek, które nie tylko włączają się w pracę w szkole, zwłaszcza we wzorowe przygotowanie dzieci do I Komuni Św., ale także w oprawę liturgii oraz posługa siostry Katarzyny, która oprócz swojej pracy w zakrystii i przy utrzymaniu porządku oraz udekorowaniu kościoła, była też mocno zaangażowana w przygotowaniu ubiegłorocznych półkoloni zimowych.

Podczas kolędy zauważalne było znaczne zainteresowanie wiernych bieżącymi wydarzeniami, którymi żyje nasza parafia. Znajduje to swoje odzwierciedlenie we wzrastającym zaangażowaniu świeckich, widocznym w działalności powołanej kilka miesięcy temu Rady Parafialnej, w licznym wolontariacie do prac przy kościele, w poszerzającym się gronie osób fundujących obiady kilkunastu ubogim dzieciom oraz w ofiarności parafian przy zbiórkach pieniężnych na określony cel do puszek i na tacę.

Cieszy, że z kolędowych rozmów księży z wiernymi wynika pozytywny odbiór przez parafian wprowadzonych ostatnio inicjatyw, które pojawiły się w życiu duszpasterskim naszej parafii, takich, jak:

- msze święte jubileuszowe odprawiane w uroczysty sposób w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 10.00;

- specjalne błogosławieństwa dla dzieci i ich rodziców oraz wszystkich chętnych wiernych udzielane w każdą drugą niedzielę miesiąca na zakończenie mszy św. z udziałem dzieci o godz. 11.30;

- w związku z Rokiem Kapłańskim czwartkowe odmawianie modlitwy Jana Pawła II - o uświęcenie kapłanów, głoszenie okolicznościowej homilii o posłudze kapłańskiej oraz modlitewne czuwanie przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, m.in. w intencji kapłanów z naszej parafii.

- powierzanie Matce Boskiej Bolesnej - Patronce parafii - spraw i osób bliskich naszemu sercu poprzez zapisywanie tych intencji przez wiernych i odczytywanie ich w każdą środę.

 Wiele osób z poruszeniem wspominało rekolekcje adwentowe prowadzone przez o. Marcina - ze zgromadzenia księży klaretynów. Doceniano podział na grupy stanowe, ciekawą formę głoszenia nauk oraz wzbogacenie ich o: wieczór modlitwy, pantomimę o kryzysie małżeństwa i na zakończenie koncert zespołu religijnego.

 Duże zainteresowanie wywoływały też zbliżające się Misje Parafialne poprzedzające nawiedzenie naszej parafii przez Kopię Cudownego Obrazu MB Częstochowskiej. Dokładniejsze informacje na ten temat podamy bliżej tych wydarzeń. Cieszy, że już od kilku miesięcy wierni przygotowują się do tej peregrynacji, przyjmując do swoich domów różaniec papieski wraz z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Zachęcamy do podobnej postawy pozostałych mieszkańców, którzy dotąd nie skorzystali z tej formy wyrażenia swego przywiązania do Maryi.

Wierni wykorzystywali wizytę duszpasterską do zadawania pytań o różne kwestie ich interesujące. Ponieważ wiele z tych spraw może być ciekawych dla ogółu, pozwolę sobie tutaj odpowiedzieć na najczęściej powtarzające się pytania i wątpliwości:

- Jedynym powodem braku regularnego ogrzewania kościoła w poprzednich latach były obiektywne przeszkody techniczne. Dopiero niedawne ich usunięcie umożliwiło powrót do prób podwyższenia temperatury w świątyni. Nie miałyby one sensu, bez uprzednich szeroko zakrojonych prac zapobiegających ubytkom ciepła z budynku. Po ich przeprowadzeniu - o czym informowaliśmy na bieżąco - ogrzewanie przynosi efekt, bez drastycznego podniesienia jego kosztów. Podkreślenia wymaga tutaj bardzo życzliwe podejście parafian do utrudnień związanych z prowadzonymi pracami oraz dyscyplina korzystania z bocznych drzwi w dni powszednie i mobilizacja do punktualnego przychodzenia do kościoła.

- Nie zapomnieliśmy o podjeździe dla niepełnosprawnych i osób z dziećmi w wózkach. Kończymy prace koncepcyjne przy projekcie nowego podjazdu, który w zgodzie z aktualnymi przepisami budowlanymi będzie zapewniał bezpieczną i wygodną komunikację. Wierni z efektami tych działań będą zapoznani, m.in. poprzez wizualizację wybranego rozwiązania.

- Mając na względzie prośby parafian i pozytywne owoce tych modlitewnych spotkań, w tym roku pragniemy kontynuować tzw. osiedlowe majówki oraz osiedlową drogę krzyżową w Wielkim Poście.

- Planujemy podczas ferii zimowych zorganizowanie półkoloni, ile w oparciu o inne zasady niż w ubiegłym roku. By zintegrować społeczność parafialną, pragniemy zaproponować wiernym większe włączenie się na zasadzie wolontariatu w przygotowanie wypoczynku dla dzieci.

- Biblioteka parafialna czynna w środy i niedziele ma w swym księgozbiorze nie tylko literaturę religijną, ale obejmuje szeroką tematykę. Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki nie tylko czytelników, ale również osoby pragnące powiększyć jej zbiory, przekazując swoje książki, z których już nie korzystają.

- Ogłoszenia parafialne od kilku miesięcy są długie i obfitują w różne treści, a wynika to z chęci dokładnego zapoznania wiernych ze zmianami wprowadzanymi w życie duszpasterskie parafii i z inwestycjami w niej prowadzonymi. Dopóki nie ruszy parafialna gazetka i strona internetowa, to właśnie ogłoszenia - obok okazjonalnych sprawozdań ks. Proboszcza - stanowią dla parafian jedyne źródło informacji o ww. działaniach. Uważam, że dobra komunikacja między proboszczem a wiernymi sprawia, że pogłęba się więź w naszej wspólnocie i stajemy się za nią bardziej odpowiedzialni.

- Będzie możliwość zapoznania się ze sprawozdaniami ks. proboszcza wygłoszonymi na zakończenie roku kościelnego (uroczystość Chrystusa Króla), na zakończenie roku kalendarzowego - 31 XII czy na zakończenie kolędy, w momencie gdy pojawi się wspomniana już parafialna gazetka i strona internetowa, co ma nastąpić w okresie Wielkiego Postu.

Jednym z podstawowych zadań wizyt duszpasterskich jest przepływ informacji między wiernymi i kapłanami. Jest to okazja do przekazania przez parafian swoich uwag i sugestii co do funkcjonowania naszej wspólnoty. Oto lista postulatów zgłaszanych księżom:

- Potrzeba stworzenia przy parafii przestrzeni do spotkań i zaangażowania się dla różnych grup wiekowych i stanów, ale szczególnie dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, która powinna mieć swoją stałą formację.

- Poprawa nagłośnienia w świątyni, bo dotychczasowe nie zapewnia dobrej słyszalności w każdym miejscu kościoła.

- Powołanie do istnienia sklepiku parafialnego, parafialnej gazetki i strony internetowej.

- Usprawnienie lub zakup nowego ekranu do wyświetlania tekstów pieśni.

Mając na względzie powyższe postulaty oraz dysponując funduszami pochodzącymi z ofiar składanych podczas kolędy postanowiliśmy zamówić i w najbliższym tygodniu zainstalować trzy elektroniczne wyświetlacze z cyfrowym rzutnikiem slajdów, które obejmą swoim zasięgiem całą świątynię, rozpocząć prace przy montażu w kruchcie kościoła lekkiej konstrukcji pod zabudowę na potrzeby parafialnego sklepiku oraz wykonać pomiary pracy głośników, by dobrać odpowiednią ilość dodatkowego nagłośnienia, dającego komfort dobrej słyszalności. O planach ruszenia w Wielkim Poście z parafialną gazetką i stroną internetową wspominałem już wcześniej. Te wszystkie ww. inwestycje są możliwe dzięki ofiarom zebranym podczas kolędy i będą stanowiły wspaniały dar od wiernych dla naszej wspólnoty parafialnej.

Na koniec tego sprawozdania pragnę raz jeszcze podziękować wszystkim kapłanom uczestniczącym w tegorocznych wizytach duszpasterskich, panom z Asysty, czyli Panu Janowi, Serafinowi, Wacławowi i Wiesławowi oraz ministrantom, którzy towarzyszyli księżom w kolędzie, ale przede wszystkim Wam, drodzy parafianie za to Wasze wyznanie wiary, jakim było przyjęcie kapłana do swego domu, za wspólne rozmowy i modlitwy oraz złożone ofiary. Niech błogosławieństwo Boże przekazane wtedy przez kapłana pozostanie w Waszych rodzinach przez cały rok 2010 - rok obfitujący w jakże ważne dla naszej parafii wydarzenia.

 

Łódź, dn. 22.11.2009 r.

o. Artur Kiliszek C.P.
Proboszcz par. M. B. Bolesnej

Poprawiony (czwartek, 04 marca 2010 09:23)

 

SPRAWOZDANIE NA KONIEC ROKU KALENDARZOWEGO - 31.12.2009

I. PREZENTACJA OO. PASJONISTÓW, SIÓSTR MISJONAREK ŚW. RODZINY I GRUP PARAFIALNYCH:

 

1) W naszej wspólnocie parafialnej pracują następujący Ojcowie Pasjoniści:

Wykładowcy:

o. dr Tomasz Gałkowski - który zajmuje stanowisko konsultora w Radzie Prowincjalnej polskiej Prowincji Pasjonistów pw. Wniebowzięcia N.M.P. oraz jest wykładowcą prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie im .Kar. St. Wyszyńskiego w Warszawie.

o.prof. Jerzy Józef Kopeć - emerytowany wykładowca liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim , który przebywa w naszym klasztorze na zasłużonym wypoczynku po wieloletniej pracy na uczelni.

 

Wikarzy parafialni

o. Hieronim Skrzypek - który od ponad 30 lat pracuje przy naszej parafii, Jako wieloletni katecheta młodzież ponad gimnazjalnej, młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, duszpasterz grup R.M.P.M i Miłosierdzia Bożego, chóru parafialnego i wielu innych. Pełni bardzo odpowiedzialna funkcję ekonoma parafialnego odpowiadającego za stan finansów naszej parafii.

o. Piotr Soból - który pochodzi z terenu naszej parafii i pracuje w niej od kilku lat. Jest duszpasterzem zespołu muzycznego oraz kapelanem lekarzy, pielęgniarek i chorych Hospicjum Łódzkiego.

 

wikariusz klasztorny o. Janusz Kołodziej, który przybył do naszej wspólnoty we wrześniu z Przasnysza. Jest opiekunem: Rodziny Radia Maryja i grupy osób niepełnosprawnych Zajmuje się sprawami administracyjno-gospodarczymi naszego klasztoru, pełniąc funkcję ekonoma klasztornego.

 

Pozostali Ojcowie znani i lubiani:

o. Romuald Dobrzański który od ponad dwudziestu lat pracuje przy naszej parafii, wieloletni duszpasterz ludzi chorych i niezastąpiony spowiednik wielu osób.

 o. Stanisław Mazur który już pracował w parafii łódzkiej ponad dziesięć lat temu, przybył pod koniec października do naszej wspólnoty z klasztoru z Przasnysza. Zajmuje się wszystkimi sprawami duszpasterskimi i chętnie włącza się w bieżące inicjatywy i potrzeby parafii.

o. Zenon Sztymelski i o. Józef Pacuszaka ? schorowani dwaj ojcowie, którzy przybyli kilka lat temu do naszej wspólnoty - do infirmerii, aby podleczyć swój stan zdrowia.

 

Oraz ja o. Artur Kiliszek, który objąłem urząd proboszcza parafii i przełożonego wspólnoty Pasjonistów w Łodzi z dniem 23 sierpnia b.r. Mam pod opiekę Rodzinę Różańcową, wspólnotę  Niewolnic Jezusa i Maryi oraz Jedność Wieczernika, a także katechizuje w szkole wraz z o. Hieronimem młodzież ponad gimnazjalną.

 

W tym roku przeszli do innych klasztorów Pasjonistów:

o.Mariusz Ratajczyk - mój poprzednik, który od końca sierpnia b.r. objął funkcję proboszcza nowej parafii Pasjonistów w Warszawie ?Białołęce.

o.Tomasz Urbański, który od końca sierpnia b.r. objął funkcję wikariusza we wspólnocie Pasjonistów w Wiśle.

oraz o. Wojciech Adamczewski - wykładowcą filozofii w Seminarium Diecezjalnym na Ukrainie w Gródku oraz ekonom Prowincjalny. Na prośbę o. Prowincjała o. Andrzeja Jakimiaka przeszedł z końcem grudnia do wspólnoty warszawskiej pasjonistów. Jesteśmy mu wdzięczni, że pomaga nam w tym roku w kolędzie.

 

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana:

o. Damian Wojtyska - 24.03.2009 r. w wieku 76 lat wybitny naukowiec i wieloletni konsultor Komisji Nauki Wiary (Sekcja Historyczna) przy Episkopacie Polski, wykładowca historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

oraz brat Antoni Adam Gałązka - 21.12.2009 r. wieku 81 lat, wieloletni brat posługujących przy najważniejszych pracach gospodarczych potrzebnych dla funkcjonowania domu klasztornego. Najwięcej czasu pracował w klasztorze w Sadowiu k. Ostrowa Wlk.  O. Damian został pochowany w grobowcu Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej, a brat Antoni w grobowcu Pasjonistów w Łodzi przy ul. Szczecińskiej.

 

2) Przy naszej parafii rezydują siostry Misjonarki św. Rodziny. Obecnie w pracę parafii zaangażowanych jest pięć sióstr, z tego siostrą przełożoną jest: s. Klaudia, dwie siostry pracują jako katechetki: s. Milena i s. Bolesława, jedna siostra jako zakrystianka s. Katarzyna, którą najczęściej widzimy w prezbiterium oraz s. Tomasza - wieloletnia emerytowana zakrystianka naszej parafii, która pracuje w domu klasztornym. Jestem jej wdzięczny za ofiarną wieloletnią służbę dla naszej parafii.

Dzięki zaangażowaniu naszych sióstr mamy wzmocnione "duchowe zaplecze funkcjonowania parafii" oraz zapewnioną troskę nad religijną edukacją dzieci w różnych przestrzeniach aktywności naszej parafii.

 

3) W listopadzie 2009 roku przy naszej parafii rozpoczęła działalność Rada Parafialna, która ma za zadanie wspierać moją osobę w sprawach administracyjno-gospodarczych oraz związanych z duszpasterstwem. W pracach Rady Parafialnej biorą udział osoby, które zechciały swoim doświadczeniem i umiejętnościami głębiej włączyć się w duchowe i organizacyjne życie parafii.
 

II. NOWE INICJATYWY W ŻYCIU  DUSZPASTERSKIM PARAFII:


  W związku z ogłoszonym przez Benedykta XVI od czerwca 2009 r. do czerwca 2010 r. Rokiem Kapłańskim pojawiły się w życiu duszpasterskim naszej parafii następujące inicjatywy:
 1) We czwartki odmawiana jest modlitwa Jana Pawła II o uświęcenie kapłanów, głoszona jest okolicznościowa homilia o posłudze kapłańskiej i płynących z niej łaskach dla Ludu Bożego oraz odbywa się modlitewne czuwanie przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, m.in. w intencji kapłanów z naszej parafii.

2) Wzorem różnych sanktuariów w każdą drugą niedzielę miesiąca na zakończenie mszy św. z udziałem dzieci o godz. 11.30 udzielane jest specjalne błogosławieństwo dla dzieci i ich rodziców oraz wszystkich chętnych wiernych.

Poza tym, kierując się zapotrzebowaniem wiernych, podjęliśmy szereg innych inicjatyw duszpasterskich:
1) Od 2010 r. proponujemy Msze św. zbiorowe: w drugie środy miesiąca o g. 18,00 w intencjach polecanych Bogu przez wstawiennictwo M. B. Bolesnej - Patronki naszej parafii oraz w drugą niedzielę każdego miesiąca o g. 10,00 w intencji Jubilatów i Małżeństw, którzy w danym miesiącu obchodzą swoje urodziny i rocznice sakr. małżeństwa.

2) Poza tym, mając na względzie prośby naszych parafian, aby nie łączyć intencji za zmarłych i za żyjących, przy zamawianiu intencji na rok 2010 prosimy o podawanie telefonu kontaktowego do osoby zamawiającej intencje i wstępne zdeklarowanie: czy Msza św. ma być odprawiona za żyjących, czy za zmarłych?

3) Powróciliśmy też w naszej parafii do tradycji peregrynowania wśród mieszkańców poszczególnych bloków różańca papieskiego wraz z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. W ten sposób przygotowujemy się duchowo do przyjęcia Kopii Cudownego Obrazu M. B. Jasnogórskiej w maju 2010 r.

4) Jako parafia objęliśmy opieką dzieci z ubogich rodzin. Dzięki ofiarności  Darczyńców możemy sponsorować obiady  dla trzynaściorga  dzieci.

5) Nawiązaliśmy współpracę z pododdziałem oręża polskiego i Bractwem Orderu św. Stanisława bp-męczennika, które włączają się i uświetniają nasze parafialne obchody uroczystości religijnych i patriotycznych np. uczestnictwo w Święcie Odzyskania Niepodległości 11.11.2009 r. oraz w czasie Pasterki 21.12.2009.

6) Wracając zaś do niedawnych świąt Bożego Narodzenia i okresu je przygotowującego, warto jeszcze wspomnieć udane rekolekcje adwentowe prowadzone pod hasłem "Powołani do życia w rodzinie" przez o. Marcina - ze zgromadzenie księży klaretynów. Podkreślenia wymaga wysoka frekwencja wiernych oraz ciekawa forma głoszenia nauk, wzbogaconych o: wieczór modlitwy, pantomimę o kryzysie małżeństwa i na zakończenie koncert zespołu religijnego.

 

III. NOWE INICJATYWY W FUNKCJONOWANIU I URZĄDZENIU KOŚCIOŁA:


1) Największą inwestycją ostatnich miesięcy był remont schodów głównych, które ze względu na bardzo zły stan techniczny oraz zagrażający bezpieczeństwu i niezgodny z przepisami podjazd wymagały pilnej modernizacji. Przełożono i zafugowano dotychczasowy granit, dokupiono nową partię materiału i ułożono go, usunięto stare i niefunkcjonalne metalowe kratki przy wejściu i zastąpiono je specjalnie zmatowionym, tzw. płomieniowanym granitem, wykonano podstopnie u podnóża wieży i przed frontem Kościoła, w miejsce dotychczasowych poręczy zainstalowano dwie balustrady obustronne wykonane ze stali kwasoodpornej.

Kierując się najnowszymi przepisami prawa budowlanego oraz kwestią bezpieczeństwa wiernych, zmuszeni byliśmy usunąć stary podjazd dla niepełnosprawnych zlokalizowany na głównych schodach. Trwają obecnie prace projektowe nad koncepcją nowego, praktycznego i wygodnego podjazdu lub dźwigu windowego, które ułatwią komunikację osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom z dziećmi w wózkach.

2) Rozumiejąc wagę innego problemu, tzn. dokuczliwego dla wiernych odczucia zimna w świątyni, podjęliśmy intensywne wysiłki, aby zwiększyć temperaturę w Kościele. I tak: by zimne powietrze nie przedostawało się do Kościoła, zabezpieczono wszystkie otwory na strychu, strop kaplicy M. B. Bolesnej przykryto grubą warstwą wełny mineralnej, przysłonięto na czas zimowy płytami styropianowymi okna -witraże w kaplicy, a folią okna nad prezbiterium, zakupiono wykładzinę dywanową na siedziska ławek, przy drzwiach wejściowych do Kościoła zamontowano siłowniki, które domykają drzwi, a najnowszą inwestycją są kotary przed drzwiami głównymi z materiału plusz jednostronnego. W ciągu tygodnia udostępnione jest wiernym boczne wejście do Kościoła, a w niedziele tylko wybrane drzwi przeszklone z kruchty. Dzięki tym wszystkim zabiegom oraz regularnemu ogrzewaniu świątyni, które nie było praktykowane w minionych latach, wzrósł komfort przebywania w świątyni. W najbliższych miesiącach planowane są dalsze działania mające na celu podwyższenie temperatury panującej w Kościele. Ale już teraz warto zaznaczyć, że m.in. dzięki ww. staraniom wzrosła liczba wiernych uczestniczących w rekolekcjach (o ponad 15-20%) i w niedzielnych mszach św. (o ponad 10%).

Wszystkie te przedsięwzięcia związane z remontem schodów i podjazdu oraz z ogrzewaniem Kościoła wymagają sporej ilości czasu oraz funduszy i nie byłyby możliwe bez wielkiej ofiarności parafian, którzy poprzez swoje datki i poświęcony czas służą naszej wspólnocie. Dziękujemy także wszystkim za dotychczasowe zrozumienie pewnych utrudnień i dużą kulturę wiernych  w przyjmowaniu nowych rozwiązań w tym zakresie i prosimy o cierpliwość w tym względzie w kolejnych miesiącach.

3) Dzięki ofiarności i pracy społecznej naszych parafian mogliśmy w większości pokryć koszty jesiennych inwestycji: przycięcia i wywiezienia przez specjalistyczną firmę gałęzi z 32 drzew lipowych, zakupu materiałów do malowania ogrodzenia kościelnego od al. Pasjonistów, poza tym wyregulowano drewniane drzwi wejściowe, zainstalowano nowe oświetlenie w kruchcie i na zewnątrz przed głównymi drzwiami wejściowymi, uporządkowano wieżę kościelną, skąd usunięto olbrzymie ilości ptasich odchodów i zabezpieczono otwory wieży przed ptakami.
4) Z sugestii wspólnoty zakonnej, parafian i Rady Parafialnej pojawiają się także liczne inicjatywy, mające zintegrować i zaktywizować wiernych, takie jak: utworzenie strony internetowej parafii, założenie parafialnej gazetki czy powrócenie do korzystania z rzutnika i ekranu w celu piękniejszego wychwalania Boga poprzez nasz śpiew liturgiczny i inne.


Wszystkie tu wymienione przedsięwzięcia duszpasterskie i inwestycyjne nie byłyby możliwe bez zaangażowania się wspólnoty kapłanów-zakonników Pasjonistów, sióstr Misjonarek św. Rodziny, dobrej współpracy z Radą Parafialną oraz wsparcia materialnego i modlitewnego wielu parafian. Za to wszystko - składam serdeczne "Bóg zapłać" i zapewniam o modlitwie.

 

IV. STATYSTYKA PARAFIALNA:

 

Na zakończenie sprawozdania przedstawiam statystykę parafialną i rozliczenie ekonomiczne:

1) CAŁOROCZNA ILOŚĆ:

POGRZEBÓW -180; CHRZTÓW ŚW. - 71; ŚLUBÓW - 22.

Zwracam uwagę, na ponad dwukrotnie większą liczbę pogrzebów niż chrztów. Jest to, niestety, tendencja stała, utrzymująca się od kilku lat.

2) ROZLICZENIE EKONOMICZNE (KOŚCIÓŁ). PRZYCHÓD Z TACY - CO NIEDZIELA ŚREDNIO:

 - ponad 3000 PLN. Średnia ta wzrastała, gdy była ogłaszana taca nadzwyczajna, przeznaczona na konkretny cel, np. remont schodów. Wtedy kwota wynosiła średnio -5 500 PLN, czyli wzrastały prawie o połowę. 

3) ROZLICZENIE EKONOMICZNE (KOŚCIÓŁ) - ROZCHÓD:
OPŁATY OKRESOWE:
- 5 100 PLN - OPŁATA ZA ZUŻYTE CIEPŁO (CZAS: 15.10 -15.11.2009)

4) ROZLICZENIE EKONOMICZNE (PARAFIA) - ROZCHÓD IX-XII:

- 6 700 PLN - przycinka drzew (WRZESIEŃ);
- 1 200 PLN - materiały na malowanie ogrodzenia (WRZESIEŃ);
- 5 500 zł - balustrady obustronne (PAŹDZIERNIK);
- 37 500 PLN - CAŁKOWITY KOSZT REMONTU SCHODÓW (PAŹDZIERNIK) - w tym: 10.000 wpłacił o. Mariusz; 1 900 - z ofiar od darczyńców i 25.600 - z tac ww.
- 6 200 zł - wykładzina dywanowa na siedziska ławek (LISTOPAD)


5) ROZLICZENIE OFIAR ZBIERANYCH DO PUSZEK- 
OKRES IX - XII:
 

Na uwagę zasługuje tutaj szczególna hojność parafian przy dwóch niedawnych zbiórkach pieniędzy - na paczki na Dom Dziecka i na operację Oli - przekraczających każdorazowo kwotę 3 000 PLN.

Na zakończenie pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim osobom duchownym i świeckim za życzliwość i wsparcie. Składam jeszcze raz staropolskie "Bóg zapłać" i zapewniam o mojej modlitwie i wdzięczności.

 

Łódź, dn. 31.12.2009 r.                                                 

o. Artur Kiliszek C.P.
Proboszcz par. M. B. Bolesnej

 

Poprawiony (sobota, 05 marca 2011 22:47)

 

SPRAWOZDANIE NA KONIEC ROKU KOŚCIELNEGO - 22.11.2009

NOWE INICJATYWY W ŻYCIU DUSZPASTERSKIM PARAFII:

I. Te, które pojawiły się w kontekście, w związku z ogłoszonym przez Benedykta XVI Rokiem Kapłańskim:

1) Na zakończenie Mszy św. w czwartki odmawiana jest modlitwa Jana Pawła II o uświęcenie kapłanów, a podczas Mszy św. o g. 18,00 głoszona jest okolicznościowa homilia o posłudze kapłańskiej i płynących z niej łaskach dla Ludu Bożego. Natomiast od pierwszej niedzieli adwentu i właśnie na czas adwentu planowane jest w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 15.00 modlitewne czuwanie przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Z inicjatywy parafian podczas tych czuwań przed Jezusem Eucharystycznym - Najwyższym Kapłanem osoby ojców pasjonistów - kapłanów z naszej parafii będą otoczone szczególną modlitewną opieką wiernych.

2) Wzorem różnych sanktuariów w każdą drugą niedzielę miesiąca na zakończenie mszy św. z udziałem dzieci o godz. 11.30 udzielane jest specjalne błogosławieństwo dla dzieci i ich rodziców oraz wszystkich chętnych wiernych. Inicjatywa ta spotkała się z ciepłym przyjęciem przez parafian i możliwe, że to okazjonalne błogosławieństwo w uroczystej oprawie pojawi się także na innych mszach świętych.

II. Inne inicjatywy:

1) Kierując się zapotrzebowaniem wiernych, w roku 2010 proponujemy Msze św. zbiorowe: w drugie środy miesiąca o g. 18,00 w intencjach polecanych Bogu przez wstawiennictwo M. B. Bolesnej ? Patronki naszej parafii oraz w drugą niedzielę każdego miesiąca o g. 10,00 w intencji Jubilatów i Małżeństw, którzy w danym miesiącu obchodzą swoje urodziny i rocznice sakr. małżeństwa. Ta druga inicjatywa ma na celu zachęcić większą ilość osób, nie tylko np. ?srebrnych? czy ?złotych? jubilatów, aby dziękować Bogu we wspólnocie parafialnej za otrzymywane łaski, dając jednocześnie świadectwo swojej żywej wiary. Żeby uniknąć obaw wiernych o kwestie finansowe związane z ofiarą na Mszę św., proponujemy formę Mszy św. zbiorowej za dobrowolną ofiarą.

Z kolei poprzez msze święte w drugie środy miesiąca oraz odczytywanie w każdą środę spisanych na kartkach intencji do MB Bolesnej pragniemy Patronce naszej parafii powierzać sprawy i osoby bliskie naszym sercom.

2) Mając na względzie prośby naszych parafian, aby nie łączyć intencji za zmarłych i za żyjących, przy zamawianiu intencji na rok 2010 prosimy o podawanie telefonu kontaktowego do osoby zamawiającej intencje i wstępne zdeklarowanie: czy Msza św. ma być odprawiona za żyjących, czy za zmarłych?

3) Powróciliśmy w naszej parafii do tradycji peregrynowania wśród mieszkańców poszczególnych bloków różańca papieskiego wraz z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Dziękujemy mieszkańcom tych bloków, którzy przyjęli już obraz i różaniec oraz złożyli ofiarę na potrzeby Kościoła. Zachęcamy pozostałych do tej formy wyrażenia swego przywiązania do Matki Bożej.

4) Jako parafia objęliśmy opieką dzieci z ubogich rodzin. Dzięki ofiarności Darczyńców możemy sponsorować obiady około ?.. dzieciom. Średni miesięczny koszt obiadów dla jednego ucznia wynosi 70 zł i na kwotę tą można się składać w kilka osób. Serdecznie zapraszamy do tej formy naszej solidarności z potrzebującymi.

5) Nawiązaliśmy współpracę z Bractwem św. Stanisława, które włącza się i uświetnia nasze parafialne obchody uroczystości religijno - patriotycznych.

NOWE INICJATYWY W FUNKCJONOWANIU I URZĄDZENIU KOŚCIOŁA:

1) Przy naszej parafii rozpoczęła działalność Rada Parafialna, która ma za zadanie wspierać ks. Proboszcza w sprawach administracyjno-gospodarczych oraz związanych z duszpasterstwem. W pracach Rady Parafialnej biorą udział osoby, które zechciały swoim doświadczeniem i umiejętnościami głębiej włączyć się w duchowe i organizacyjne życie parafii. Informacje o pracy Rady i możliwości kontaktu z nią zostaną podane w najbliższym czasie.

2) Największą inwestycją ostatnich miesięcy był remont schodów głównych, które ze względu na bardzo zły stan techniczny oraz zagrażający bezpieczeństwu i niezgodny z przepisami podjazd wymagały pilnej modernizacji. Firma kamieniarska przełożyła i zafugowała część z dotychczasowego granitu oraz dokupiła nową partię materiału i ułożyła go. Usunięto stare i niefunkcjonalne metalowe kratki przy wejściu i zastąpiono je specjalnie zmatowionym, tzw. płomieniowanym granitem. Zostały również wykonane podstopnie u podnóża wieży, aby wstępnie zabezpieczyć ją na okres zimowy przed wilgocią oraz podstopnie przed frontem Kościoła.

Następnie w miejsce dotychczasowych poręczy zainstalowano dwie balustrady obustronne wykonane ze stali kwasoodpornej, aby były bardziej funkcjonalne dla ludzi i lepiej służyły przez wiele lat.

Kierując się najnowszymi przepisami prawa budowlanego oraz kwestią bezpieczeństwa wiernych, zmuszeni byliśmy usunąć stary podjazd dla niepełnosprawnych zlokalizowany na głównych schodach. Trwają obecnie prace projektowe nad koncepcją nowego, praktycznego i wygodnego podjazdu lub dźwigu windowego, które ułatwią komunikację osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom z dziećmi w wózkach.

3) Rozumiejąc wagę innego problemu, tzn. dokuczliwego dla wiernych odczucia zimna w świątyni, podjęliśmy intensywne wysiłki, aby zwiększyć temperaturę w Kościele z możliwym jak najmniejszym nakładem finansowym. Ze względu na przestarzały i mało efektywny system grzewczy staramy się zadbać o komfort przebywania w świątyni na różne sposoby. I tak: by zimne powietrze nie przedostawało się do Kościoła, zabezpieczono wszystkie otwory na strychu, a strop kaplicy M. B. Bolesnej został przykryty grubą warstwą wełny mineralnej. Ponadto przy drzwiach wejściowych do Kościoła zostały zamontowane siłowniki, które domykają drzwi. W ciągu tygodnia udostępnione jest wiernym boczne wejście do Kościoła. Dzięki temu w Kościele jest wyższa temperatura i ogrzewanie świątyni przynosi odczuwalne skutki. Udałoby się nam zachować wyższą temperaturę w świątyni, gdybyśmy pamiętali także o zamykaniu drzwi przeszklonych w kruchcie Kościoła.

W nawiązaniu do wyżej wspomnianych starań oraz kierując się prośbami wiernych, zakupiliśmy do naszego Kościoła wykładzinę dywanową na siedziska ławek, która poprawi komfort przebywania w świątyni i odczucie większego ciepła. Te wszystkie inwestycje nie byłyby możliwe bez wielkiej ofiarności parafian, którzy poprzez swoje datki i poświęcony czas służą naszej wspólnocie.

Niestety, wyraźnie odczuwalne zmiany w kierunku wyższej temperatury wewnątrz kościoła będą możliwe dopiero w kolejnych sezonach zimowych, gdyż pierwszym krokiem, jaki musimy podjąć w styczniu ? lutym przyszłego roku będzie sporządzenie bilansu energetycznego budynku, który pozwoli wskazać i zdiagnozować słabe punkty budowli. Dopiero kolejnym etapem może być usunięcie tych wad i decyzja co do naprawy lub wymiany systemu grzewczego. Wszystkie te działania wymagają sporej ilości czasu oraz funduszy. Prosimy wiernych o cierpliwość w tym względzie.

4) Dzięki ofiarności naszych parafian mogliśmy w większości pokryć koszty jesiennych inwestycji: przycięcia i wywiezienia przez specjalistyczną firmę 32 drzew lipowych oraz materiałów do malowania ogrodzenia kościelnego od al. Pasjonistów. Praca społeczna wiernych nie ograniczyła się tylko do wspomnianych prac malarskich, ale wiązała się także z wyregulowaniem drewnianych drzwi wejściowych, zainstalowaniem nowego oświetlenia w kruchcie oraz z wielkimi porządkami w wieży kościelnej, skąd usunięto olbrzymie ilości ptasich odchodów i zabezpieczono otwory wieży przed ptakami.

5) Z sugestii parafian i Rady Parafialnej pojawiają się także liczne inicjatywy, mające zintegrować i zaktywizować wiernych, takie jak: utworzenie strony internetowej parafii, założenie parafialnej gazetki czy powrócenie do korzystania z rzutnika i ekranu w celu piękniejszego wychwalania Boga poprzez nasz śpiew liturgiczny.

Wszystkie te przedsięwzięcia duszpasterskie i inwestycyjne nie byłyby możliwe bez wsparcia materialnego i modlitewnego wielu parafian, za co składam serdeczne ?Bóg zapłać? i zapewniam o modlitwie za naszych dobroczyńców. Proszę również o wyrozumiałość dla pewnych niedogodności związanych z przeprowadzanymi pracami oraz o dalsze wsparcie modlitwą, pracą i ofiarami planowanych inwestycji, które będą służyć dobru naszej wspólnoty parafialnej.

Łódź, dn. 22.11.2009 r.                                                

o. Artur Kiliszek C.P.
Proboszcz par. M. B. Bolesnej

Poprawiony (poniedziałek, 22 lutego 2010 10:44)