Strona główna > Aktualności > Sprawozdania proboszcza > SPRAWOZDANIE NA KONIEC ROKU KALENDARZOWEGO - 31.12.2010

SPRAWOZDANIE NA KONIEC ROKU KALENDARZOWEGO - 31.12.2010

Kochani Bracia i Siostry! Zgodnie z zapowiedzią przedstawiam podsumowanie spraw związanych z naszą parafią i działalnością duszpasterską w związku z zakończonym rokiem kalendarzowym 2010.

I. PREZENTACJA OO. PASJONISTÓW, SIÓSTR MISJONAREK ŚW. RODZINY I GRUP PARAFIALNYCH:

 

         W naszej wspólnocie parafialnej pracują następujący Ojcowie:

1) jako wikariusze parafialni: o. Hieronim Skrzypek, o. Piotr Soból;

2) jako duszpasterze: o. Tomasz Gałkowski, o. Romuald Dobrzyński, o. Stanisław Mazur, o. Piotr Sułkowski oraz o. Sebastian Walak. W infirmerii zakonnej wymagający stałej fachowej opieki przebywają: o. Zenon Sztymelski (70 lat), o. Józef Pacuszka (66 lat) i o. Albin Sobiech (84 lata).

W czerwcu 2010 r. dostałem od władz zakonnych błogosławieństwo i misję na czteroletnią kadencję jako Przełożony wspólnoty Pasjonistów w Łodzi, by pełnić dalej funkcję Proboszcza parafii M.B. Bolesnej. W minionym roku odszedł do Pana: o. Józef Jerzy Kopeć  w dn. 24.10.2010 r. w wieku 72 lat - Profesor KUL-u, wychowawca wielu pokoleń liturgistów. Pochowany w grobowcu Pasjonistów w Łodzi przy ul. Szczecińskiej.

W naszej parafii pracują cztery siostry Misjonarki św. Rodziny: - s. Lilianna - przełożona i katechetka w SP nr 3, s. Dariusza - zakrystianka, s. Milena - katechetka w ZS Muzycznych i Szkole Społecznej nr 4 oraz s. Tomasza. Katechezy na terenie naszej parafii w szkołach podstawowych i przedszkolach uczy p. Irena Kuczerenko - osoba świecka.

Przy naszej parafii działają: - 4 zespoły i chóry muzyczne (tj. chór parafialny, zespół kameralno-instrumentalny, zespół młodzieżowy "Effata" i schola dziecięca); - przy ołtarzu posługuje: Asysta i LSO; - oraz funkcjonuje 12 grup modlitewnych.Wszystkie grupy mają przydzielonych swoich duszpasterzy. Liczą ok. 200 osób, przy czym część wiernych działa jednocześnie w kilku grupach parafialnych. Liderami grup są osoby powyżej 70. roku życia.

II. NOWE INICJATYWY W ŻYCIU  DUSZPASTERSKIM PARAFII:

1) Najważniejszym wydarzeniem było przeżycie Nawiedzenia w Cudownym Obrazie Matki Bożej Jasnogórskiej. Peregrynację poprzedziły święte misje maryjne prowadzone przez Ojców Cystersów, a owocem były: liczne spowiedzi św. po wielu latach odejścia od Boga,  częstsze przystępowanie do komunii św., podjęcie ważnych postanowień: regularne chodzenie na niedzielną Mszę św., pojednanie w rodzinach, regulowanie związków partnerskich poprzez zawieranie sakramentów małżeństwa. W roku Nawiedzenia zaczęliśmy propagować koronkę do 7 Boleści Matki Bożej, które to Boleści mamy zilustrowane w dolnej części rzeźby naszej patronki i opisane na specjalnej tablicy przed wejściem do kaplicy.

 

2) W 2010 r. zakorzeniły się w życiu duszpasterskim naszej parafii Msze św. zbiorowe: w drugie środy miesiąca o g. 18,00 w intencjach polecanych Bogu przez wstawiennictwo Patronki - M. B. Bolesnej oraz za Dobroczyńców naszej parafii, a także w drugą niedzielę każdego miesiąca o g. 10,00 za  Jubilatów i Solenizantów z danego miesiąca (aż 105 intencji)

3) Kontynuowaliśmy peregrynacji wśród mieszkańców różańca papieskiego wraz z Małym Obrazem Nawiedzenia M.Bożej. Dzięki ofiarności  Darczyńców dalej sponsorujemy w pobliskiej szkole obiady dla dzieci z uboższych rodzin.

 

III. NOWE INICJATYWY W FUNKCJONOWANIU I URZĄDZENIU KOŚCIOŁA:

 

Największymi przedsięwzięciami ostatniego roku były:

1) Prace od frontu Kościoła, tj.:

- uratowanie krzyża misyjnego przez prace konserwatorskie wraz z położeniem nowego kamienia przy krzyżu i oświetleniem krzyża.

- remont bocznego wejścia z nowym małym podjazdem wykonanym z płomieniowanych płyt granitowych i poręczą - balustradą dostosowaną do osób niepełnosprawnych; dwie nowe tablice marmurowe: przy wieży z aktualnym rozkładem Mszy św. i przy wejściu bocznym z informacją o parafii.

Koszt wszystkich ww. prac wyniósł 35 000 zł, a ze zbiórek na tace przeznaczone na ten cel uzyskano kwotę 30 000 zł.

 

2) Remont kaplicy M.B. Bolesnej, czyli: odnowienie figury, pomalowanie kaplicy z uwypukleniem złotej korony Maryi, wyposażenie w granitowe parapety oraz cokoły, przygotowanie nowych 4 tablic wotywnych, zakup wykładzin dywanowych. Koszt materiałów do ww. prac w kaplicy wyniósł 10 000 zł. Z jesiennej edycji "Cegiełek parafialnych", służących sfinansowaniu tych wydatków, uzyskano kwotę 11 000 zł. Wspomniane tu "Cegiełki parafialne" to nowy Dar dla Parafii, mający pomóc w przeprowadzeniu większych inwestycji, np. związanych ze specjalnie zaprojektowanym bezpiecznym i wygodnym podjazdem dla niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi we wózkach.

 

3) Pod koniec minionego roku uzyskano pozwolenie na rozpoczęcie od 2011 roku prac związanych z budową tego podjazdu z niezależnym wejściem do naszej świątyni. Baner z wizualizacją tego rozwiązania znajduje się na zewnątrz kościoła, przy wejściu głównym.

 

4) Rozumiejąc wagę dokuczliwego dla wiernych odczucia zimna - zabezpieczono wszystkie otwory na strychu, przykryto na czas jesienno-zimowy w kaplicy M. B. Bolesnej witraże grubą warstwą wełny mineralnej i płytami styropianowymi, a okna w prezbiterium zakryto specjalną folią oraz przykryto kolejne 4 świetliki płytami z poliwęglanu. Warto zaznaczyć, że już drugi rok z rzędu wzrasta w sezonie zimowym liczba wiernych uczestniczących w niedzielnych mszach św.

Koszt ogrzewania świątyni w ciągu 2010 roku wyniósł łącznie 40 000 zł, a ze specjalnych zbiórek ofiar na ogrzewanie uzyskano kwotę 35 000 zł.

 

5) W minionym roku udało się także: przygotować dekoracje i odświeżyć otoczenie świątyni na Peregrynację Obrazu MB Jasnogórskiej, pomalować 2 piętra i klatki schodowe na zapleczu kościoła oraz zainstalować nowe oświetlenie całego ciągu zakrystii i korytarzy. Wiosną 2010 zakupiono także z ofiar kolędowych 4 ekrany wyświetlające teksty pieśni i modlitw, urządzenie podające dźwięk na wieżę, dokupiono 8 głośników do Kościoła oraz nowe nagłośnienia bezprzewodowe wykorzystywane na zewnątrz.

Wszystkie te przedsięwzięcia wymagają sporej ilości czasu oraz funduszy i nie byłyby możliwe bez wielkiej ofiarności parafian, którzy poprzez swoje datki i poświęcony czas służą naszej wspólnocie. Warto podkreślić, że ww. inwestycje były pokrywane ze specjalnych zbiórek, a  brakujące nieraz kwoty uzupełniano z oszczędności pozostałych z tac niedzielnych. Co ważne - parafia nie ma żadnych długów w stosunku do instytucji państwowych czy zobowiązań finansowych względem osób prywatnych.

Poza tym parafia nie tylko na bieżąco płaciła wszystkie zobowiązania finansowe wobec Kurii łódzkiej, ale również brała udział w akcjach pomocy rzeczowej dla potrzebujących, typu: Tydzień Miłosierdzia (X 2010) czy Paczka dla Rodzin na Wschodzie (XII 2010).

Na uwagę zasługuje tutaj szczególna hojność parafian przy wszystkich zbiórkach pieniędzy do puszek lub na tace, np. na pomoc charytatywną dla powodzian czy obowiązkowe w Kościele zbiórki w ciągu całego roku oraz za wydatną pomoc finansową dla naszego seminarium Pasjonistów w Warszawie. Na szczególną uwagę zasługuje jedna z największych w całej archidiecezji zbiórka ofiar na pomoc dla mieszkańców Haiti z racji trzęsienia ziemi. Zebraliśmy wtedy jednorazowo kwotę 9 230 zł.

 

6) W 2010 r. pojawiły się także liczne inicjatywy, mające zintegrować i zaktywizować wiernych, takie jak: utworzenie strony internetowej parafii z aktualnościami, galerią zdjęć, ogłoszeniami i podstawowymi wiadomościami o życiu parafii, powstanie parafialnego sklepiku, działalność biblioteki itp.

 

Wszystkie wymienione przedsięwzięcia duszpasterskie i inwestycyjne nie byłyby możliwe bez zaangażowania i współpracy wspólnoty kapłanów-zakonników Pasjonistów, sióstr Misjonarek św. Rodziny, Rady Parafialnej oraz wsparcia materialnego i modlitewnego wielu parafian.

Jednocześnie pragnę w imieniu swoim i moich współbraci przeprosić, jeżeli w czasie naszych posług sakramentalnych, spotkań w zakrystii czy kancelarii mogło dojść do braku cierpliwości lub innych przykrych zachowań. Z góry dziękuję za Waszą wyrozumiałość i życzliwość. A także za cierpliwe znoszenie pewnych niedogodności, typu: otwarcie tylko jednych drzwi do kościoła w celu ograniczenia napływu zimna do świątyni czy przykrycie części schodów głównych folią ze względu na silnie brudzące ptasie odchody i kosztowne później ich czyszczenie.

Z kolei, ze swojej strony bardzo proszę o punktualne przychodzenie do świątyni, wyłączanie telefonów komórkowych czy unikanie brudzenia zabłoconymi butami klęczników w ławkach.

 

IV. STATYSTYKA PARAFIALNA:

 

Na zakończenie sprawozdania przedstawiam statystykę parafialną:     

CAŁOROCZNA ILOŚĆ:

POGRZEBÓW wynosi: 147 . W tym zmarło 77 kobiet i 70 mężczyzn.

CHRZTÓW ŚW. wynosi: ? 81. W tym 38 chłopców i 43 dziewczynki.

ŚLUBÓW wynosi: 22.

Zwraca uwagę prawie dwukrotnie większa liczba pogrzebów niż chrztów oraz niewiele ponad 20 sakramentalnych związków - w obu przypadkach jest to tendencja stała, utrzymująca się od kilku lat.

W maju 2010 r. do I Komunii Św. przystąpiło 88 dzieci, a w czerwcu do sakramentu bierzmowania udzielanego przez metropolitę łódzkiego abpa Wł. Ziółka przystąpiły 62 osoby.

Na terenie naszej parafii mieszka 10 200 osób. Do Kościoła uczęszcza na niedzielne Msze św. od 2 000 do 2 800 osób, czyli ok. 25 % parafian.

W ciągu całego 2010 roku rozdaliśmy w naszej świątyni 110 tysięcy komunii św., co daje średnią ok. 40 komunii św. na jedną osobę w ciągu całego roku. Odliczając goszczących w naszym kościele wiernych z innych parafii, można uznać, że znaczna część parafian regularnie przystępuje do sakramentu eucharystii, a ok. ? parafian tylko w święta i uroczystości.

Cieszy fakt przybywania do naszej wiernych, którzy pragną przystąpić do sakramentu pojednania i pokuty, kierując się zasadą, że "ojcowie Pasjoniści są w konfesjonale i jest ich kilku". Najbardziej jest to widoczne w okresie tuż przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia.

Szczególnie raduje też wzrastająca liczba młodych ludzi i młodych małżeństw z małymi dziećmi przybywających do naszej świątyni. Mamy nadzieję, że tendencja ta się utrzyma nie tylko dlatego, że będziemy troszczyć się o ogrzewanie naszej świątyni i odznaczać się wyrozumiałą postawą względem ruchliwych i nieraz hałaśliwych małych dzieci, ale także dlatego, że postaramy się przygotować w najbliższych miesiącach dla tych młodych osób interesującą ofertę duszpasterską.

         Na zakończenie pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim osobom - duchownym i świeckim - za życzliwość i wsparcie. Składam jeszcze raz staropolskie "Bóg zapłać" i zapewniam o naszej modlitwie i wdzięczności.

 

Łódź, dn. 09.01.2011 r.                                                                   

o. Artur Kiliszek C.P.
Proboszcz Parafii pw. M. B. Bolesnej 

Poprawiony (niedziela, 06 marca 2011 01:09)