Strona główna > Aktualności > Sprawozdania proboszcza > SPRAWOZDANIE PO KOLĘDZIE AD 2010-1011

SPRAWOZDANIE PO KOLĘDZIE AD 2010-1011

W połowie stycznia zakończyliśmy w naszej parafii wizyty duszpasterskie. Jak zawsze, celem tych spotkań było otoczenie wspólną modlitwą rodzin i domostw wiernych, rozmowa na tematy związane z parafią oraz wzajemne zapoznanie się duszpasterzy i parafian. Na początek sprawozdania z tegorocznej kolędy przedstawię zatem Ojców Pasjonistów, którzy w niej uczestniczyli: Hieronim Skrzypek, Piotr Soból, Romuald Dobrzyński, Stanisław Mazur, Tomasz Gałkowski, Piotr Sułkowski, Sebastian Walak i ja - Artur Kiliszek, a w ostatnim tygodniu Krzysztof Zygmunt - pasjonista ze wspólnoty z Sadowia, który pracował przy naszej parafii kilka lat temu. Szczególne podziękowanie za trud posługi podczas wizyt duszpasterskich należy się kapłanom z największym stażem zakonnym oraz tym uczącym w katechezie czy wykładającym na uczelniach katolickich.

Udaliśmy się do około 5 400 (pięciu tysięcy czterystu) mieszkań z terenu naszej parafii. Zostaliśmy przyjęci w 58% mieszkań, co oznacza liczbę 3 220 mieszkań i stanowi spadek o 2% w porównaniu do poziomu ubiegłorocznej kolędy. Zauważalna jest coraz większa ilość pustostanów oraz mieszkań wynajmowanych, których czasowi mieszkańcy nie są zintegrowani z parafią. Specyfiką parafii pw. MB Bolesnej jest też charakterystyczna struktura wiekowa wiernych, czyli coraz więcej osób w starszym wieku. Mając na względzie powyższe czynniki, i tak liczba przyjmujących księdza po kolędzie jest zadowalająca.

 

Coraz więcej osób starannie przygotowuje się do wizyty duszpasterskiej poprzez przyszykowanie w swoich domach: krzyża, świec, kropidła z wodą święconą, a także Pisma Świętego. Wielu wiernych pozytywnie wypowiadało się o możliwości zaczerpnięcia w ostatnich tygodniach święconej wody oraz o ramowym planie kolędy umieszczonych w kruchcie kościoła i  na stronie internetowej. Dobrym źródłem informacji o kolędzie były też kartki zawieszane przy wejściach do domów, w tym roku o wiele rzadziej zrywane.

W tym miejscu raz jeszcze przypominam, że każdy, ktokolwiek nie zdołał przyjąć kapłana, a chciałby to uczynić, może w ciągu najbliższego tygodnia zgłosić się do kancelarii lub zakrystii.

Spośród tych osób, z którymi się spotkaliśmy, większość (ok. 60%) orientuje się w bieżących sprawach związanych z naszą parafią, wykazuje zainteresowanie problematyką duszpasterską oraz planowanymi inwestycjami. Przy okazji tych rozmów wyrażana była wdzięczność za dotychczasowe przedsięwzięcia, za to, co służy wspólnocie parafialnej, m.in. za dbanie o wyższą temperaturę w świątyni, przebudowę bocznego wejścia, za sklepik, parafialną stronę internetową, a zwłaszcza za odnowienie kaplicy Patronki parafii. Wiele osób podkreślało, że nowy wystrój i otwarty charakter kaplicy zachęca do zatrzymania i modlitwy w tym miejscu. Sama uroczystość poświęcenia odnowionej kaplicy też była niezwykłym przeżyciem. I rzeczywiście zauważamy liczniejszą obecność parafian w kaplicy MB Bolesnej przed Mszą św. czy po Komunii oraz podczas nabożeństw ku czci Patronki.

Sporo wiernych w czasie kolędy cechowała otwartość w mówieniu o swoich problemach ? od zdrowotnych po rodzinne. Nieraz spotykaliśmy się z prośbami o radę w trudnych sprawach. Ze względu na wyżej wspomnianą rosnącą liczbę osób w podeszłym wieku, wiele z nich wymaga opieki duszpasterskiej w domach, bo nie jest w stanie uczestniczyć w nabożeństwach w kościele. Kapłani proponowali tym wiernym odwiedziny z sakramentem namaszczenia chorych, spowiedzi czy komunii świętej pierwszopiątkowej, co nierzadko było odbierane z radością i pozytywnie.

Nasi parafianie wykorzystywali wizytę duszpasterską do przekazywania różnych sugestii czy zgłaszania pewnych propozycji. Ponieważ wiele z tych spraw może być ciekawych dla ogółu, pozwolę sobie tutaj przytoczyć te najczęściej się powtarzające kwestie:

- Zastrzeżenia do zbyt szczegółowych i długo trwających ogłoszeń parafialnych czytanych pod koniec mszy św. Poprzedni rok był czasem wielu nowych inicjatyw duszpasterskich i remontowych, które wymagały zaanonsowania, bieżącego informowania i potem podsumowania, rozliczenia. Strona internetowa dopiero ruszała, a wciąż nie mamy gazetki parafialnej, dlatego też ogłoszenia były podstawową formą komunikacji z parafianami.

Dziś można powoli powracać do skróconej formy ogłoszeń, gdyż coraz prężniej działa strona internetowa i niedługo powinna rozpocząć funkcjonowanie gazetka - na razie skromna w szacie graficznej, ale właśnie zawierająca pełną treść najważniejszych bieżących informacji.

 - Zauważono zwiększoną ilość specjalnych zbiórek na tacę czy do puszek. Należy pamiętać, że każda parafia ma liczne zobowiązania w tym zakresie ? zarówno względem Stolicy Apostolskiej, Kurii Archidiecezji Łódzkiej czy Prowincji Pasjonistów, ale też powinność uczestniczenia w coraz liczniejszych akcjach charytatywnych. Miniony rok obfitował tez w różne kataklizmy i anomalie pogodowe w kraju i zagranicą, przez co częściej niż zwykle zwracaliśmy się do wiernych z prośbą o wsparcie. Pamiętać też należy, że coniedzielna taca jest jednym z głównych źródeł utrzymania naszej parafii, a jak wiemy, parafialne budynki wymagają nieustannych konserwacji, inwestycji i remontów czy chociażby ogrzania, co pochłania znaczne kwoty.

 - Zgłaszano potrzebę stworzenia przy parafii większej przestrzeni do spotkań dla dzieci i młodzieży. Przy naszej parafii działa Liturgiczna Służba Ołtarza i schola. Od trzech lat organizujemy półzimowisk dla dzieci. Miło mi poinformować, że po tegorocznej edycji półzimowisk powstała inicjatywa powołania do życia: Oazy Dzieci Bożych "Mali Przyjaciele Jezusa i Maryi" i  młodzieżowej grupy "Młodzi z Pasją". Ponadto młodzież gimnazjalna przygotowująca się do bierzmowana ma spotkania formacyjne w małych grupach raz w miesiącu animując Msze św. niedzielne o g.13,00. Mamy nadzieję, że ta oferta duszpasterska zaspokoi - przynajmniej częściowo - zapotrzebowanie na tego typu formację.

         - Proszono też o przygotowanie w parafii propozycji jakiejś formacji skierowanej ku małżeństwom, zwłaszcza młodym. Jest to przedmiotem naszej troski duszpasterskiej i wydaje się, że już niedługo będziemy mogli przedstawić rodzinom z naszej parafii oraz goszczącym u nas ciekawą ofertę do nich skierowaną, pozwalającą pogłębić relację z Bogiem i we wspólnocie rodzinnej.

          Na koniec tego sprawozdania pragnę serdecznie podziękować wszystkim parafianom za okazane zaufanie i gościnność.

          Mamy świadomość niełatwej sytuacji materialnej wielu rodzin, więc tym bardziej dziękujemy za okazane serce i zrozumienie dla parafialnych inicjatyw (m.in. cegiełek), darów wotywnych dla Patronki naszej parafii, a szczególnie za złożone podczas kolędy ofiary. W ub. roku z tych datków zakupiliśmy: ekrany wyświetlające teksty modlitw i pieśni oraz urządzenia nagłaśniające na wieży i dokupiliśmy głośniki w Kościele, co polepszyło wyraźnie akustykę i słyszalność.

          W br. - wyjątkowo - główną część uzbieranej kwoty nie przeznaczymy na zakup konkretnej rzeczy, lecz odłożymy na sfinansowanie kosztów fazy przygotowawczo-projektowej i pierwsze etapy robót związanych z podjazdem dla niepełnosprawnych i rodziców z dziećmi. Ofiary złożone podczas kolędy pozwolą pokryć tylko część kosztów tej inwestycji. O kosztorysie całości prac oraz o harmonogramie robót będziemy informować na bieżąco i prosimy o zrozumienie podczas kolejnych zbiórek funduszy na ten cel.

           Część z zebranych ofiar z tegorocznej kolędy zostanie przeznaczona na doświetlenie podestu, który służy do przygotowania Grobu Pańskiego i Żłóbka oraz dokończenie nowego wystroju kaplicy MB Bolesnej.

 Korzystając z okazji, pragnę też w imieniu naszej wspólnoty kapłańskiej przeprosić Was Bracia i Siostry, jeśli w trakcie kolędy okazaliśmy zbytni pośpiech czy niewystarczające zainteresowanie Waszymi problemami.

            Z wdzięcznością wspominamy Waszą otwartość oraz wspólnie spędzone chwile na modlitwie i rozmowie. Niech Bóg błogosławi Waszym rodzinom, a wiara, nadzieja i miłość nie opuszcza Waszych domostw przez cały Rok Pański - 2011.

 

Łódź, dn. 13.02.2011                                                                                                                                   

o. Artur Kiliszek C.P.

Proboszcz par. M. B. Bolesnej

Poprawiony (niedziela, 06 marca 2011 01:20)