Informacje dot. sakramentu bierzmowania

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW 
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIAbierzmowanie

Poniżej umieszczamy aktualne informacje dla kandydatów do sakramentu bierzmowania:

Następna Msza św. dla kandydatów i spotkanie formacyjne odbędzie się 20 stycznia o godzinie 18.00!

Od tego roku w całej Polsce przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 3 lata, z wyjątkiem obecnych klas 3. gimnazjum (dla nich przygotowanie trwa 1 rok) i klas 8. szkoły podstawowej (dla nich przygotowanie trwa 2 lata).

1. Spotkania dla wszystkich kandydatów odbywają się raz w miesiącu, zazwyczaj w 3. niedziele miesiąca, w okolicach Mszy św. o godzinie 18.00. Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych jest bardzo ważne i wymagane. Są one przeznaczona dla młodzieży. Zbieramy na nich podpisy lub pieczątki. Karty lub indeksy przynosimy do zakrystii przed Mszą św., a rozdawane będą po spotkaniu, które jest zaraz po Mszy św.

2. Spotkanie formacyjne dla rodziców i świadków będzie zorganizowane osobno.

3. Są zasadniczo dwa rodzaje spotkań:
- spotkania formacyjne prowadzone przez kapłana dla wszystkich kandydatów;
- spotkania w małych grupach prowadzone przez świeckich animatorów.

4. Nie zbieramy numerów telefonów ani e-maili, więc tym bardziej prosimy o uważne sprawdzanie cotygodniowych ogłoszeń parafialnych (np. na stronie internetowej) dotyczących kandydatów do bierzmowania.

5. Zachęcamy wszystkich kandydatów do uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. (zwł. o godzinie 18.00) i w nabożeństwach związanych z różnymi okresami roku liturgicznego.

Informacje dla kandydatów z klas 3 gimnazjum

1. Kandydaci z klas 3 gimnazjów do końca roku 2018 powinni:
a) przynieść odpis aktu chrztu, bądź - jeśli ktoś był chrzczony w naszej parafii Matki Boskiej Bolesnej - przyjść z indeksem do naszej kancelarii, gdzie zostaną wpisane dane dotyczące chrztu.
b) poinformować, kto będzie świadkiem bierzmowania.

2. Kandydaci otrzymali książeczki-indeksy. Gdy są na Mszy lub nabożeństwie, zachęcamy do przychodzenia do zakrystii po pieczątkę/podpis. Usilnie zachęcamy do przynajmniej 3-krotnego uczestnictwa:
- w Adwencie - w Roratach
- w Wielkim Poście  - w Drogach Krzyżowych

3. Kandydaci uczestniczą w lekcjach religii w szkołach.  W indeksach jest miejsce na wpis od katechety zaświadczający o owocnym uczestnictwie w katechezie.
 
4. Warunki bycia świadkiem (najlepiej gdy jest nim jedno z rodziców chrzestnych kandydata): jest katolikiem, ukończył 16 lat, ma bierzmowanie, prowadzi życie zgodne z wiarą.

5. Wybór imienia - zachęcamy do pozostania przy imieniu chrzcielnym. Wyjątkiem są osoby, które nie mają świętego patrona ze chrztu - te osoby powinny wybrać sobie imię świętego jako swojego patrona od bierzmowania.

6. Zachęcamy do przynajmniej czterokrotnego przystąpienia do sakramentu spowiedzi św.: (1) na rozpoczęcie przygotowania, (2) na Boże Narodzenie, (3) na Wielkanoc (4) przed bierzmowaniem. Po spowiedzi - następuje podpis kapłana w indeksie.

Poprawiony (wtorek, 18 grudnia 2018 10:09)