Duszpasterska Rada Parafialna

Czas i miejsce:

- spotkania zazwyczaj co kwartał w poniedziałek g. 19,00 Salka Odczytów prezes: pan Włodzimierz Wierzbowski.

Duszpasterz: proboszcz o. Wojciech Adamczewski, kontakt przez kancelarię.

Opis działalności:

Aktywność Parafialnej Rady widoczna jest m.in. w podejmowaniu różnorodnych inicjatyw i inspirowaniu nowych form pracy duszpasterskiej, w dbaniu o rozwój życia religijnego parafii, w przygotowaniu ważniejszych wydarzeń parafialnych czy w analizie i udoskonalaniu działalności społecznej wspólnoty parafialnej. Jako gremium doradcze Proboszcza, Rada Duszpasterska służy fachową pomocą w sprawach dotyczących parafii i świątyni - rozumiejąc je także jako wspólne dobro materialne, które powstawało z ofiarności wiernych i im ma dobrze, pożytecznie służyć przez kolejne lata. 

Stąd znaczna aktywność Rady w zakresie prac remontowych, konserwacyjnych, modernizacyjnych oraz poprawiających funkcjonalność i komfort korzystania z budynków parafialnych. Wszystkie te działania sprzyjają poszerzaniu kręgu osób zaangażowanych w życie parafii i widzących w niej wspólnotę im bliską, ułatwiają organizację liturgii, przedsięwzięć charytatywnych czy duszpasterskich. 

Zapraszamy nowe chętne osoby do zaangażowania się w to dobre dzieło dla naszej parafii.