Zespół muzyczny "Theotokos"

Czas i miejsce:

- spotkania we wtorki g. 19,15 salka na II piętrze nad zakrystią (wejście klatką schodową od ulicy); dyrygent: pani Joanna. Kontakt po Mszach św. o g. 11,30 (gdy posługuje zespół).

Duszpasterz: o. Sebastian Walak - kontakt w zakrystii lub przez kancelarię.

Opis działalności:

Zespół istnieje w parafii MB Bolesnej od września 2006 r. Od początku skupiał osoby dorosłe, które będąc po formacji oazowej, zapragnęły kontynuować swoją posługę w Kościele poprzez animację muzyczną liturgii i innych wydarzeń parafialnych. Ponieważ były to młode małżeństwa, pierwotnym założeniem, które jest realizowane do dziś, stała się animacja Mszy Świętej dla dzieci i włączenie się w przygotowanie muzyczne dzieci przed I Komunią Świętą. Wraz z rozwojem zespołu udział w posłudze muzycznej mieli także ludzie bardzo młodzi, uczniowie i studenci. 

Przez 11 lat istnienia Zespół przybierał różne formy, a jego liczebność wahała się od 10 do 20 osób. Zaangażowani w prace zespołu byli zarówno amatorzy, jak i osoby wykształcone muzycznie, tak w kategorii wokalnej, jak i instrumentalnej. Obecnie Zespół liczy 11 osób dorosłych, ale do współpracy zapraszane są również dzieci posługujących w Zespole. 

Spotkania odbywają się we wtorki o 19.15, a także na ok. 1,5 h przed planowanym występem Zespołu. 

Główne formy zaangażowania w działalność parafialną wyrażają się między innymi w animacji niedzielnych Mszy Świętych dziecięcych, posłudze w formacji dzieci pierwszokomunijnych, animacji muzyczno - liturgicznej głównych wydarzeń parafialnych, takicj jak: Pasterka, Rezurekcja, Boże Ciało, rekolekcje ewangelizacyjne wspólnoty parafialnej i inne. Zespół zapraszany jest także do posługi muzycznej podczas ślubów, chrztów czy innych wydarzeń, także poza rodzinną parafią. Stałym elementem jest również formacja duchowa członków Zespołu realizowana poprzez udział w wydarzeniach ewangelizacyjnych, cykliczną Mszę Świętą dla Zespołu czy wspólną modlitwę. Formacja duchowo - muzyczna to udział  m.in. w warsztatach rozwijających umiejętności wokalne i instrumentalne, prowadzonych np. przez jezuitów, dominikanów czy Archidiecezję Łódzką. 

Wyrazem szczególnego nabożeństwa członków Zespołu do Matki Bożej jest przybranie nazwy ?Theotokos? i zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi członków Zespołu i ich rodzin dn. 21 września 2014 r.