Liturgiczna Służba Ołtarza

Czas i miejsce: 

- Msza św. w niedzielę o g. 11,30, a spotkania są ustalane na bieżąco.

Opiekunowie: prezes LSO - ceremoniarz  p. Patryk Sztelak.

Opiekun grupy ministrantów młodszych - ceremoniarz p. Marek Kaczmarczyk.

Duszpasterz: proboszcz o. Wojciech Adamczewski - kontakt w zakrystii lub przez kancelarię.

Opis działalności:

Grupa liczy około 30 osób. W jej skład wchodzą: 4 ceremoniarze, 8 lektorów oraz 18 ministrantów i kandydatów. 

Ministranci uczestniczą z różnych formach aktywności w życiu parafii oraz włączają się w Archidiecezjalne Dni Jedności Służby Ołtarza, Dni Skupienia oraz  Konkursy Wiedzy. 

Każdy ministrant przechodzi odpowiedni czas przygotowania i formacji. Starsi ministranci uczestniczą w kursach lektorskich i na ceremoniarzy w naszej archidiecezji. 

Rodzice LSO włączają się do pomocy przy różnego rodzaju działaniach duszpasterskich. 

Dla chętnych starszych ministrantów i młodzieży organizowane są raz w tygodniu zajęcia sportowe w szkolnej sali gimnastycznej, pielgrzymki autokarowe do sanktuariów maryjnych, a także wakacyjne i zimowe wyjazdy na terenie naszego kraju.