Rodzina Matki Pięknej Miłości

Czas i miejsce: Msza św. w III czwartek miesiąca o g. 18,00,  a spotkania są ustalane na bieżąco. 

Duszpasterz: wikariusz o. Hieronim Skrzypek, kontakt w zakrystii lub przez kancelarię.

Opis działalności:

Rodzina Matki Pięknej Miłości (RMPM) jest Ruchem modlitewno-apostolskim, założonym w 1989 roku przez pasjonistę ojca Dominika Busztę przy Zgromadzeniu Męki Pańskiej w Sadowiu k. Ostrowa Wlkp.  Po zamachu na Ojca Świętego, o. Dominik odczytał wezwanie papieskie skierowane do chorych jako zachętę do utworzenia wspólnoty osób cierpiących, gotowych do ofiarowania swego cierpienia za papieża, w jego intencjach, intencjach Kościoła, a także za nawrócenie grzeszników i za zbawienie wszystkich dusz.

Dzisiaj RMPM nie jest formalną organizacją, lecz duchową wspólnotą apostolską, którą przenika i łączy troska o zbawienie nie tylko własne, ale swojego środowiska, parafii, ojczyzny i całego świata. Złączona duchowo z Zakonem Pasjonistów, a szczególnie z Polską Prowincją pw. Wniebowzięcia NMP, liczy sobie ok. 66 tysięcy członków w różnym wieku (dane na rok 2011), głównie osoby świeckie, ale i duchowne. Nie każdy może poświęcać się czynnej działalności apostolskiej, ale każdy może swoje życie (modlitwy, prace, trudy i cierpienia) przepoić duchem apostolskim. Chrystus nauczał i leczył cudownie ludzkie słabości i choroby, lecz odkupienia dokonał przez krzyż i swoją mękę. My też możemy współdziałać w dziele odkupienia przez ofiarowanie w tym celu swoich cierpień nieodłącznych od naszego życia, o co prosił św. Jan Paweł II.

Do RMPM mogą więc należeć osoby chore i zdrowe każdego wieku, zawodu i stanu, które świadomie pragną przez przyjęcie swego krzyża w zjednoczeniu z Męką Jezusa włączyć się w dzieło zbawienia wszystkich ludzi. Przynależność do RMPM nie sprzeciwia się przynależności do innych zrzeszeń czy organizacji religijnych. 

Obowiązki członka RMPM: stale żyć w łasce uświęcającej; jak najczęściej uczestniczyć we Mszy św. z Komunią św.; regularnie czytać Pismo św. i w codziennym życiu realizować zasady Ewangelii, zwłaszcza bezinteresowną miłość bliźniego; na miarę możliwości aktywnie uczestniczyć w życiu i apostolstwie swej parafii; modlić się za cierpiących, praktykować nabożeństwo do Męki Jezusa i Matki Bolesnej, którego krzewicielami są Pasjoniści. Członkowie RMPM przez uczestnictwo w duchowości tego zakonu mogą nazywać się świeckimi pasjonistami.

 

Adres centrali: Sadowie-Golgota 52, skr. poczt. 125, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. do moderatora: 669 080 522, tel. do sekretariatu: (62) 734 79 25; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.