Niewolnice Jezusa i Maryi

Czas i miejsce: 

- Msza św. w II sobotę miesiąca o g. 8,00, a po niej spotkanie formacyjne w Salce Odczytów.

Duszpasterz: o. Sebastian Walak - kontakt w zakrystii lub przez kancelarię.

Opis działalności:

Wspólnota jest ruchem powstałym wokół duchowości św. Ludwika i jego "Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny". Poprzez spotkania formacyjne i Msze św. raz w miesiącu pragnie żyć dewizą św. Ludwika, iż Maryja jest najkrótszą, najpewniejszą i najszybszą drogą prowadzącą ludzi do Jezusa. Do grupy należy 15 osób. 

Co roku - 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w czasie wieczornej Mszy św. - grupa uroczyście odnawia Akt oddania się Jezusowi przez Maryję. 

Członkowie grupy zobowiązują się do praktykowania w życiu osobistym rodzinnym i parafialnym zawierzenia się Bogu w osobistej świętości.