Wspomnienie o śp. o.Piotrze Sobolu CP

ŚP. OJCIEC PIOTR SOBÓL CP - 
WSPOMNIENIE O KAPŁANIE, KTÓRY Z
MIŁOSIERDZIEM POCHYLAŁ SIĘ NAD BLIŹNIMI

piotr sobol 46

Poniżej zamieszczamy wspomnienie o śp. o. Piotrze i link do artykułu o Nim, jaki ukazał się w "Tygodniku Niedziela".

W poniedziałek 11 września 2017 roku o g. 22,00 odszedł do Domu Ojca opatrzony świętymi sakramentami pasjonista Ojciec Piotr Soból CP (1970-2017). Śp. o. Piotr Soból zmarł w 47. roku życia, 26. roku życia zakonnego i 22. roku kapłaństwa. Czytania biblijne przewidziane na dzień 11 IX stanowią niezwykły komentarz do życia i umierania śp. o. Piotra.

 piotr sobol 11a

Poruszająca jest już "Antyfona na wejście" zaczerpnięta z Psalmu 119: "Panie, jesteś sprawiedliwy, i wyrok Twój jest słuszny, postąp ze swoim sługą według Twej dobroci" (Ps 119, 137, 124).

piotr sobol 34

Potem w "Psalmie responsoryjnym" słyszeliśmy:
"Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja,
bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim,
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję." (Ps 62, 6-7.9)

piotr sobol 10

Z kolei "Antyfona na komunię" przynosiła jeszcze inny tekst psałterzowy: "Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego" (Ps 42, 2-3).

piotr sobol 26

Ale chyba najbardziej uderzające są słowa z "Pierwszego czytania" stanowiące fragment z Listu do Koryntian: "Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się z powodu zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego. (...) Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie. Po to właśnie się trudzę, walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, (...) aby ich serca doznały pokrzepienia, aby przez miłość wyuczeni, osiągnęli pełnię zrozumienia, w całym jego bogactwie, i głębsze poznanie tajemnicy Boga - Chrystusa" (Kol 1,24 - 2,3).

 piotr sobol 12a

Śp. o. Piotr Soból urodził się 14 kwietnia 1970 roku w Nowym Mieście n. Pilicą. Po ukończeniu w Łodzi szkoły średniej wstąpił w 1988 roku do postulatu w Zgromadzeniu Męki Jezusa Chrystusa (pasjonistów).

piotr sobol 43

Profesję zakonną w Zgromadzeniu Pasjonistów złożył 15 września 1991 r. Święcenia kapłańskie przyjął 17 kwietnia 1995 r.

piotr sobol 44

Był duszpasterzem w Sadowiu, Przasnyszu i od dziesięciu lat w Łodzi - w naszej parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej, gdzie pełnił funkcję wikariusza parafialnego, duszpasterza chorych i parafialnego zespołu wokalno-instrumentalnego "Theotokos".

piotr sobol 14

Podczas różnych parafialnych uroczystości można było śp. o. Piotra widzieć przy ołtarzu lub posługującego - wraz z zespołem - swoim śpiewem. Bo nie tylko sprawował nad "Theotokos" opiekę duszpasterską, ale aktywnie włączał się w tę służbę na chwałę Bożą.

piotr sobol 36

Śp. o. Piotr był również wieloletnim (od 2009 roku) kapelanem Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej przy Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Niezłomny rekolekcjonista, dobrym słowem służył każdemu, kto zwrócił się o pomoc. Zawsze uśmiechnięty i wpatrzony w drugiego człowieka, z wielkim zaangażowaniem pomagał chorym w ich zmaganiach z cierpieniem i pochylał się nad umierającymi.

piotr sobol 29

Odszedł do Domu Ojca w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie  11 września 2017 r. o godz. 22,00 po wyczerpujących zmaganiach z poważną chorobą i przechodząc wcześniej skomplikowaną operację decydującą o Jego życiu.

 piotr sobol 32

W ofiarnym życiu zakonnym i kapłańskim śp. o. Piotra można odnaleźć odwzorowanie niektórych myśli założyciela Zgromadzenia Pasjonistów - św. Pawła od Krzyża, nad którymi warto się chwilę zatrzymać:
- "Nie ma innej drogi naszego wzrostu w kontaktach z Bogiem niż wypełnienie zadań, jakich Bóg od nas wymaga, zwłaszcza w chwilach (...) cierpienia, w których On jest wzmocnieniem nas samych."

piotr sobol 13a

- "Chcę całkowicie być w płomieniach Miłości. Jeszcze bardziej tym mnie obdarzaj: chcę śpiewać w płomieniu Miłości i głosić wielkość łaski, którą On, niestworzona Miłość, nam ukazuje."

piotr sobol 1

- "Kochaj swego brata w Bogu. Kochaj Boga w Twoim bracie. Dziel się z innymi: bądź z nimi w cierpieniach, w radościach, w ich nadziejach."

 piotr sobol 8

- "Pokładaj nadzieję... nawet wtedy, gdy wokół są same nieszczęścia. Źródłem twej radości jest wieczne szczęście Boże."

 piotr sobol 39

Uroczystości pogrzebowe z bardzo licznym udziałem duchowieństwa i wiernych odbyły się w piątek 15 września - w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, którą bardzo umiłował zmarły pasjonista. Po Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem Administratora Archidiecezji Łódzkiej ks. bpa Marka Marczaka nastąpiło złożenie ciała śp. o. Piotra do grobowca Zgromadzenia Pasjonistów na cmentarzu pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (Łódź, ul. Szczecińska 96/100).

piotr sobol 6 

"Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie... Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen."

Niech w życiu i śmierci śp. o. Piotra będzie uwielbione Miłosierdzie Boże!

piotr sobol 21 

Otoczmy swoją serdeczną modlitwą Zmarłego i Jego Bliskich.

piotr sobol 33

Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu poświęconego śp. ojcu Piotrowi, jaki ukazał się w Tygodniku "Niedziela" z datą 24.09.2017 - by do niego przejść, "kliknij" TUTAJ.

62 (61), 6-7. 9

Poprawiony (piątek, 07 września 2018 22:36)