Strona główna > Aktualności > Sprawozdania proboszcza > SPRAWOZDANIE NA KONIEC ROKU KALENDARZOWEGO - 31.12.2009

SPRAWOZDANIE NA KONIEC ROKU KALENDARZOWEGO - 31.12.2009

I. PREZENTACJA OO. PASJONISTÓW, SIÓSTR MISJONAREK ŚW. RODZINY I GRUP PARAFIALNYCH:

 

1) W naszej wspólnocie parafialnej pracują następujący Ojcowie Pasjoniści:

Wykładowcy:

o. dr Tomasz Gałkowski - który zajmuje stanowisko konsultora w Radzie Prowincjalnej polskiej Prowincji Pasjonistów pw. Wniebowzięcia N.M.P. oraz jest wykładowcą prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie im .Kar. St. Wyszyńskiego w Warszawie.

o.prof. Jerzy Józef Kopeć - emerytowany wykładowca liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim , który przebywa w naszym klasztorze na zasłużonym wypoczynku po wieloletniej pracy na uczelni.

 

Wikarzy parafialni

o. Hieronim Skrzypek - który od ponad 30 lat pracuje przy naszej parafii, Jako wieloletni katecheta młodzież ponad gimnazjalnej, młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, duszpasterz grup R.M.P.M i Miłosierdzia Bożego, chóru parafialnego i wielu innych. Pełni bardzo odpowiedzialna funkcję ekonoma parafialnego odpowiadającego za stan finansów naszej parafii.

o. Piotr Soból - który pochodzi z terenu naszej parafii i pracuje w niej od kilku lat. Jest duszpasterzem zespołu muzycznego oraz kapelanem lekarzy, pielęgniarek i chorych Hospicjum Łódzkiego.

 

wikariusz klasztorny o. Janusz Kołodziej, który przybył do naszej wspólnoty we wrześniu z Przasnysza. Jest opiekunem: Rodziny Radia Maryja i grupy osób niepełnosprawnych Zajmuje się sprawami administracyjno-gospodarczymi naszego klasztoru, pełniąc funkcję ekonoma klasztornego.

 

Pozostali Ojcowie znani i lubiani:

o. Romuald Dobrzański który od ponad dwudziestu lat pracuje przy naszej parafii, wieloletni duszpasterz ludzi chorych i niezastąpiony spowiednik wielu osób.

 o. Stanisław Mazur który już pracował w parafii łódzkiej ponad dziesięć lat temu, przybył pod koniec października do naszej wspólnoty z klasztoru z Przasnysza. Zajmuje się wszystkimi sprawami duszpasterskimi i chętnie włącza się w bieżące inicjatywy i potrzeby parafii.

o. Zenon Sztymelski i o. Józef Pacuszaka ? schorowani dwaj ojcowie, którzy przybyli kilka lat temu do naszej wspólnoty - do infirmerii, aby podleczyć swój stan zdrowia.

 

Oraz ja o. Artur Kiliszek, który objąłem urząd proboszcza parafii i przełożonego wspólnoty Pasjonistów w Łodzi z dniem 23 sierpnia b.r. Mam pod opiekę Rodzinę Różańcową, wspólnotę  Niewolnic Jezusa i Maryi oraz Jedność Wieczernika, a także katechizuje w szkole wraz z o. Hieronimem młodzież ponad gimnazjalną.

 

W tym roku przeszli do innych klasztorów Pasjonistów:

o.Mariusz Ratajczyk - mój poprzednik, który od końca sierpnia b.r. objął funkcję proboszcza nowej parafii Pasjonistów w Warszawie ?Białołęce.

o.Tomasz Urbański, który od końca sierpnia b.r. objął funkcję wikariusza we wspólnocie Pasjonistów w Wiśle.

oraz o. Wojciech Adamczewski - wykładowcą filozofii w Seminarium Diecezjalnym na Ukrainie w Gródku oraz ekonom Prowincjalny. Na prośbę o. Prowincjała o. Andrzeja Jakimiaka przeszedł z końcem grudnia do wspólnoty warszawskiej pasjonistów. Jesteśmy mu wdzięczni, że pomaga nam w tym roku w kolędzie.

 

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana:

o. Damian Wojtyska - 24.03.2009 r. w wieku 76 lat wybitny naukowiec i wieloletni konsultor Komisji Nauki Wiary (Sekcja Historyczna) przy Episkopacie Polski, wykładowca historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

oraz brat Antoni Adam Gałązka - 21.12.2009 r. wieku 81 lat, wieloletni brat posługujących przy najważniejszych pracach gospodarczych potrzebnych dla funkcjonowania domu klasztornego. Najwięcej czasu pracował w klasztorze w Sadowiu k. Ostrowa Wlk.  O. Damian został pochowany w grobowcu Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej, a brat Antoni w grobowcu Pasjonistów w Łodzi przy ul. Szczecińskiej.

 

2) Przy naszej parafii rezydują siostry Misjonarki św. Rodziny. Obecnie w pracę parafii zaangażowanych jest pięć sióstr, z tego siostrą przełożoną jest: s. Klaudia, dwie siostry pracują jako katechetki: s. Milena i s. Bolesława, jedna siostra jako zakrystianka s. Katarzyna, którą najczęściej widzimy w prezbiterium oraz s. Tomasza - wieloletnia emerytowana zakrystianka naszej parafii, która pracuje w domu klasztornym. Jestem jej wdzięczny za ofiarną wieloletnią służbę dla naszej parafii.

Dzięki zaangażowaniu naszych sióstr mamy wzmocnione "duchowe zaplecze funkcjonowania parafii" oraz zapewnioną troskę nad religijną edukacją dzieci w różnych przestrzeniach aktywności naszej parafii.

 

3) W listopadzie 2009 roku przy naszej parafii rozpoczęła działalność Rada Parafialna, która ma za zadanie wspierać moją osobę w sprawach administracyjno-gospodarczych oraz związanych z duszpasterstwem. W pracach Rady Parafialnej biorą udział osoby, które zechciały swoim doświadczeniem i umiejętnościami głębiej włączyć się w duchowe i organizacyjne życie parafii.
 

II. NOWE INICJATYWY W ŻYCIU  DUSZPASTERSKIM PARAFII:


  W związku z ogłoszonym przez Benedykta XVI od czerwca 2009 r. do czerwca 2010 r. Rokiem Kapłańskim pojawiły się w życiu duszpasterskim naszej parafii następujące inicjatywy:
 1) We czwartki odmawiana jest modlitwa Jana Pawła II o uświęcenie kapłanów, głoszona jest okolicznościowa homilia o posłudze kapłańskiej i płynących z niej łaskach dla Ludu Bożego oraz odbywa się modlitewne czuwanie przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, m.in. w intencji kapłanów z naszej parafii.

2) Wzorem różnych sanktuariów w każdą drugą niedzielę miesiąca na zakończenie mszy św. z udziałem dzieci o godz. 11.30 udzielane jest specjalne błogosławieństwo dla dzieci i ich rodziców oraz wszystkich chętnych wiernych.

Poza tym, kierując się zapotrzebowaniem wiernych, podjęliśmy szereg innych inicjatyw duszpasterskich:
1) Od 2010 r. proponujemy Msze św. zbiorowe: w drugie środy miesiąca o g. 18,00 w intencjach polecanych Bogu przez wstawiennictwo M. B. Bolesnej - Patronki naszej parafii oraz w drugą niedzielę każdego miesiąca o g. 10,00 w intencji Jubilatów i Małżeństw, którzy w danym miesiącu obchodzą swoje urodziny i rocznice sakr. małżeństwa.

2) Poza tym, mając na względzie prośby naszych parafian, aby nie łączyć intencji za zmarłych i za żyjących, przy zamawianiu intencji na rok 2010 prosimy o podawanie telefonu kontaktowego do osoby zamawiającej intencje i wstępne zdeklarowanie: czy Msza św. ma być odprawiona za żyjących, czy za zmarłych?

3) Powróciliśmy też w naszej parafii do tradycji peregrynowania wśród mieszkańców poszczególnych bloków różańca papieskiego wraz z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. W ten sposób przygotowujemy się duchowo do przyjęcia Kopii Cudownego Obrazu M. B. Jasnogórskiej w maju 2010 r.

4) Jako parafia objęliśmy opieką dzieci z ubogich rodzin. Dzięki ofiarności  Darczyńców możemy sponsorować obiady  dla trzynaściorga  dzieci.

5) Nawiązaliśmy współpracę z pododdziałem oręża polskiego i Bractwem Orderu św. Stanisława bp-męczennika, które włączają się i uświetniają nasze parafialne obchody uroczystości religijnych i patriotycznych np. uczestnictwo w Święcie Odzyskania Niepodległości 11.11.2009 r. oraz w czasie Pasterki 21.12.2009.

6) Wracając zaś do niedawnych świąt Bożego Narodzenia i okresu je przygotowującego, warto jeszcze wspomnieć udane rekolekcje adwentowe prowadzone pod hasłem "Powołani do życia w rodzinie" przez o. Marcina - ze zgromadzenie księży klaretynów. Podkreślenia wymaga wysoka frekwencja wiernych oraz ciekawa forma głoszenia nauk, wzbogaconych o: wieczór modlitwy, pantomimę o kryzysie małżeństwa i na zakończenie koncert zespołu religijnego.

 

III. NOWE INICJATYWY W FUNKCJONOWANIU I URZĄDZENIU KOŚCIOŁA:


1) Największą inwestycją ostatnich miesięcy był remont schodów głównych, które ze względu na bardzo zły stan techniczny oraz zagrażający bezpieczeństwu i niezgodny z przepisami podjazd wymagały pilnej modernizacji. Przełożono i zafugowano dotychczasowy granit, dokupiono nową partię materiału i ułożono go, usunięto stare i niefunkcjonalne metalowe kratki przy wejściu i zastąpiono je specjalnie zmatowionym, tzw. płomieniowanym granitem, wykonano podstopnie u podnóża wieży i przed frontem Kościoła, w miejsce dotychczasowych poręczy zainstalowano dwie balustrady obustronne wykonane ze stali kwasoodpornej.

Kierując się najnowszymi przepisami prawa budowlanego oraz kwestią bezpieczeństwa wiernych, zmuszeni byliśmy usunąć stary podjazd dla niepełnosprawnych zlokalizowany na głównych schodach. Trwają obecnie prace projektowe nad koncepcją nowego, praktycznego i wygodnego podjazdu lub dźwigu windowego, które ułatwią komunikację osobom niepełnosprawnym oraz rodzicom z dziećmi w wózkach.

2) Rozumiejąc wagę innego problemu, tzn. dokuczliwego dla wiernych odczucia zimna w świątyni, podjęliśmy intensywne wysiłki, aby zwiększyć temperaturę w Kościele. I tak: by zimne powietrze nie przedostawało się do Kościoła, zabezpieczono wszystkie otwory na strychu, strop kaplicy M. B. Bolesnej przykryto grubą warstwą wełny mineralnej, przysłonięto na czas zimowy płytami styropianowymi okna -witraże w kaplicy, a folią okna nad prezbiterium, zakupiono wykładzinę dywanową na siedziska ławek, przy drzwiach wejściowych do Kościoła zamontowano siłowniki, które domykają drzwi, a najnowszą inwestycją są kotary przed drzwiami głównymi z materiału plusz jednostronnego. W ciągu tygodnia udostępnione jest wiernym boczne wejście do Kościoła, a w niedziele tylko wybrane drzwi przeszklone z kruchty. Dzięki tym wszystkim zabiegom oraz regularnemu ogrzewaniu świątyni, które nie było praktykowane w minionych latach, wzrósł komfort przebywania w świątyni. W najbliższych miesiącach planowane są dalsze działania mające na celu podwyższenie temperatury panującej w Kościele. Ale już teraz warto zaznaczyć, że m.in. dzięki ww. staraniom wzrosła liczba wiernych uczestniczących w rekolekcjach (o ponad 15-20%) i w niedzielnych mszach św. (o ponad 10%).

Wszystkie te przedsięwzięcia związane z remontem schodów i podjazdu oraz z ogrzewaniem Kościoła wymagają sporej ilości czasu oraz funduszy i nie byłyby możliwe bez wielkiej ofiarności parafian, którzy poprzez swoje datki i poświęcony czas służą naszej wspólnocie. Dziękujemy także wszystkim za dotychczasowe zrozumienie pewnych utrudnień i dużą kulturę wiernych  w przyjmowaniu nowych rozwiązań w tym zakresie i prosimy o cierpliwość w tym względzie w kolejnych miesiącach.

3) Dzięki ofiarności i pracy społecznej naszych parafian mogliśmy w większości pokryć koszty jesiennych inwestycji: przycięcia i wywiezienia przez specjalistyczną firmę gałęzi z 32 drzew lipowych, zakupu materiałów do malowania ogrodzenia kościelnego od al. Pasjonistów, poza tym wyregulowano drewniane drzwi wejściowe, zainstalowano nowe oświetlenie w kruchcie i na zewnątrz przed głównymi drzwiami wejściowymi, uporządkowano wieżę kościelną, skąd usunięto olbrzymie ilości ptasich odchodów i zabezpieczono otwory wieży przed ptakami.
4) Z sugestii wspólnoty zakonnej, parafian i Rady Parafialnej pojawiają się także liczne inicjatywy, mające zintegrować i zaktywizować wiernych, takie jak: utworzenie strony internetowej parafii, założenie parafialnej gazetki czy powrócenie do korzystania z rzutnika i ekranu w celu piękniejszego wychwalania Boga poprzez nasz śpiew liturgiczny i inne.


Wszystkie tu wymienione przedsięwzięcia duszpasterskie i inwestycyjne nie byłyby możliwe bez zaangażowania się wspólnoty kapłanów-zakonników Pasjonistów, sióstr Misjonarek św. Rodziny, dobrej współpracy z Radą Parafialną oraz wsparcia materialnego i modlitewnego wielu parafian. Za to wszystko - składam serdeczne "Bóg zapłać" i zapewniam o modlitwie.

 

IV. STATYSTYKA PARAFIALNA:

 

Na zakończenie sprawozdania przedstawiam statystykę parafialną i rozliczenie ekonomiczne:

1) CAŁOROCZNA ILOŚĆ:

POGRZEBÓW -180; CHRZTÓW ŚW. - 71; ŚLUBÓW - 22.

Zwracam uwagę, na ponad dwukrotnie większą liczbę pogrzebów niż chrztów. Jest to, niestety, tendencja stała, utrzymująca się od kilku lat.

2) ROZLICZENIE EKONOMICZNE (KOŚCIÓŁ). PRZYCHÓD Z TACY - CO NIEDZIELA ŚREDNIO:

 - ponad 3000 PLN. Średnia ta wzrastała, gdy była ogłaszana taca nadzwyczajna, przeznaczona na konkretny cel, np. remont schodów. Wtedy kwota wynosiła średnio -5 500 PLN, czyli wzrastały prawie o połowę. 

3) ROZLICZENIE EKONOMICZNE (KOŚCIÓŁ) - ROZCHÓD:
OPŁATY OKRESOWE:
- 5 100 PLN - OPŁATA ZA ZUŻYTE CIEPŁO (CZAS: 15.10 -15.11.2009)

4) ROZLICZENIE EKONOMICZNE (PARAFIA) - ROZCHÓD IX-XII:

- 6 700 PLN - przycinka drzew (WRZESIEŃ);
- 1 200 PLN - materiały na malowanie ogrodzenia (WRZESIEŃ);
- 5 500 zł - balustrady obustronne (PAŹDZIERNIK);
- 37 500 PLN - CAŁKOWITY KOSZT REMONTU SCHODÓW (PAŹDZIERNIK) - w tym: 10.000 wpłacił o. Mariusz; 1 900 - z ofiar od darczyńców i 25.600 - z tac ww.
- 6 200 zł - wykładzina dywanowa na siedziska ławek (LISTOPAD)


5) ROZLICZENIE OFIAR ZBIERANYCH DO PUSZEK- 
OKRES IX - XII:
 

Na uwagę zasługuje tutaj szczególna hojność parafian przy dwóch niedawnych zbiórkach pieniędzy - na paczki na Dom Dziecka i na operację Oli - przekraczających każdorazowo kwotę 3 000 PLN.

Na zakończenie pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim osobom duchownym i świeckim za życzliwość i wsparcie. Składam jeszcze raz staropolskie "Bóg zapłać" i zapewniam o mojej modlitwie i wdzięczności.

 

Łódź, dn. 31.12.2009 r.                                                 

o. Artur Kiliszek C.P.
Proboszcz par. M. B. Bolesnej

 

Poprawiony (sobota, 05 marca 2011 22:47)