Prośba o wsparcie renowacji witraży

PROSIMY O WSPARCIE DALSZYCH PRAC
 PRZY RENOWACJI WITRAŻY 
 witraze 3

Z radością informujemy, że m.in. dzięki ofiarności naszych Parafian oraz Przyjaciół udało się wykonać prace związane z renowacją i zabezpieczeniem dwóch z czterech witraży w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej. Koszt dotychczasowo zrealizowanych robót wyniósł 62 000 zł. Drugi etap będzie kosztował podobną sumę. Przy czym warto podkreślić, że prace są podejmowane po szerokich konsultacjach ze specjalistami - tak by uzyskać najlepszy efekt końcowy przy minimalizacji kosztów. A z kolei wiele zadań zostało wykonanych niemal w cenach kosztów materiałów i podstawowych kosztów pracy...

Składamy serdeczne "Bóg, zapłać" wszystkim osobom zaangażowanym w tak gospodarne prowadzenie inwestycji oraz za złożone do tej pory ofiary i bardzo prosimy o kolejne dary serca! Kolejną do tego okazją będą wizyty duszpasterskie, bo dobrowolne datki składane podczas nich zostaną przeznaczone właśnie na pokrycie ww. kosztów. Wyraźnie podkreślamy jednak, że fakt przyjęcia księdza po kolędzie w żaden sposób nie wiąże się z koniecznością składania jakichkolwiek ofiar!

Poniżej przekazujemy info nt. zakresu prac prowadzonych przy oknach witrażowych oraz dokumentację zdjęciową: na lewo prezentujemy zdjęcia przed remontem, na prawo - po remoncie.

 witrazenowe 2

Konieczność rozpoczęcia renowacji witraży w kaplicy Patronki parafii Matki Bożej Bolesnej jest spowodowana bardzo złym stanem technicznym nie tylko konstrukcji stalowej samych witraży, ale też osłaniających ich od zewnątrz okien. Pozostawienie witraży w dotychczasowej kondycji jest niebezpieczne i nieracjonalne z punktu widzenia termiki budynku oraz kosztów ogrzewania.

witrazenowe 1

Sytuacja wygląda tak, że skorodowała konstrukcja stalowa utrzymująca witraże oraz szyby zewnętrzne, poza tym w zewnętrznych oknach są popękane szyby, a w niektórych miejscach w ogóle ich brak, co grozi wypadnięciem i stłuczeniem pozostałych szyb czy witraży. Oznacza to nie tylko możliwość całkowitego uszkodzenia tej stolarki, ale nawet niebezpieczeństwo zranienia przypadkowych osób. Taki stan techniczny witraży uniemożliwia też utrzymanie wyższych temperatur w kościele oraz znacząco zwiększa koszty jego ogrzewania. Jak zatem widać, renowacja witraży jest pilną koniecznością.

witrazenowe 3

Obecnie trwają prace przy demontażu konstrukcji stalowej okien i ich oszklenia oraz przy oczyszczaniu i zabezpieczaniu konstrukcji witraży. Planujemy zakup i montaż nowych konstrukcji aluminiowych pod okna stałe oraz zewnętrzne okna trzyszybowe wykonane również w konstrukcji aluminiowej. Pozwoli to znacznie ograniczyć straty ciepła w kościele i należycie zabezpieczyć witraże przed degradacją.

witrazenowe 4

Wspomniane prace wiążą się ze znacznymi kosztami. Dlatego zwracamy się do wszystkich naszych Parafian, Gości i Przyjaciół z prośbą o wsparcie - czy to w formie dobrowolnej ofiary złożonej podczas kolędy, czy w formie tzw. "Cegiełki" od całej rodziny złożonej w zakrystii po Mszach św. albo w kancelarii parafialnej, czy też w formie darowizny wpłaconej na konto parafii - z dopiskiem "Na witraże":

Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej, 91-149 Łódź, al. Pasjonistów 23
Bank PKO BP SA VI Oddział w Łodzi
Nr konta: 98 1020 3408 0000 4602 0133 0521

witrazenowe 5

Dziękujemy za życzliwość i zrozumienie - Bóg zapłać! Przypominamy, że za wszystkich darczyńców modlimy się w trakcie środowych nabożeństw do Patronki naszej parafii - Matki Bożej Bolesnej.

witraze 4

Poprawiony (niedziela, 30 grudnia 2018 23:27)