Plan kolędy AD 2018/2019

KOLĘDA AD 2018/2019
kolda

Z wizytą duszpasterską, czyli kolędą udamy się do wiernych od środy 2 stycznia 2019. Podstawowym celem kolędy jest modlitwa księdza z domownikami, poświęcenie miejsca zamieszkania oraz błogosławieństwo dla rodziny na cały rok. Ponadto jest to okazja do bliższego poznania się między kapłanami i parafianami, do rozmowy na tematy rodzinne, duszpasterskie oraz życia i potrzeb parafii czy oczekiwań względem niej. Skorzystajmy wzajemnie z tych możliwości...

Informacje o terminach kolędy będą się pojawiać w ogłoszeniach parafialnych, na stronie internetowej oraz na karteczkach rozklejanych przy klatkach schodowych w przededniu wizyty duszpasterskiej. Informujmy o niej naszych sąsiadów i znajomych.

Przy okazji kolędy ojcowie pasjoniści będą zostawiali ulotki informacyjne o Kursie Alfa, czyli serii spotkań mających na celu ożywienie wiary. Kurs ten rozpocznie się w naszej parafii 6 marca 2019. Więcej na jego temat można przeczytać na stronie: http://kursalfa-lodzkie.pl/

Plan kolędy na najbliższe dni:

- Środa 2 stycznia:            bl. 257, 263, 264, 265, 266;

- Czwartek 3 stycznia:      bl. 259, 260, 261, 262;

- Piątek 4 stycznia:           bl. 258, 258 A, 201, Os. przy ul. Kaczeńcowej 6, 6A, 6B;

- Sobota 5 stycznia:          bl. 202, 203, 204, 206.

Początek kolędy od g. 16,30, w soboty od g. 15,00.

Dziękujemy wszystkim za życzliwe przyjęcie kapłanów po kolędzie oraz za złożone dobrowolne ofiary na Kościół, tj. na kontynuację remontu witraży w kaplicy MB Bolesnej - więcej na temat tej inwestycji można przeczytać, "klikając" TUTAJ

Bardzo prosimy - w miarę możliwości - o obecność podczas wizyty duszpasterskiej wszystkich domowników oraz o przygotowanie stołu z krzyżem, świecami, kropidłem, wodą święconą i Pismem Św. Dzieci i młodzież zachęcamy do przygotowania zeszytów z religii w celu otrzymania pamiątkowego wpisu.

Przypominamy, że w wodę święconą i tzw. zestawy kolędowe można zaopatrzyć się w kruchcie kościoła.

Osoby, które nie mogą przyjąć kapłana w wyznaczonym terminie, prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z kancelarią parafialną (nr tel.: kom. 783 068 972 lub stacjon. 42 652 76 50) w celu umówienia dogodnego czasu kolędy - już po zakończeniu wizyt składanych zgodnie z planem. Bardzo nam zależy, by jak najwięcej rodzin w naszej parafii przyjęło kapłana i otrzymało Boże błogosławieństwo dla swoich bliskich i całych domostw.

Poprawiony (niedziela, 30 grudnia 2018 23:33)