6 I - Święto Objawienia Pańskiego

6 I - UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
 ŁÓDZKI ORSZAK TRZECH KRÓLI

trzechkroli

6 stycznia Kościół obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji znaną jako Trzech Króli. W tym roku - 2019 - przypada ona w niedzielę. Tradycyjne tego dnia święcenie kredy i kadzidełka nastąpi podczas każdej Eucharystii. Ofiary złożone na tacę przeznaczone będą na wsparcie Misji. Zapraszamy 6 I o g. 17,00 do naszej świątyni na koncert kolęd parafialnego zespołu muzycznego "Theotokos".

Objawienie Pańskie, (inaczej z greckiego "Epifania", czyli - objawienie, ukazanie się) to święto mające uczcić obecność Boga w historii człowieka, objawienie się Boga człowiekowi, objawienie się zwłaszcza ludom nieżydowskim, pogańskim, reprezentowanym przez Mędrców ze Wschodu, a także uzdolnienie człowieka do rozumowego poznania Boga dzięki rzetelnemu poszukiwaniu prawdy o świecie i człowieku. Pokłon Magów-Mędrców, których do Jezusa przywiodła gwiazda, wskazuje, że cały wszechświat (gwiazda, a więc kosmos) został poruszony narodzeniem Chrystusa. Biblijnym śladem dla tego święta jest historia opisana w Ewangelii Mateusza, według której Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Jezusowi: "Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę".

W tradycji polskiej Objawienie Pańskie nazywane jest potocznie świętem Trzech Króli. Objawienie Pańskie należy do najwcześniejszych świąt obchodzonych przez Kościół. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa święto to wyznaczało początek roku liturgicznego. Objawienie Pańskie ma swoją symbolikę: jest pokłonem zarówno części świata pogan, jak i ludzi z różnych warstw społecznych oraz narodowych w ogóle. Stąd dużo późniejsze przedstawienie Mędrców (Króli), jako trzech osób, z których jedna jest czarna, druga - młoda, a trzecia - stara. Wśród takiej rodziny ludzkiej narodził się Chrystus ze swą zbawczą misją, a ona w swych przedstawicielach przybyła z różnych stron, aby złożyć mu hołd.

Z uroczystością Objawienia Pańskiego wiąże się zwyczaj święcenia kredy i kadzidła. Spalane potem w domu kadzidło podkreśla, że jest on miejscem modlitwy. Kredą natomiast zwyczajowo w święto Trzech Króli pisze się na drzwiach wejściowych litery: K+M+B oraz datę bieżącego roku. Skrót ten nieraz jest interpretowany jako łacińska inskrypcja CMB, czyli: Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi). Z kolei pojawienie się w średniowieczu popularnej legendy o "trzech królach" wpłynęło na odczytywanie tych liter również jako imion Mędrców: Kacper, Melchior, Baltazar.

W sztuce Kacper przedstawiany jest najczęściej jako ofiarujący mirrę Afrykańczyk, Melchior - jako dający złoto Europejczyk i Baltazar - jako król azjatycki przynoszący do żłóbka kadzidło. Złożone dary niosą ze sobą pewne znaczenia: złoto to symbol godności królewskiej, kadzidło - godności kapłańskiej, mirra - symbol wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedź śmierci Zbawiciela. Jednocześnie był to wyraz wiary w Chrystusa prawdziwego człowieka (mirra), prawdziwego Boga (kadzidło) oraz Króla (złoto).

orszak3kroli

Zgodnie z tradycją ostatnich lat w Uroczystość Objawienia Pańskiego AD 2019 ulicami wielu polskich miastach przejdą rodzinne marsze Orszaku Trzech Króli (OTK). Zachęcamy rodziny naszej parafii i miasta, aby w kolorowych strojach kolędników uczestniczyły w Orszaku, który jest formą nowej ewangelizacji, a w tym roku będzie szedł pod hasłem: "Odnowi oblicze ziemi". 

Łódzki Orszak Trzech Króli rozpocznie się Mszą św. o godz. 11,00 w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi przy Placu Wolności, której będzie przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś. Po Mszy św. - około godz. 12,00 - sprzed kościoła wyruszy barwny pochód kolędników wraz z jadącymi na koniach i wielbłądzie Trzema Królami. Pochód przejdzie ul. Piotrkowską do stajenki zbudowanej przed Bazyliką Archikatedralną, aby oddać cześć Dzieciątku Jezus. Na zakończenie Łódzkiego Festynu Trzech Króli ok. godz. 13,00 przed katedrą odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu zespołu "Arka Noego". Wydarzenie będzie relacjonowane przez TVP1.

Więcej info nt. ogólnopolskiej akcji OTK można przeczytać na stronie: http://orszak.org/ 

Poprawiony (niedziela, 30 grudnia 2018 11:57)