Strona główna > Aktualności > Sprawozdania proboszcza > Sprawozdanie za AD 2013

Sprawozdanie za AD 2013

 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013

Kochani Bracia i Siostry! Przeżywamy dziś w Kościele uroczystość Chrztu Pańskiego. W tym wydarzeniu dochodzi do pierwszego w historii świata pojawienia się w postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy. Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia wierzącym Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś strony kieruje uwagę na rzeczywistość chrztu. Warto tu wspomnieć, że Kościół w Polsce rozpoczął właśnie czteroletni okres przygotowań do 1050. rocznicy Chrztu Polski, którą będziemy przeżywać w 2016 r., a w bieżącym roku liturgicznym te przygotowania będą przebiegać pod hasłem "Wierzę w Syna Bożego".

Nim przejdziemy do realizacji nowego programu duszpasterskiego, warto jeszcze raz spojrzeć na miniony - 2013 rok, podsumowując go sprawozdaniem dotyczącym naszej parafii oraz wnioskami wynikającymi z tegorocznej kolędy.

I. PREZENTACJA KAPŁANÓW-PASJONISTÓW, SIÓSTR MISJONAREK ŚW. RODZINY I GRUP PARAFIALNYCH:

W naszej wspólnocie parafialnej pracują następujący Ojcowie: proboszcz o. Artur Kiliszek; wikariusze parafialni: o. Hieronim Skrzypek i o. Piotr Soból; duszpasterze: o. Romuald Dobrzyński, o. Tomasz Gałkowski, o. Stanisław Mazur, o. Piotr Sułkowski, o. Sebastian Walak oraz o. Wojciech Kowalczyk, który przybył do nas w sierpniu 2013 r., na miejsce o. Pawła Wójcika, który przeszedł do klasztoru w Przasnyszu.

Szczególnie bolesnym doświadczeniem 2013 roku było dla naszej wspólnoty zakonnej i parafialnej odejście do Domu Ojca współbrata o. Mariusza Ratajczyka - byłego proboszcza i wikariusza tutejszej parafii, który w wieku 42. lat zmarł 27 VI w Szpitalu Bródnowskim Warszawie po krótkiej i ciężkiej chorobie. Uroczystości żałobne z obecnością abpa warszawsko-praskiego ks. Henryka Hozera i bpa Marka Solarczyka sprawowano w Warszawie w parafii pw. Św. Mateusza Ap. i Ew., w której Zmarły do ostatnich dni pełnił posługę proboszcza, zaś pogrzeb odbył się w rodzinnej miejscowości Zmarłego - w Witowie k. Piotrkowa Tryb. Z naszej parafii w obu uroczystościach uczestniczyły rzesze wiernych oraz reprezentanci grup parafialnych, a szczególnie licznie wspólnota osób niepełnosprawnych "Radość i Krzyż".

Przy naszej parafii pracują siostry Misjonarki św. Rodziny: s. Paula - jako przełożona i katechetka, s. Edmunda - jako zakrystianka oraz s. Tomasza. Siostry: Lilianna i Dariusza w sierpniu 2013 r. decyzją swojej władzy zakonnej otrzymały nową misję w innych placówkach. Ponadto na terenie naszej parafii katechizują o. Wojciech Kowalczyk oraz osoby świeckie: pani Irena Kuczerenko i pan Józef Piekarski. Zaś poza terenem parafii katechezy uczą: o. Hieronim Skrzypek, o. Artur Kiliszek i o. Piotr Sułkowski. Ponadto poza parafią pracują dwaj ojcowie: o. Tomasz Gałkowski jako sędzia w Trybunale Metropolitarnym w Łodzi i jako profesor-wykładowca prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie oraz o. Piotr Soból jako kapelan Hospicjum Domowego przy Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Przy naszej parafii w 2013 roku działały następujące grupy muzyczne: chór parafialny "Passio"; zespół kameralno-instrumentalny "Theotokos"; zespół muzyczny "Effata", a także grupy modlitewno-formacyjne: Asysta; Rodzina Matki Pięknej Miłości; Czciciele Miłosierdzia Bożego; Wspólnota Niewolnic Jezusa i Maryi; "Żywa Róża" - czciciele różańca św.; Koło Przyjaciół Radia Maryja; Wspólnota Jedność Wieczernika; Odnowa w Duchu Świętym "Łaska Pana"; "Kościół Domowy"; Wspólnota osób niepełnosprawnych i wolontariuszy "Radość i Krzyż". Odbywały się także spotkania dla dzieci i młodzieży, w tym: przygotowania dla bierzmowanych; ministranci; zajęcia w ramach programu "Zaprzyjaźnij się z przyrodą"; tygodniowe półzimowiska, półkolonie, czerwcowy piknik parafialny.

Warto wspomnieć, że w listopadzie i grudniu ub.r. wraz z opłatkiem roznosiliśmy także jubileuszowy kalendarz wydany z okazji przypadającej w 2013 r. 90. rocznicy przybycia Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa do Polski - z prezentacją wszystkich placówek prowadzonych przez pasjonistów z polskiej prowincji. Ktokolwiek z wiernych nie posiada jubileuszowego kalendarza, może go jeszcze nabyć w sklepiku parafialnym.

II. PODSUMOWANIE KOLĘDY AD 2013/2014:

Na terenie naszej parafii zamieszkuje ok. 10 000 osób i jest ponad 5 200 mieszkań. Udaliśmy się z wizytą duszpasterską do około 2 650 mieszkań, z czego wynika, że zostaliśmy przyjęci w 53% mieszkań na terenie naszej parafii, co oznacza spadek o 1,5% w porównaniu do poziomu ubiegłorocznej kolędy.

Zauważalne jest, że większość osób przyjmujących kapłana po kolędzie stosuje się do zaleceń dotyczących właściwego przygotowania się do wizyty duszpasterskiej poprzez wystawienie: krzyża, świec, kropidła z wodą święconą oraz Pisma Świętego. Niestety, dostrzegamy też mniejszą świadomość wiernych dotyczącą potrzeby umieszczania w domach krzyży, obrazów świętych czy w pokojach dziecięcych - poświęconych pamiątek komunijnych.

Należałoby jednak przyłożyć większą wagę do otaczania się poświęconymi przedmiotami kultu religijnego, poprzez które może na nas spływać tak bardzo nam potrzebne Boże błogosławieństwo, opieka Aniołów Stróżów i świętych patronów. Pamiętajmy też, że jako uczniowie Jezusa jesteśmy zobowiązani świadczyć o naszej wierze i przekazywać - zwłaszcza młodszemu pokoleniu - depozyt i skarb naszej wiary. Dlatego zachęcamy do wzbogacania domów o symbole religijne, np. figurki patronki naszej parafii oraz o aktualne wydania Pisma Św. Sprzyjać to będzie pogłębieniu naszej wiary i wiedzy religijnej. Warto też w tym celu regularnie czytać prasę katolicką, szczególnie: "Niedzielę", "Gościa Niedzielnego", "Idziemy" itp. 

W trakcie rozmów prowadzonych podczas kolędy parafianie szczególnie chętnie dzielą problemami i sukcesami swoich rodzin. Charakterystyczne dla naszego miasta, jak i parafii jest postępujące starzenie się mieszkańców. Niektórzy z nich mogą liczyć na wsparcie bliskich czy sąsiadów. Ale wzrasta konieczność wrażliwości na osoby w podeszłym wieku i ich potrzeby - w tym duchowe. Wiele z tych osób pragnęłoby częściej przyjmować kapłana z posługą sakramentalną (komunią św. i sakramentem namaszczenia chorych) i nieraz wyłącznie od życzliwości sąsiedzkiej zależy, czy mają taką szansę. Przypominamy, że przez cały rok można zgłaszać w kancelarii lub zakrystii dane takich osób, do których kapłani jednorazowo lub systematycznie będą się udawać.

Wiele starszych osób podkreśla, że w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia bardzo cenna jest możliwość słuchania katechez czy Mszy Św. przez radio i telewizję, m.in. w Radiu Maryja, Radiu Niepokalanów, Radiowej Jedynce oraz TV Trwam, TVP 1 i TVP Polonia.

Wierni podczas kolędy wykazują też zainteresowanie aktualnymi sprawami parafii i inwestycjami, które służą wspólnocie parafialnej - o tych z ostatniego roku będzie mowa w dalszej części sprawozdania.

Cieszy niemała liczba ludzi młodych przyjmujących kapłanów po kolędzie, a żyjących w związkach sakramentalnych i cieszących się narodzinami lub oczekujących narodzin dziecka. Nierzadko w takich sytuacjach młodzi rodzice prosili o błogosławieństwo kapłana dla nich samych i ich dzieci, także tych nienarodzonych. Niestety, od lat utrzymuje się tendencja nieprzyjmowania księdza przez wiele osób żyjących bez legalizacji swoich związków. Jedyny ich kontakt z parafią następuje dopiero w chwili pragnienia ochrzczenia dziecka czy chęci otrzymania zaświadczenia o możliwości pełnienia godności chrzestnego. Pamiętajmy, że rodzicem chrzestnym powinna być osoba żyjąca w łasce sakramentalnej i jak ważne jest istnienie harmonii w rozwoju życia duchowego dzieci, który to ład zapewnia wychowanie religijne w domu rodzinnym. Nierzadko o wzrost duchowy najmłodszego pokolenia dbają wyłącznie dziadkowie, którzy stanowią dobry przykład życia religijnego, uczą modlitw, zachęcają do kontynuowania tradycji religijnych, np. śpiewania kolęd itp.

Wszystkie rodziny przyjmujące kapłana podczas kolędy dostawały książeczkę pt. "Wierzę w Syna Bożego" przygotowaną na obecny rok duszpasterski w Kościele, aby pogłębić naszą relację i przyjaźń z Jezusem - Zbawicielem człowieka. Osoby pragnące otrzymać ww. książeczkę zapraszamy do kiosku parafialnego.

Przypominamy, że osoby, które nie przyjęły kapłana w wyznaczonym terminie, mogą skontaktować się z kancelarią parafialną w celu uzgodnienia dogodnego czasu kolędy. Bardzo nam zależy, by jak najwięcej rodzin przyjęło kapłana i otrzymało Boże błogosławieństwo dla swoich bliskich i całych domostw.

Natomiast wszystkie osoby potrzebujące dłuższej rozmowy z kapłanem - niż to jest możliwe podczas kolędy - by omówić swoje wątpliwości związane z życiem sakramentalnym czy innymi problemami, zachęcamy do kontaktu z duszpasterzami poprzez kancelarię lub zakrystię.

Na koniec tej części sprawozdania dotyczącego kolędy pragniemy serdecznie podziękować wszystkim parafianom za okazaną ofiarność i gościnność. Mamy świadomość niełatwej sytuacji materialnej wielu rodzin, więc tym bardziej dziękujemy za wszystkie ofiary złożone podczas tegorocznej kolędy, które będą przeznaczone na pokrycie kosztów nowego systemu ogrzewania górnego Kościoła zamontowanego niedawno na chórze Kościoła.

III. ŻYCIE  DUSZPASTERSKIE PARAFII W 2013 R.:

1) W ubiegłym roku - 22 IV - szczególnie uroczyście świętowaliśmy w Łodzi jubileusz 90 - lecia przybycia Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa do Polski, z obecnością ks. bpa Ireneusza Pękalskiego, prowincjała polskiej prowincji pasjonistów o dr. Waldemara Linke oraz 30 kapłanów diecezjalnych i zakonnych - gości tego wydarzenia. Ze spotkania odbyła się transmisja radiowa i telewizyjna w Radio Maryja i TV Trwam, a po niej "Rozmowy niedokończone" - o charyzmacie i historii pasjonistów, które prowadził redemptorysta o. Piotr Dettlaff.

2) Miniony rok zaznaczył się również innymi wydarzeniami o zasięgu szerszym niż nasza parafia. Były to:

a) Wizyta w dn. 19.01. arcybiskupa metropolity ks. Marka Jędraszewskiego z racji odbywającego się w naszej parafii po raz trzeci z rzędu opłatkowego Regionalnego Spotkania Łódzkiej Rodziny Radia Maryja z udziałem redemptorysty o. Mariana Sojki, które zgromadziło blisko 800 wiernych z kilkudziesięciu parafii z całej archidiecezji.

b) Wybór naszej parafii na wielkopostny Kościół Stacyjny Archidiecezji Łódzkiej, dzięki czemu gościliśmy 9 III bpa Adama Lepę, który przewodniczył Mszy Św. i wygłosił homilię. Zebrana tego dnia kolekta - zgodnie z życzeniem ks. abpa M. Jędraszewskiego - została przeznaczona na przedświąteczną pomoc rodzinom potrzebującym z naszej parafii.

c) III Archidiecezjalne Rekolekcje dla Małżeństw prowadzone w Wielkim Poście przez ks. Roberta Jaśpińskiego wraz z małżeństwami z ruchu Spotkań Małżeńskich i Domowego Kościoła.

d) Obchody 30. rocznicy śmierci o. Jana Wszędyrównego - pierwszego prowincjała pasjonistów, proboszcza parafii i budowniczego naszej świątyni. W ramach tych uroczystości gościliśmy 19 maja ks. bpa Adama Lepę, który przewodniczył Mszy Św. i  otworzył prezentowaną do X 2013 r. wystawę poświęconą ojcu Janowi oraz początkom pasjonistów na Teofilowie. Zaś kulminacją obchodów były: Msza Św. sprawowana 26 V pod przewodnictwem ks. bpa Ireneusza Pękalskiego, a po niej koncert uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Łodzi pod opieką dyrygenta p. Kamila Chałupnika.

e) Po raz pierwszy w naszej parafii powstał z inicjatywy o. Pawła Wójcika "Dywan Kwiatowy" - utworzony na zakończenie oktawy Bożego Ciała oraz z okazji Roku Wiary i obchodów 90. rocznicy przybycia zakonu pasjonistów do Polski.

f) W dniach 6-8 X przeżywaliśmy Spotkania Ewangelizacyjne pt. "Wiara rodzi się ze słuchania" animowane przez Wspólnotę Miłości Ukrzyżowanej. Członkowie Wspólnoty dawali świadectwo spotykania Boga w swoim życiu, sprawowana była także Eucharystia, a po niej przy wystawionym Najświętszym Sakramencie trwała adoracja przeplatana śpiewami i modlitwami Wspólnoty.

g) 20 X odbyło się w naszej parafii Regionalne Spotkanie Podwórkowych Kół Różańcowych (PKR), w którym wzięła udział niepełnosprawna założycielka tego niezwykłego ruchu propagującego modlitwę różańcową - p. mgr Magdalena Buczek z opiekunem - redeptorystą o. Piotrem Dettlaffem. Spotkanie uświetnił koncert Małego Chóru Wielkich Serc pod opieką franciszkanina o. Piotra Kleszcza.

h) 23 IV odbyło się spotkanie z p. Anną Golędzinowską, autorką książki autobiograficznej pt. "Ocalona z piekła" - stanowiącej zapis nawrócenia znanej modelki.

i) Zaś 28 IX odbyło się spotkanie autorskie z p. Leszkiem Dokowiczem oraz pokaz filmu pt. "Ja jestem".  Film ten opowiada o mocy sakramentu Eucharystii, o uzdrowieniach za sprawą Jezusa Eucharystycznego, a także o cudzie eucharystycznym w Sokółce.

j) Przeżywaliśmy też dwie tury wielkopostnych rekolekcji: parafialne i szkolne prowadzone przez pasjonistę o. Andrzeja Jakimiaka wraz z klerykami zakonu pasjonistów oraz tzw. "rekolekcje ostatniej szansy" głoszone przez ks. Piotra Stępnia pt. "Narodzić się na nowo", a także rekolekcje adwentowe - prowadzone przez egzorcystę ks. Grzegorza Korczaka wraz z grupą formacyjną "Dzieci Światłości".

2) Kolejną okazją do goszczenia u nas szacownych gości były: wrześniowy odpust parafialny ku czci MB Bolesnej pod przewodnictwem ks. bpa Ireneusza Pękalskiego oraz październikowy odpust zakonny św. Pawła od Krzyża pod przewodnictwem prowincjała polskiej prowincji pasjonistów o dr. Waldemara Linke.

3) W 2013 roku kontynuowaliśmy tradycję:

-  Osiedlowej Drogi Krzyżowej sprawowanej w piątek przed Niedzielą Palmową, która gromadzi ponad stu wiernych.

- oraz środowych osiedlowych majówek odbywających się pomiędzy blokami na terenie całej parafii, gromadzących coraz więcej wiernych wraz z dziećmi.

4) W naszej pamięci pozostanie także koncert kolęd zespołu kameralnego "Presto" i chóru nauczycielskiego.

5) Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia uwieńczyła po raz trzeci akcja charytatywna łódzkiego Caritas "Drzewko Serc", w którą nasi parafianie włączyli się z wielkim zaangażowaniem, dzięki czemu wiele dzieci mogło radośnie świętować Boże Narodzenie. Warto podkreślić systematyczne zaangażowanie naszych parafian i ich ofiarność na rzecz potrzebujących. Mamy tu na myśli:

- wakacyjną akcję "Tornister" pomagającą wyposażyć w wyprawkę szkolną uczniów z ubogich rodzin;

- zbiórki ofiar na potrzebujących w ciągu całego minionego roku, m.in. dla dzieci z Domów Dziecka za pośrednictwem kleryków franciszkanów, dla wspólnoty ukraińskiej w Smotryczu - za pośrednictwem pasjonisty o. Piotra Czaplińskiego;

- sponsorowanie obiadów dzieciom z sąsiedniej szkoły, a od jesieni 2013 - pomoc w opłaceniu bursy i obiadów dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej z ul. Drewnowskiej, gdzie uczą katechezy nasi ojcowie;

- organizowane na rzecz parafialnej Caritas zbiórki odzieży oraz dwa razy do roku zbiórki artykułów spożywczych w pobliskich marketach; np. w grudniu z pomocy  żywnościowej Caritas skorzystały 42 rodziny.

- "Akcję - Paczka" koordynowaną przez Okręg Łódzki ZHR w celu pomocy Polakom mieszkającym na kresach.

- zbiórkę makulatury na rzecz wsparcia misji i budowy studni w Sudanie do nowych niebieskich pojemników dostępnych dla wiernych non-stop.

6) Cieszy też aktywne zaangażowanie jako wolontariuszy - zwłaszcza ludzi młodych oraz rodziców - w organizację kolejnych edycji letnich półkolonii i półzimowisk czy podczas przygotowania i prowadzenia czerwcowego parafialnego pikniku rodzinnego odbywającego się na terenie przyklasztornym oraz kilku okolicznościowych zabaw dla dzieci i młodzieży, w których to wydarzeniach brało udział ok. 50-60 milusińskich.

7) Kolejny już rok - dzięki inicjatywie i autorskiemu programowi naszej parafianki - p. Marii Kaczorowskiej liczna grupa dzieci mogła prawie co miesiąc uczestniczyć w zajęciach pt. "Zaprzyjaźnij się z przyrodą", wyjeżdżając m.in. do Opoczna - by odkryć "barwy Wielkanocy", do Obserwatorium Astronomicznego w Bukowcu, ruin zamku w Inowłodzu, na warsztaty filcowania wełny owczej, na kiszenie kapusty, szlakiem rawskich wiosek tematycznych i wielu innych miejsc, ucząc się przy tej okazji licznych sprawności, poznając piękno polskiej kultury i ludowe tradycje.

8) Bardzo dziękujemy wszystkim głosującym w konkursie "Polski Internet 2012" na naszą stronę internetową: www.pasjonisci.pl. Miło nam poinformować, że startując po raz pierwszy w tym ogólnopolskim konkursie, dzięki Waszemu zaangażowaniu zajęliśmy wysokie 9. miejsce w kategorii "Organizacji Non-Profit", zdobywając blisko 900 głosów. Statystyki wejść pokazują duże zainteresowanie naszą stroną i potrzebę komunikacji z parafianami poprzez nowoczesne media.

W oparciu o przedstawione wyżej działania można powiedzieć, że naszą parafię wyróżnia otwarcie na różnorodne formy ewangelizacji i służenia wiernym.

IV. NAJWIĘKSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z 2013 R.:

Największymi przedsięwzięciami ostatniego roku było:

1) Wykonanie przed Wielkanocą nowych ławek drewnianych w górnym Kościele, które wraz z podestami uzupełniły nawy główne i rzędy boczne, by zapewnić więcej miejsc siedzących dla wiernych.

2) Renowacja poprzez cyklinowanie i lakierowanie wszystkich siedmiu dębowych konfesjonałów wraz z wymianą w nich wewnętrznej tapierki i zamontowanie nowych klęczników dla penitentów.

3) Remont służącego wielu grupom parafialnym i wykorzystywanego na potrzeby spotkań okolicznościowych dużego pomieszczenia - zwanego Salą Siloe, w którym wymieniono na nowe grzejniki i oświetlenie oraz odmalowano go.

4) Najświeższą jesienną inicjatywą gospodarczą w parafii jest wykonanie nowego systemu ogrzewania górnego Kościoła zamontowanego kilka tygodni temu. Inwestycja ta wymagała modernizacji całego węzła cieplnego wraz z założeniem nowej miedzianej instalacji grzewczej doprowadzającej centralne ogrzewanie do zamontowanego na chórze kościelnym systemu czterech aparatów ogrzewczych - nagrzewnic. Dodatkowo w dolnym Kościele wymieniono na nowe grzejniki i zmodernizowano instalację. Ofiary zebrane podczas tegorocznej kolędy pragniemy przeznaczyć na pokrycie kosztów tej bardzo potrzebnej inwestycji, mającej poprawić komfort uczestniczących w nabożeństwach wiernych.

Wszystkie te przedsięwzięcia wymagają sporej ilości czasu oraz funduszy i nie byłyby możliwe bez wielkiej ofiarności parafian.

Składamy za to wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom serdeczne "Bóg zapłać". Przypominamy, że w każdą drugą środę miesiąca o g. 18,00 w intencji darczyńców i dobrodziejów odprawiamy Mszę Św. za wstawiennictwem Patronki naszej parafii.

V. STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2013:

Na zakończenie sprawozdania przedstawiam statystykę parafialną. W ub. r. sprawowaliśmy 164 pogrzeby - zmarło 85 kobiet i 79 mężczyzn. Udzieliliśmy sakramentu chrztu św. 80 dzieciom, tj. 42 chłopcom i 38 dziewczynkom. Odbyło się 12 ślubów.

Stałą tendencją w parafiach łódzkich, w tym również naszej, jest dwu-trzykrotnie większa liczba pogrzebów niż chrztów oraz malejąca ilość zawieranych związków sakramentalnych.

W maju 2013 r. do I Komunii Św. przystąpiło 102 dzieci, a w czerwcu do sakramentu bierzmowania udzielanego przez bpa Ireneusza Pękalskiego przystąpiło 60 osób. W ciągu ub. r. kontynuowaliśmy kurs przedmałżeński dla osób przygotowujących się do sakramentu małżeństwa.

Na terenie naszej parafii mieszka ok. 10 000 osób. Do Kościoła uczęszcza na niedzielne Msze Św. od 2 000 do 2 300 osób, czyli średnio co piąty mieszkaniec parafii. W ciągu całego 2013 roku rozdaliśmy w świątyni 120 tysięcy komunii św., co daje średnią ok. 50 komunii św. na jedną osobę w ciągu całego roku. Można zatem po raz kolejny uznać, że znaczna część z parafian pojawiających się w kościele regularnie przystępuje do sakramentu eucharystii i spowiedzi św., a ok. 20% wiernych sporadycznie, tylko w święta i uroczystości. Cieszy również to, że do naszej świątyni chętnie przybywają wierni także spoza terenu parafii, ceniąc sobie zwłaszcza możliwość ciągłego przystąpienia do sakramentu pojednania i pokuty w czasie sprawowanych nabożeństw.

Warto w tym miejscu dodać, że nasi trzej kapłani-duszpasterze chorych udawali się regularnie w pierwsze piątki miesiąca do ponad 30 wiernych z komunią św. Mamy jednak świadomość, że jest o wiele więcej osób, które powinniśmy objąć taką opieką duszpasterską. Prosimy więc o zgłaszanie zainteresowanych. W ciągu całego 2013 roku udaliśmy się po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w zakrystii lub kancelarii do 12 osób z tzw. ostatnim namaszczeniem. Ubolewamy, że zdarza się, iż najbliższa rodzina - z braku wiedzy co do istoty tej posługi - nie wzywa kapłana, pozbawiając swoich bliskich możliwości dobrego przygotowania na przejście do życia wiecznego lub wsparcia w znoszeniu cierpienia. Pocieszające jest to, że w ciągu roku z okazji rekolekcji wielkopostnych, adwentowych czy Światowego Dnia Chorego wielu wiernych chętnie i pobożnie przystępuje do sakramentu namaszczenia chorych.

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim osobom - duchownym i świeckim - za życzliwość i wsparcie okazywane w całym 2013 roku. Przekazuję Wam, Bracia i Siostry, staropolskie "Bóg zapłać" i zapewniam o wdzięcznej pamięci modlitewnej.

Łódź, dn. 12.01.2014                                                             

o. Artur Kiliszek C.P.
Proboszcz Parafii pw. M. B. Bolesnej

Poprawiony (niedziela, 12 stycznia 2014 15:55)