Strona główna > Aktualności > Sprawozdania proboszcza

Sprawozdania proboszcza

Sprawozdanie proboszcza za 2015 rok

SPRAWOZDANIE PROBOSZCZA ZA ROK 2015

I. PREZENTACJA KAPŁANÓW-PASJONISTÓW, SIÓSTR MISJONAREK ŚW. RODZINY I GRUP PARAFIALNYCH:

W naszej wspólnocie parafialnej pracują następujący Ojcowie: proboszcz o. Artur Kiliszek; wikariusze parafialni: o. Hieronim Skrzypek i o. Piotr Soból; duszpasterze: o. Stanisław Banach, o. Romuald Dobrzyński, o. Tomasz Gałkowski, o. Wojciech Kowalczyk, o. Stanisław Mazur, o. Jerzy Słowikowski oraz diakon o. Mirosław Stocki. Po świętach Bożego Narodzenia przybył do nas ze wspólnoty pasjonistów we Francji o. Krzysztof Kukliński, który kilka lat posługiwał przy Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes.

Szczególnie bolesnym doświadczeniem 2015 roku było dla naszej wspólnoty zakonnej i parafialnej odejście do Domu Ojca współbrata - o. Piotra Gryza, byłego proboszcza i wikariusza tutejszej parafii, który 1 marca zmarł w wieku 61. lat, w 43. roku życia zakonnego i w 36. roku kapłaństwa. W ubiegłym roku zmarł również przebywający w infirmerii zakonnej łódzkiej wspólnoty pasjonistów o. Józef Pacuszka, który odszedł do Domu Ojca w wieku 71. lat, w 46. roku życia zakonnego i 40. roku kapłaństwa. Polecamy modlitwie Parafian także o. Wojciecha Kowalczyka, który przez kilkanaście miesięcy zmagał się z chorobą nowotworową i zmarł 23 stycznia 2016 roku oraz o. Tomasza Wójciaka, który od kilku miesięcy przebywa w infirmerii klasztornej na dłuższym leczeniu.

Przy naszej parafii pracują siostry ze Zgromadzenia Misjonarek św. Rodziny: s. Jadwiga (przełożona), s. Bogumiła (katechetka), s. Edmunda (zakrystianka) i s. Tomasza. Na terenie naszej parafii katechizują trzy osoby świeckie, zaś poza terenem parafii katechezy w szkole ponadgimnazjalnej przy ul. Drewnowskiej uczy dwóch ojców. Ponadto poza parafią pracują dwaj ojcowie: o. Tomasz Gałkowski jako sędzia w Trybunale Metropolitarnym w Łodzi i profesor-wykładowca prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie oraz o. Piotr Soból jako kapelan Hospicjum Domowego przy Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Przy naszej parafii w 2015 roku działały:

- Chór parafialny "Passio" (czwartek g. 18,30 Sala na II p.).
- Zespół kameralno-instrumentalny "Theotokos" (wtorek g. 19,00 Sala na II p.).
Grupy modlitewno-formacyjne:
- Asysta (niedziela Msza Św. o g. 10,00).
- Rodzina Matki Pięknej Miłości (III czwartek miesiąca Msza Św. o g. 18,00).
- Czciciele Miłosierdzia Bożego (II piątek miesiąca Msza Św. o g. 18,00).
- Wspólnota Niewolnic Jezusa i Maryi (I sobota miesiąca o g. 9,00 Sala Odczytów).
- "Żywa Róża" - czciciele Różańca św. (I niedziela miesiąca g. 16,30 Sala Siloe).
- Koło Przyjaciół Radia Maryja (I sobota miesiąca o g. 17,00 Sala Odczytów).
- Wspólnota Jedność Wieczernika (I czwartek miesiąca Msza Św. o g. 18,00).
- Odnowa w Duchu Świętym "Łaska Pana" (czwartek g. 19,00 Sala Siloe).
- "Kościół Domowy" (jeden raz w miesiącu).
- Wspólnota osób niepełnosprawnych i wolontariuszy "Radość i Krzyż" (II sobota miesiąca g. 15,00 Sala Odczytów).
- Wspólnota młodzieżowo-studencka (niedziela g. 19,00 Sala św. Gabriela).
Odbywały się także spotkania dla dzieci i młodzieży, w tym:
- przygotowania dla bierzmowanych.
- ministranci (sobota g. 10,00-11,00).
- cykliczne przygotowania do sakramentu bierzmowania (od października do maja, w II niedzielę miesiąca o g. 13,00).
- systematyczne spotkania dzieci i ich rodziców przygotowujących się do I Komunii św. w klasie II i III (II niedziela miesiąca g. 11,30).

II. PODSUMOWANIE KOLĘDY AD 2015/2016:

Na terenie naszej parafii zamieszkuje ok. 10 000 osób i jest ponad 5 200 mieszkań. Udaliśmy się z wizytą duszpasterską do około 2 600 mieszkań, z czego wynika, że zostaliśmy przyjęci w 50% mieszkań na terenie naszej parafii, co oznacza spadek o 1% w porównaniu do poziomu ubiegłorocznej kolędy.

Większość osób przyjmujących kapłana po kolędzie stosuje się do zaleceń dotyczących właściwego przygotowania się do wizyty duszpasterskiej poprzez wystawienie: krzyża, świec, kropidła z wodą święconą oraz Pisma Świętego. Niestety, w odwiedzanych domach coraz rzadziej dostrzegamy krzyże, obrazy święte i inne przedmioty religijne, a coraz częściej na ich miejsce pojawiają się np. jakieś pamiątki czy ezoteryczne, a wręcz magiczne eksponaty z zagranicznych wyjazdów. Pamiętajmy, że jako uczniowie Jezusa jesteśmy zobowiązani świadczyć o naszej wierze i przekazywać - zwłaszcza młodszemu pokoleniu - depozyt i skarb naszej wiary, za co w sumieniu będziemy odpowiadać przed Panem Bogiem. Zachęcamy o wzbogacanie domów o symbole religijne. Bardzo prosimy też o dbałość w kwestii posiadania nowych i katolickich wydań Pisma Św., w miejsce wersji starych lub opracowanych przez inne wyznania chrześcijańskie. Sprzyjać to będzie pogłębieniu naszej wiary i wiedzy religijnej.

Bardzo zachęcamy wiernych także do regularnego czytania prasy katolickiej dla dorosłych, młodzieży i dzieci. W naszym parafialnym sklepiku "Niedzielę" kupuje tygodniowo ok. 30 osób, "Gościa Niedzielnego" - ok. 25 osób, "Idziemy" - ok. 5 osób, dwumiesięcznik "Miłujcie Się!" - 20 osób, "Któż jak Bóg" - 25 osób, "Anioł Stróż" z płytą dla dzieci - 5 osób, "Mały Gość Niedzielny" - 15 osób. To oznacza, że tylko niewiele ponad 1% parafian czyta prasę katolicką. Zastanówmy się, czy ww. statystyki nie powinny nas zawstydzać i dawać do myślenia.

W czasie kolędy parafianie w większości są otwarci na rozmowę z kapłanami oraz chętnie dzielą się sprawami dotyczącymi ich rodzin. Charakterystyczne dla naszego miasta, jak i parafii jest postępujące starzenie się mieszkańców. Niektórzy z nich mogą liczyć na wsparcie bliskich czy sąsiadów. Kapłani z radością zauważają, że wzrasta wrażliwość na osoby w podeszłym wieku i ich potrzeby.

Coraz więcej osób, nie tylko starszych, podkreśla, jak cenna jest dla nich możliwość słuchania niedzielnej Mszy Św. transmitowanej przez telewizję lub radio. Bardzo ważna jest dla wiernych formacja religijna dzięki audycjom w radio i telewizji, a zwłaszcza w Radiu Maryja, Radiu Niepokalanów czy TV Trwam.

Wierni podczas kolędy wykazują też zainteresowanie aktualnymi sprawami parafii. Z wdzięcznością przyjmowali roznoszoną podczas tegorocznej kolędy ulotkę o ostatnich inwestycjach w parafii i o dziełach miłosierdzia służących wspólnocie parafialnej.

Cieszy przyjmowanie kapłanów po kolędzie przez osoby młode, przy czym dotyczy to głównie żyjących w związkach sakramentalnych lub planujących zawarcie małżeństwa. Niestety, utrzymuje się tendencja nieprzyjmowania księdza przez wiele osób młodych żyjących bez legalizacji swoich związków, którzy przez pewien czas zamieszkują w naszej parafii. Smuci, że jedyny kontakt z parafią następuje dopiero w chwili pragnienia ochrzczenia dziecka czy chęci otrzymania zaświadczenia o możliwości pełnienia godności chrzestnego. Pamiętajmy, że rodzicem chrzestnym winna być osoba żyjąca w małżeństwie sakramentalnym lub w stanie wolnym i dająca przykład regularnego życia sakramentalnego.

Bardzo nas raduje fakt, że babcie i dziadkowie dbają o wzrost duchowy najmłodszego pokolenia, stanowią dobry przykład życia religijnego, uczą modlitw, zachęcają do kontynuowania tradycji religijnych.

Przypominamy, że osoby, które nie przyjęły kapłana w wyznaczonym terminie, mogą nadal skontaktować się z kancelarią parafialną w celu uzgodnienia dogodnego czasu kolędy. Bardzo nam zależy, by jak najwięcej rodzin przyjęło kapłana i otrzymało Boże błogosławieństwo dla swoich bliskich i całych domostw.

Natomiast wszystkie osoby potrzebujące dłuższej rozmowy z kapłanem - niż to jest możliwe podczas kolędy - by omówić swoje wątpliwości związane z życiem sakramentalnym czy innymi problemami, zachęcamy do kontaktu z duszpasterzami poprzez kancelarię lub zakrystię.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim parafianom za okazaną ofiarność i życzliwość. Mamy świadomość niełatwej sytuacji materialnej wielu rodzin, więc tym bardziej dziękujemy za wszystkie ofiary złożone podczas tegorocznej kolędy, które będą przeznaczone na pokrycie kosztów dalszego malowania wnętrza świątyni.

III. ŻYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII W 2015 R.:

W ubiegłym roku szczególnie uroczyście świętowaliśmy:

1) 24 V - z obecnością ks. bpa Ireneusza Pękalskiego - wprowadzenie do naszej świątyni relikwii pierwszego stopnia św. siostry Faustyny Kowalskiej.

2) 04 VI w Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało odbyła się Msza św. i procesja ulicami parafii pod przewodnictwem ks. abpa Marka Jędraszewskiego Metropolity Łódzkiego, który zaszczycił swoją osobą naszą wspólnotę z racji Roku Życia Konsekrowanego.

3) 19 marca we wspomnienie św. Józefa - Głównego Patrona Archidiecezji Łódzkiej w Bazylice Archikatedralnej zostały wręczone przez Metropolitę Łódzkiego ks. abpa Marka Jędraszewskiego odznaczenia za zasługi dla Archidiecezji Łódzkiej. Wśród odznaczonych znalazł się pasjonista, wieloletni wikariusz naszej parafii - o. Hieronim Skrzypek, który został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Archidiecezji Łódzkiej.

4) Miniony rok zaznaczył się również innymi wydarzeniami o zasięgu szerszym niż nasza parafia. Były to:

a) Ustanowienie dekretem Arcybiskupa Łódzkiego naszej świątyni Kościołem Stacyjnym z racji Roku Życia Konsekrowanego - jeszcze do 2 lutego 2016 roku z tej racji wierni mogą uzyskiwać w naszym kościele odpust zupełny, dla siebie lub dla zmarłych.

b) 23 XI Spotkanie Rodziny Radia Maryja z udziałem m.in. ks. abpa seniora Władysława Ziółka i redemptorysty o. Dariusza Drążka, z którego odbyła się transmisja radiowa i telewizyjna w Radio Maryja i TV Trwam, a po niej "Rozmowy niedokończone" - o życiu pasjonisty Sługi Bożego o. Bernarda Kryszkiewicza.

c) 12 X nasza świątynia gościła Krzyż Światowych Dni Młodzieży (ŚDM) oraz Ikonę Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani), czyli symbole ŚDM, które w ramach przygotowań do przyszłorocznego Święta Młodych peregrynowały po Polsce. Spotkaniu w naszej parafii z udziałem licznych reprezentantów zgromadzeń zakonnych przewodniczył Metropolita Łódzki ks. abp Marek Jędraszewski, a szczególnie poświęcone ono było modlitwie za osoby życia konsekrowanego.

d) Po raz kolejny nasza parafia była wielkopostnym Kościołem Stacyjnym Archidiecezji Łódzkiej, dzięki czemu gościliśmy 14 III ks. abpa seniora Władysława Ziółka, który przewodniczył Mszy Św. i wygłosił homilię. Zebrana tego dnia kolekta - zgodnie z życzeniem ks. abpa M. Jędraszewskiego - została przeznaczona na przedświąteczną pomoc rodzinom potrzebującym z naszej parafii.

e) 27 III nasz kościół był archidiecezjalnym etapem "sztafety" modlitewnej w intencji Ojca Świętego Franciszka, Synodu Biskupów oraz w intencji rodzin.

f) 21 IV gościliśmy libańską mistyczkę i stygmatyczkę Myrnę Nazzour wraz z jezuitą o. Zygmuntem Kwiatkowskim, którzy dali poruszające świadectwo dotyczące działania Bożego w życiu Myrny oraz o toczącym się w Syrii konflikcie, w wyniku którego poddana jest planowej eksterminacji jedna z najstarszych wspólnot chrześcijańskich.

g) 29 IV i 19 XI uczestniczyliśmy w Mszach św. z modlitwą o uzdrowienie prowadzonych przez znanego w Polsce, a także za granicą rekolekcjonistę, kaznodzieję i autora licznych książek franciszkanina o. Józefa Witko.

Obydwa wydarzenia spośród wszystkich innych zgromadziły największą liczbę wiernych - każdorazowo ok. 1 200 osób.

h) 27 IX odbył się kolejny Piknik Parafialny.

i) 15 XII odbyło się spotkanie z o. Konradem Hejmo, dominikaninem i red. Sebastianem Karczewskim, publicystą "Naszego Dziennika" nt. "Walka z Kościołem wczoraj i dziś. Kulisy wielkich mistyfikacji".

j) Przeżywaliśmy dwie tury wielkopostnych rekolekcji: parafialne i szkolne prowadzone przez ks. Remigiusza Trockiego posługującego w Radiu Niepokalanów oraz tzw. "rekolekcje ostatniej szansy" głoszone przez ks. Michała Misiaka, a także rekolekcje adwentowe o miłosierdziu Bożym - prowadzone przez michaelitę ks. Piotra Prusakiewicza, redaktora naczelnego pisma "Któż jak Bóg".

k) Od 26 do 30 grudnia w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży gościliśmy relikwie pierwszego stopnia św. Jana Pawła II peregrynujące po Łódzkiej Archidiecezji.

l) W okresie Bożego Narodzenia w czasie Mszy Św. o g. 11,30 pielęgnowaliśmy tradycję przebierania się przez dzieci i dorosłych za aniołków, pastuszków, św. Rodzinę oraz Trzech Króli.

m) Kontynuowaliśmy też tradycję środowych osiedlowych majówek odbywających się pomiędzy blokami na terenie całej parafii.

5) Cieszy też aktywne zaangażowanie wolontariuszy - zwłaszcza ludzi młodych oraz rodziców - zwłaszcza w organizację kolejnej edycji parafialnego pikniku rodzinnego odbywającego się na terenie przyklasztornym.

6) Kolejną okazją do goszczenia u nas szacownych gości były: wrześniowy odpust parafialny ku czci MB Bolesnej świętowany pod przewodnictwem ks. bpa Marka Marczaka oraz październikowy odpust zakonny św. Pawła od Krzyża - pod przewodnictwem ks. prałata Jarosława Patera, rektora WSD w Łodzi.

Do większość z wyżej wymienionych wydarzeń możemy powrócić, korzystając z parafialnej strony internetowej - z zakładek: "Galeria" i "Multimedia", gdzie znajdują się zdjęcia i do odsłuchania zapisy audio. W oparciu o przedstawione wyżej działania można powiedzieć, że naszą parafię wyróżnia otwarcie na różnorodne formy ewangelizacji i służenia wiernym.

IV. PARAFIALNE DZIEŁA MIŁOSIERDZIA W RAMACH DZIAŁANOŚCI CARITAS W 2015 R.:

W życiu naszej parafii doniosłą rolę odgrywają nie tylko inicjatywy duszpasterskie czy gospodarcze, ale także dzieła miłosierdzia możliwe dzięki naszej wspólnej wrażliwości na osoby potrzebujące. Dlatego warto zrelacjonować działalność realizującego te dzieła Parafialnego Zespołu Caritas. Dzięki Darczyńcom możliwe są:

a) Sponsorowanie obiadów dla dzieci w dwóch szkołach podstawowych.

b) Wakacyjna akcja "Tornister" pomagająca wyposażyć w wyprawkę szkolną około 25. uczniów z ubogich rodzin.

c) Akcja "Drzewko Miłości": zakup bożonarodzeniowych prezentów dla ponad 20. potrzebujących dzieci.

d) Świąteczne zbiórki na Boże Narodzenie i Wielkanoc produktów żywnościowych dla ok. 40. potrzebujących rodzin oraz dwa razy do roku zbiórki artykułów spożywczych w markecie "Biedronka", z której 30% przekazujemy dla archidiecezjalnej Caritas.

e) Zbiórki odzieży przynoszonej przez parafian do zakrystii lub kancelarii i jej wydawanie osobom potrzebującym we wtorki w g. 14,00-16,00 w Sali Siloe.

f) Coroczna zbiórka ofiar w ramach wielkopostnego Kościoła Stacyjnego Archidiecezji Łódzkiej z przeznaczeniem na przedświąteczną pomoc rodzinom.

g) Współfinanasowanie budowy studni w Sudanie i wspieranie parafialnej Caritas dzięki zbiórkom makulatury i plastikowych nakrętek systematycznie składanych do pojemników na stałe wystawionych przy szczycie budynku zamieszkałego przez siostry.

h) Udział w "Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom" - dochód ze sprzedaży świec przeznaczony jest na pomoc dla dzieci i ich rodzin: leczenie, rehabilitację, pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek.

i) Udział w ogólnopolskiej akcji "Jałmużna Wielkopostna" - dochód z ofiar odkładanych przez wiernych do tekturowych skarbonek i przynoszonych w Niedzielę Palmową przeznaczony jest na pomoc w leczeniu dzieci i osób starszych.

V. PARAFIALNE ZBIÓRKI OFIAR W RAMACH DZIEŁ MIŁOSIERDZIA:

W ciągu roku odbywa się około 20. zbiórek dobrowolnych ofiar do puszek lub na tacę wynikających z polecenia Episkopatu Polski, aprobowanych przez Kurię Archidiecezji Łódzkiej oraz wynikających z potrzeb Caritas.
Najważniejsze zbiórki miały cel:
a) dwie tace na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie;
b) nadzwyczajna taca na odbudowę spalonego kościoła w łódzkich Mileszkach;
c) na wsparcie Kościoła na Wschodzie oraz na pomoc prześladowanym chrześcijanom na świecie, w tym w Syrii;
d) na papieską Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia i Świątynię Opatrzności Bożej;
e) na Fudusz Ochrony Macierzyństwa;
f) na budowę Centrum Studiów Jana Pawła II w Łodzi;
g) na budowane przez pallotynów Sanktuarium Świętości Życia w Łodzi;
h) dwie puszki na Katolicki Uniwersytet Lubelski i na Stolicę Apostolską;
i) na misje w Kościele oraz na pomoc dla ukraińskiej wspólnoty pasjonistów w Smotryczu;
j) na kolonie letnie Caritas;
k) stałe tace w sezonie jesienno - zimowym na pokrywanie kosztów ogrzewania świątyni i obiektów klasztornych.

VI. NAJWIĘKSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z 2015 R.:

Największymi przedsięwzięciami ostatniego roku było:

1) Wymiana instalacji elektrycznej i montaż nowego mosiężnego oświetlenia stacji Drogi Krzyżowej, które zostały oczyszczone i na nowo zamontowane.

2) Demontaż starych grzejników spod ławek przy ścianach oraz zabudowa pustych kanałów po grzejnikach dębiną.

3) Przygotowanie Kaplicy MB Bolesnej do wystawienia relikwii świętych: s. Faustyny, Jana Pawła II i pasjonistów, wraz z zakupieniem specjalnych reliwiarzy.

4) W pomieszczeniach przykościelnych zostały wymalowane dwie klatki schodowe wraz z korytarzami.

5) Nieplanowaną inwestycją - wymuszoną przez zdarzenie losowe w postaci awarii wodociągowej - były trwające kilka miesięcy prace w kaplicy klasztornej w domu pasjonistów: najpierw długie osuszanie, potem renowacja sufitu, ścian i podłogi.

6) Największą i najbardziej kosztowną nicjatywą gospodarczą w parafii jest ponowne po wielu latach malowanie ścian górnego Kościoła. Z ofiar złożonych podczas zeszłorocznej kolędy udało się pomalować Kaplicę MB Bolesnej i część ścian świątyni od Kaplicy Patronki do chóru wraz ze świetlikami. Ofiary zebrane podczas tegorocznej kolędy pragniemy przeznaczyć na pokrycie kosztów dalszego malowania.

Wszystkie te przedsięwzięcia wymagają sporej ilości czasu oraz funduszy i nie byłyby możliwe bez wielkiej ofiarności parafian i zaangażowania wspołnoty zakonnej. Składamy za to wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom serdeczne "Bóg zapłać". Przypominamy, że w każdą drugą środę miesiąca o g. 18,00 w intencji darczyńców i dobrodziejów odprawiamy Mszę Św. za wstawiennictwem Patronki naszej parafii.

VII. STATYSTYKA PARAFIALNA ZA ROK 2015:

Na zakończenie sprawozdania przedstawiam statystykę parafialną. W ub.r. sprawowaliśmy 198 pogrzebów - zmarło 107 kobiet i 91 mężczyzn. Udzieliliśmy sakramentu chrztu św. 77 dzieciom, tj. 35 chłopcom i 42 dziewczynkom. Odbyło się także 19 ślubów. Stałą tendencją w parafiach łódzkich, w tym również naszej, jest ponad dwukrotnie większa liczba pogrzebów niż chrztów oraz malejąca ilość zawieranych związków sakramentalnych.

W maju 2015 r. - ze względu na rok przestępny - nie odbyła się I Komunia Św., a jedynie Rocznica I Komunii Św,. w której wzięło udział 100 dzieci z klas III. Do sakramentu bierzmowania udzielanego przez ks. bpa seniora Adama Lepę przystąpiło 57 osób. W ciągu ub.r. kontynuowaliśmy kurs przedmałżeński dla osób przygotowujących się do sakramentu małżeństwa (20 osób w edycji wiosennej i 15 osób w edycji jesiennej).

Na terenie naszej parafii mieszka ok. 10 000 osób. Do Kościoła uczęszcza na niedzielne Msze Św. około 2 000 osób, czyli średnio co piąty mieszkaniec parafii. Największa frekwencja - ok. 2 500 osób ma miejsce w Niedzielę Palmową, a najniższa - 1 500 osób w miesiącach wakacyjnych. W ciągu całego 2015 roku rozdaliśmy w świątyni 125 000 komunii św. Cieszy fakt, że znaczna część parafian uczęszczających systematycznie do kościoła, regularnie przystępuje do sakramentu eucharystii i spowiedzi św.

Informujemy, że w ub.r. dwóch mężczyzn z naszej parafii rozpoczęło archidiecezjalny kurs na szafarza nadzwyczajnego, który umożliwi im pomoc kapłanom w rozdawaniu komunii św. oraz w roznoszeniu jej do chorych - już od najbliższych świąt wielkanocnych.

Warto w tym miejscu dodać, że nasi duszpasterze - trzej kapłani - udają się regularnie w pierwsze piątki miesiąca z komunią św. do ponad 30 wiernych, którzy zostali zgłoszeni w czasie kolędy lub poprosili o to osobiście czy przez bliskich - telefonicznie albo w zakrystii i kancelarii. Smuci fakt, że w przypadku pogorszenia się zdrowia rodzina nie wzywa od razu kapłana do bliskich. Pamiętajmy, że sakrament namaszczenia nie jest przeznaczony dla zmarłych czy dopiero dla umierających, ale służy wsparciu chorych w ich znoszeniu cierpienia. Pocieszające jest to, że w ciągu roku z okazji rekolekcji wielkopostnych czy Światowego Dnia Chorego wielu wiernych chętnie i pobożnie przystępuje do sakramentu namaszczenia chorych z pełną świadomością duchowych owoców tego sakramentu.

Na zakończenie pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim osobom - duchownym i świeckim - za życzliwość i okazywane wsparcie. Zapewniam o wdzięcznej pamięci modlitewnej całej naszej wspólnoty zakonnej. Na kończący się Rok Życia Konsekrowanego oraz na rozpoczęty Rok Miłosierdzia i Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski życzę w imieniu własnym i wszystkich duszpasterzy odkrycia bogactwa skarbu wiary zainicjowanej w sakramencie chrztu każdego z nas i głębokiego doświadczania Boga bogatego w miłosierdzie oraz realizacji miłości miłosiernej w całym naszym życiu.

Szczęść Boże!

o. Artur Kiliszek CP
Proboszcz Parafii pw. M. B. Bolesnej

Łódź, dn. 24.01.2016

Poprawiony (czwartek, 04 lutego 2016 23:44)

 
Więcej artykułów…