Szkoła Mądrości Krzyża

Szkoła Mądrości Krzyża
Stałe Studium Pasjologiczne przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW

Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób wierzących czy poszukujących, albo zainteresowanych poznaniem religijnego i humanistycznego spojrzenia na tak ważny teologiczny i ludzki problem. Zajęcia odbywać się będą w sprzyjającym refleksji otoczeniu klasztoru Ojców Pasjonistów przy ul. Zamienieckiej 21 w Warszawie. Zajęcia będą prowadzone przez fachowców z różnych dziedzin teologicznych oraz innych, które uzupełniają obraz rzeczywistości cierpienia Boga i człowieka. Na każde spotkanie składa się z pełny wykład akademicki oraz czas na osobistą modlitwę pod przewodnictwem kapłana.

Czas zajęć: piątki, godz. 18.45-21.00

Miejsce zajęć: Klasztor Pasjonistów, ul. Zamieniecka 21, Warszawa

Plan zajęć:

18.45-20.15 wykład (aula)

20.30-21.00 modlitewne przyjęcie otrzymanej wiedzy (kaplica)

Semestralny kurs obejmuje 30 godzin wykładowych i kończy się wręczeniem certyfikatu wystawianego przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Dla osób, które wzięły udział co najmniej w 80% zajęć, opłata za semestr studiów (wraz z kosztami certyfikatu ukończenia kursu): 250 PLN.

Chcąc odpowiedzieć na listy i telefony osób, które nie mogą osobiście uczestniczyć w zajęciach Szkoły Mądrości Krzyża, podjęliśmy starania, aby przygotować się do nagrywania zarówno wykładów, jak i medytacji. Będą one udostępniane w formie plików MP3. Postaramy się też uzyskiwać zgodę wykładowców na publikowanie prezentacji, którymi będą ilustrować swój wykład.

Do każdego wykładu będą dołączone 2 pytania (takie same, jak dla uczestników kursu stacjonarnego) odnoszące się wprost do jego treści. Udzielenie i przesłanie na adres Szkoły Mądrości Krzyża (pocztowy lub elektroniczny) odpowiedzi na te pytania (w przybliżeniu od 500 do 1200 znaków ze spacjami na obydwa) będzie równoważne z udziałem w zajęciach odbywających się w siedzibie Szkoły i podstawą do otrzymania stosownego certyfikatu.

W związku z tym, że pliki trzeba poddać żmudnemu procesowi obróbki, aby miały dobrą jakość, wysyłka tych materiałów będzie odbywała się odpłatnie (225 PLN za semestr). W kwocie tej zawiera się także koszt produkcji, wysyłki i zaświadczenie o ukończeniu semestralnego kursy Szkoły. Uczestnicy zajęć mają prawo do nagrań nieodpłatnie.

Terminy wykładów Szkoły Mądrości Krzyża
rok 2018/2019 

Semestr I (zimowy)

Film o Chrystusie cierpiącym i sensie cierpienia 
Prowadzący: prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki

Lp

Temat

Data

Elementarz filmu

1.

Specyfika filmu jako fenomenu kulturowego oraz przekazu medialnego.

28.09.2018

2.

Istotne elementy języka filmu.

05.10.2018

3.

Ewolucja kina.

12.10.2018

4.

Podstawowe gatunki filmowe.

26.10.2018

5.

Film religijny.

09.11.2018

Chrystus w filmie

6.

Filmowe wizerunki Zbawiciela i Jego Matki.

16.11.2018

7.

Kinematograficzne obrazy Krzyża.

23.11.2018

8.

Naśladowanie cierpiącego i umęczonego Chrystusa.

07.12.2018

9.

Fenomen Pasji M. Gibsona.

14.12.2018

10.

Krzyż Chrystusa w kinie popularnym.

21.12.2018

Problematyka egzystencjalna w filmie

11.

Kinowe wizerunki męczenników.

28.12.2018

12.

Filmowe obrazy cierpienia.

04.19.2019

13.

Filmowe obrazy śmierci.

11.01.2019

14.

Filmowe obrazy miłosierdzia.

18.01.2019

15.

Tajemnica cierpienia: fenomen Wyspy P. Łungina.

25.01.2019

 

Zakończenie zajęć

01.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grzegorz Łęcicki - ur. w Warszawie w 1958 r.; abiturient "Żoliborskiej Jedynki", absolwent Akademii Teologii Katolickiej, teolog-apologetyk, uczeń ks. prof. dr. hab. Tadeusza Gogolewskiego; mąż i ojciec; dziennikarz prasowy i radiowy, realizator autorskiego programu edukacji medialnej; od 2004 r. nauczyciel akademicki; doktor habilitowany; specjalista w zakresie teologii kultury oraz teologii mediów; profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Teologii Środków Społecznego Przekazu; miłośnik filmu i kinematografii, szczególnym sentymentem darzący polskie seriale i filmy fabularne; badacz mediów audiowizualnych; gawędziarz, z którym niemal o wszystkim można porozmawiać; opiekun Koła Naukowego Medioznawców Podróżników, czyli grupy studentów, z którymi chętnie wyrusza na zwiedzanie Warszawy; żeglarz-pasjonat rejsów po Morzu Bałtyckim; autor monografii i artykułów naukowych oraz książek traktujących o miłości, małżeństwie i rodzinie.

Semestr II (letni)

Męka Jezusa w I części Ewangelii według św. Jana (J 1-11)
Prowadzący: o. dr hab. Waldemar Linke CP

Lp.

Temat

Data

1.

"Swoi Go nie przyjęli" (J 1,11). Męka Jezusa w J 1,1-18.

15.02.2019

2.

"Oto Baranek Boży" (J 1,36).

22.02.2019

3.

Jezus zżerany gorliwością (por. J 2,13-21).

01.03.2019

4.

"Trzeba wywyższyć Syna Człowieczego" (J 3,14).

08.03.2019

5.

"Moim pokarmem jest czynić wolę Ojca" (J 4,34).

15.03.2019

6.

"Zmarli usłyszą głos Syna Bożego" (J 5,25).

22.03.2019

7.

"Ja jestem chleb życia" (J 6,35).

29.03.2019

8.

"Jeden z was jest diabłem" (J 6,70).

05.04.2019

9.

"Mnie [świat] nienawidzi" (J 7,7).

12.04.2019

10.

"Będziecie mnie szukać i nie znajdziecie mnie" (J 7,36).

26.04.2019

11.

"Duch (...) nie został dany, bo Jezus nie został jeszcze uwielbiony" (J 7,39).

10.05.2019

12.

"Czyżby miał sam siebie zabić?" (J 8,22).

17.05.2019

13.

"Usiłujecie mnie zabić" (J 8,37).

24.05.2019

14.

"Dobry Pasterz daje swoje życie za owce" (J 10,11).

31.05.2019

15.

"Lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za naród" (J 11,50).

07.06.2019

 

Zakończenie zajęć

21.06.2019


Waldemar Linke CP - ur. 1966 r. w Stupsku (pow. mławski). Od 1985 r. w Zgromadzeniu Pasjonistów. Święcenia kapłańskie przyjął w 1992 r. Studia na Papieskim Wydziale Teologicznym, Sekcja św. Andrzeja Boboli w Warszawie, w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie wykłada na tej ostatniej uczelni. Biblista zajmujący się okresem międzytestamentalnym i Nowym Testamentem. Zaangażowany w różne formy apostolatu biblijnego. Lubi literaturę piękną i książki historyczne.

Zgłoszenia w Sekretariacie Szkoły Mądrości Krzyża:

Telefon: +48 537 664 650

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Konto: 47 1160 2202 0000 0003 1122 6010

Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów

04-158 Warszawa, ul. Zamieniecka 21

 

Lp

Temat

Data

Elementarz filmu

1.

Specyfika filmu jako fenomenu kulturowego oraz przekazu medialnego.

28.09.2018

2.

Istotne elementy języka filmu.

05.10.2018

3.

Ewolucja kina.

12.10.2018

4.

Podstawowe gatunki filmowe.

26.10.2018

5.

Film religijny.

09.11.2018

Chrystus w filmie

6.

Filmowe wizerunki Zbawiciela i Jego Matki.

16.11.2018

7.

Kinematograficzne obrazy Krzyża.

23.11.2018

8.

Naśladowanie cierpiącego i umęczonego Chrystusa.

07.12.2018

9.

Fenomen Pasji M. Gibsona.

14.12.2018

10.

Krzyż Chrystusa w kinie popularnym.

21.12.2018

Problematyka egzystencjalna w filmie

11.

Kinowe wizerunki męczenników.

28.12.2018

12.

Filmowe obrazy cierpienia.

04.19.2019

13.

Filmowe obrazy śmierci.

11.01.2019

14.

Filmowe obrazy miłosierdzia.

18.01.2019

15.

Tajemnica cierpienia: fenomen Wyspy P. Łungina.

25.01.2019

 

Zakończenie zajęć

01.02.2019